Daily Archives: november 25, 2008

Kongepludder

Det er kommet ut en ny bok med anonym forfatter om nettverksbygging i kultureliten, særlig i kretsen rundt Trond Giske. Den heter «Trondprinsen».

Om noen mot formodning ikke har fått nok etter «Kongepudler» og «Kindereggeffekten», her er utdrag av litteraturanmelder Ane Farsethås’ utmerkede anmeldelse i dagens DN. (Nei, Meland-bloggen har selvsagt ikke lest boka, djis!)

Det holder ikke å si at man ikke kan fordra grønne drinker og kaffe latte på løkka. At Ari Behn snakker affektert, eller at Trond Giske sannelig er glad i å vise seg på fest.

Det holder heller ikke å ramse opp navn på kjente personer i ny rekkefølge. Når den første gleden ved å se virkelige navn på boksiden har lagt seg, ser man på det som står igjen av plot, vitser og ideer. Og der er beholdningen gjerne skrinn.

Når det i «Trondprinsen» slås fast at Aschehougs hafefest er et fesjå der «man prater med mange, men snakker ikke egentlig med noen» er det utvilsomt sant. Det er bare ikke morsomt.

Farsethås synes politisk satire ofte mislykkes. Særlig når satiren handler om nettverksbygging i kultureliten, der den veksler mellom å spille på frykten for lukkede nettverk og å le av hvor lite som skal til for å komme inn i disse nettverkene.

Det er som når Otto Jespersen holder sine monologer på Torsdagsklubben. Som den politisk korrekte komikeren han egentlig er, forsøker han ofte å score moro-poenger ved å drive Frp-satire. Men folk ler ikke av satiren, de ler av Frp-poengene hans.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Du er massivt filistrøs

Meland-bloggen har allerede regnet seg fram til at det ikke er flere medlemmer igjen i Høyre 1. mars 2009.

Partiet er i full gang med å pulverisere seg selv. Martin Engeset snakker ut på forsiden av Dagbladet i dag. I går fortalte han VG hvor uvirkelig det har vært. I går gikk også valgkampleder Kruse i Østfold Høyre av.

Når Høyre er gått tom for stygge-ord-fra-kommunisttida-utskjelling, kan de benytte seg av Meland-bloggens synonymordliste:

Filistrøs (filisteraktig)

Smalsporet

Ensidig

Spissborgerlig (en spissborger: småskåren person med snever horisont)

Småskåren

Trangsynt (særl. på det moralske område)

Innskrenket

Begrenset

Fordomsfull

Konvensjonell

Pedantisk

Trang

Kilder: Norsk synonymordbok 1973 (tilhørende Galterud skole, fellesareal 9. klasse ?) og Gyldendals fremmedordbok (innkjøpt av Margret Løset 1962.) Visste du forresten at toponomastikk er læren om stedsnavn?

Om De som Høire-medlem får spørsmål om å definere filistrøs, legger vi med en passende definisjon for Dem:

Filister, opr. et Studenterudtryk, der brugtes som Haansord om enhver, der ikke var Student. Fra Studentersproget er Ordet gaaet over i det alm. Sprog i Bet.: Person med snævert Livssyn og indskrænkede Interesser. Spidsborger (deraf filistrøs)  – Ordet stammer fra det tyske Studentersprog; som Studenterord er det først paavist i Jena (Slutn. av 17. Aarh.); men i ældre tyske Kilder bruges det i Bet. «Politibetjent». Om det opr. har haft noget at gøre med Bibelens Omtale af F. er tvivlsomt

Salamonsens konservationsleksikon Anden Udgave

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Slik blir en unik begavelse enda bedre: Flytt til New York

Hva ville konsekvensene for norsk litteratur blitt dersom Dag Solstad hadde emigrert til New York på 70-tallet?

Det spurte Aslak Nore i en artikkel med flere morsomme poenger i Aftenposten i helga.

(Aslak Nore er ung forfatter bosatt i New York, i stadig i krangel med sine gamle venner på venstresida.)

Svar:

Ingen Arild Asnes, gymnaslærer Pedersen og lektor Fjord.

Vi ville blitt spart for «Solstads tragikomiske utlegning av AKP (m-l).»

Solstad ville forlatt marxismen, «på grunn av nærheten til virkeligheten».

«Han ville lært at hans egen antiamerikanisme, som de fleste andre oppfinnelser, stammer fra USA selv.»

«Bare i Norge kan landets ledende forfatter i fullt alvor kalle seg kommunist i 2008.»

Ved å flytte til NY kunne «Solstad virkelig blitt en forfatter av verdensformat, og ikke bare Lektor-Norges hoffdikter.»

– Poenget mitt er at New York-eksilet ville gjort en unik begavelse enda bedre. Solstad ville beholdt sin særegne estetikk og originale blikk, men forkastet de mange tankemessige klisjeene han har kolportert i Norge gjennom førti år.

Jada, Meland-bloggen har skjønt at artikkelen egentlig handler om Aslak Nore selv.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized