Daily Archives: november 29, 2008

Meland-bloggen innrømmer knefall for USA-imperialismen. Kjøp Klassekampen!

Nå er det på tide at Journalisten eller lignende medietidsskrift tar en telefon til Klassekampen for å undersøke hvilket PR-byrå de har leid inn til kampanjen sin for å omvelte regjeringens vedtak om å kjøpe amerikanske jagerfly.

PR-innsatsen har vært så dominerende i de åtte dagene etter vedtaket, at avisa helt har forsømt sine vanlige kjepphester. Markedsliberalismens fall går for lut og kaldt vann, og de har heller ikke plass til de rutinemessige advarslene mot IMF, WTO og aksjemeglerne. Vi lesere krever mer forutsigbarhet!

Avisa skal ha skryt for å orke å sette seg inn i de dokumentene som er frigitt og for å ha klart å få tak i eksperter som ensidig støtter deres syn. Svensk våpenindustri må være meget fornøyd med samarbeidet.

KK har hevdet mye rart i uka som har gått.

Redaktør Braanen mener at pressekonferansen der valget av JSF ble offentliggjort, minnet om Colin Powells tale til FNs sikkerhetsråd i februar 2003, der han la fram det som ble hevdet å være bevis for masseødeleggelsesvåpen i Irak.

– Den samme desperasjonen, de samme overdrivelsene, skriver Braanen.

Ja, der sa han det: Overdrivelser.

Braanen, som vanligvis er svært kritisk til våpenindustrien, er nå sjokkert over «det åpne angrepet på svensk forsvarsindustri.»

– Et valg av Jas ville ha medført at hundrevis av norske bedrifter ville ha blitt med på et høyteknologisk eventyr, mens valget av JSF vil bety lite, skrev han denne uka.

Så ille kan det faktisk bli, mener han, at USA kan komme til å angripe oss, og vi sitter uten kontroll over jagerflyene.

– Norge må i prinsippet kunne gå opp og avskjære også amerikanske fly ved krenkelser av norsk luftterritorium. Hvis amerikanerne da har full oversikt over bevegelsesmønstrene til flyene, og i verste fall, kan kortslutte flyenes operativsystem, har Norge i praksis ikke noe nasjonalt forsvar.

Jeg er klar over at Braanen ikke ønsker USA som Norges viktigste allierte, men ikke en gang finanskrisa kan fikse på det.

KKs journalist Anders Horn mener det er grunnlag for riksrett mot Stoltenberg og Strøm-Erichsen for behandlingen av saken. Og resten av pressenorge (minus Aftenposten) har selvsagt gjort knefall for USA-imperialismen.

Det kan se ut som Klassekampens selvoppnevnte jagerflyeksperter burde snakke mer med folk som har andre syn. Når alle er enige og ingen stiller kritiske spørsmål, oppstår det en boble i redaksjonen der man uimotsagt kan begynne å fantasere om at USA kan komme til å angripe Norge. (Meland-bloggen kjenner til dette problemet, da det er svært få i redaksjonen, og alle synes å være enige.)

Men det blir ikke riksrett. Klassekampens kampanje lykkes ikke. De har blant annet for lite oppplag og for obskurt ståsted.

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

Danske medier vil forby lenking

Etter at jeg var på et sommerkurs i Danmark i fjor i regi av Poynter, fant jeg ut at Danmark var et u-land når det gjaldt internett. I dag skjønner jeg at jeg ikke tok for hardt i.

th_wtfDanske aviser vil forby lenker til artiklene sine.

De frykter Google News (som ikke finnes på dansk) og lignende tjenester, som lenker direkte til artiklene deres, uten å betale noe for det. Danske Dagblades forening vil ifølge Global Voices at vi lenker til startsidene til mediene, ikke direkte til sakene. Også Dansk journalistforbund mener man bare skal lenke til startsidene til mediene, til og med når man sender mail. Norsk Journalistlag fremstår som astrofysikere i sammenligning.

Danmark har satset på gratisaviser i en årrekke. Det har gått dårlig. I tillegg til millionsluk, har det også gått ut over nettkompetansen i mediebedriftene. Men at det var så ille, det ante jeg ikke. Danskene sier nei takk til trafikk, blogger som diskuterer sakene deres, sitatsaker, oppmerksomhet på nettet og hele den lange halen.

Peter Svarres blog, Fiskeben.dk, Medieblogger.dkog Twingly Blog. Politikens Kim Elmose har skjønt hvor dumt dette er. Jeg behøver vel ikke gjenta deres argumenter.

Via Hjorten.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized