Daily Archives: desember 9, 2008

11 + 4 bevisstløste SV-velgere

Siste: Akhtar tapte kampen mot Heikki, holdt nederlagstale med tårer i øynene, takket «kampanjen» sin for innsatsen  og SV vil bli beskyldt for å kjøre den mest amerikaniserte valgkampen.  Tårene var også importert fra USA.

Dette har skjedd i Oslo SV i de foregående ukene:

1) VG fikk medlemslister via det som ser ut til å være en styrt lekkasje fra Akhtar Chaudhrys motstandere. Lista hadde oversikt over alle medlemmene Chaudhry og hans folk hadde vervet de siste ukene. Det dreide seg om ren ADHD-verving av minoritetsvenner, noen av dem betalte ikke en gang sin egen innmeldingsavgift, og andre visste ikke hva SV sto for.

2) Heikki Holmås benektet at han og hans crew sto bak lekkasjen til VG.

3) Akhtar Chaudhry benektet at kampanjen hans drev uetisk verving av nye medlemmer som ville forsvinne ut av partiet så fort nominasjonsstriden var over.

4) SV så svært alvorlig på lekkasjen og satte igang gransking.

5) SV-medlemmer så svært alvorlig på medlemsvervingen til Chaudhry.

6) SV-medlemmer beskyldte Holmås for tilsvarende ekstremverving før nominasjonen i 2001.

Osv.

Så kom resultatet av «omfattende undersøkelser» av nominasjonsprosessen.

Og alt er tipptopp i Oslo SV, ifølge dem selv.

Partiet ønsker nye 427 medlemmer velkommen. De har snakket med 100 personer, og alle lover at de har kjempelyst til å være med i SV, eller som det heter: «Disse gir et entydig signal om bevisst og ønsket medlemskap i SV.» (bortsett som fire som har bedt om å bli slettet som medlemmer og 11 som ikke vil bekrefte at de var ved bevissthet).

Og når det gjelder lekkasjen til VG så har alle med tilgang til medlemslistene skrevet under på et taushetsløfte og kan derfor ikke ha lekket informasjonen (kveler en megafnis der). Konklusjonen blir derfor «Vi vet ikke hvordan VG har fått tak i medlemsopplysninger.»

Kos deg med pressemeldingen fra SV.

Ingenting er bedre enn hjemmelaget parti-rot, og Meland-bloggen håper på oppfølgere. Heikki står til høyre i SV og er dessuten Kristin Halvorsens favoritt. Det kan altså bli mer godsaker framover.

I kveld måtte man se opp for bevisstløse SVere i køen inn til stemmelokalene på SAS-hotellet.

14 kommentarer

Filed under Uncategorized

Honduras, Litauen og Mali er bedre enn Norge

I går ble Meland-bloggen anklaget for hybris av kollega Jan Omdahl, som med sin spesialkompetanse forresten ligger godt an til å bli den nye nettredaktøren i Aldring og Helse.

Meland Konsernet har bestemt at et slikt rykte må opprettholdes, og uttaler oss derfor i dag om fotball. (OMG!)

I går måtte Hareide gå som landslagssjef fordi han manglet motivasjon. På TV fikk vi med oss flere bekymrede kommentatorer si noe ala «dette er krise for norsk landslagsfotball.»

Ja, huff, tenk om vi går fra 54. plassen på FIFAs ranking over verdens landslag, til, tja, la oss si 61. plass. For en skremmende tanke.  Honduras, Mali og Litauen. Vi må komme over dem på lista!

Annspan tipset om at Aftenpostens kommentator Bertil Valderhaug (ikke på nett) har en løsning på krisa. Dette er han sitert på på forsida av Aftenposten i dag:

– Norges Fotballforbund bør derfor sikte skyhøyt utenfor egen andedam etter en mislykket nasjonal løsning.

Oversatt:

Vi må finne en landslagstrener i utlandet.

Meland Konsernet beklager at vi av og til uttaler oss om ting vi ikke kan noe om. Vi skylder på yrkesskade, det dreier seg om mange år i mediebransjen.

Vi kan opplyse om at Konsern Sjefen dra til Liverpool i morgen, noe som kan hjelpe på situasjonen.

Konsernet sa forresten «ja» til å bli med da vi ble forledet til å tro det var snakk om en reise til «Europas kulturhovedstad». «Beatles hjemby». «Bra shopping». «Pub.»

Så fikk vi en billett til Liverpool – Hull i hånda.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Retten til å gjøre feil ting med egen kropp

Nylig ble loven som kriminaliserer kjøp av sex vedtatt. Det strømmermed rapporter om at det vil ramme de svakeste.

Feministene har i alle år kjempet for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Den retten gjelder tilsynelatende bare når kvinnen gjør moralsk forsvarlige ting med kroppen sin.

De færreste blir kidnappet til trafficking.

Mange traffickingsaker starter tvert om som et samarbeid mellom offeret og den som frakter. Det viser data en analyse som UIO og Frischsenteret har gjort basert på data fra 5000 spørreskjema trafikkerte hadde fylt ut for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Hele 30 prosent ble rekruttert av venner, mens halvparten ble rekruttert av ukjente. Det var omtrent like mange menn som kvinner som rekrutterte.

Bare fem prosent oppgir at de ble kidnappet.

Mindre enn én prosent sier de ble solgt av familiemedlemmer, sju prosent kom inn i det etter å ha svart på en annonse.

Ni prosent av de som svarte oppga at de hadde blitt trafikkert mer enn en gang.

Bare ni prosent svarte at de fikk vite at jobben besto i prostitusjon. Det lave tallet kan komme av at dette er selvrapportering, og at dette er en ubehagelig innrømmelse. Et annet problem er at de kommer fra land der prostitusjon er forbudt. En innrømmelse kan føre til problemer i hjemlandet, noe FAFO-forsker Mai-Len Skibrei også har pekt på.

Over 80 prosent av de trafikkerte endte med å selge sex.

I utlandet fikk de fleste av dem jobb på nattklubber, mens 12 prosent arbeidet på gata. 11 prosent arbeidet i private leiligheter, resten holdt til i sauna eller ble ansatt som eskorte.

Analysen viste at det å arbeide som prostituert i leiligheter eller skjulte områder har negativ effekt på kvinnenes levekår i forhold til å jobbe på gata.

Dette resultatet er også funnet i flere tidligere forskningsprosjekter. Det er vist at sexarbeidere får det vanskeligere når sexkjøp kriminaliseres og de blir flyttet til mer skjulte steder. Dette igjen har konsekvenser for levekårene: De prostituerte blir mer utsatt for vold, kontroll, frihetsberøvelse og svindel.

Prostitusjon kommer av mangel på økonomiske alternativer for den som selger sex, og man kan spørre hva slags reelt valg kvinnene har. Men problemene i arbeidsmarkedet i hjemlandene deres bedres ikke av å forby sexkjøp i Norge.

Kriminalisering krise for de prostituerte

6 kommentarer

Filed under Uncategorized

For en hæstkuk!

Meland Bloggens konsernsjef kommer fra et distrikt der ord som «hæstkuk» er et gangbart skjellsord. Etter 10 års assimilering i hovedstaden er disse rike, kulturspesifikke tradisjonene formet over tusenår i et tørt, innadvedt innlandsklima, undertrykket.

Det er derfor en gladnyhet, ikke minst for multikulturalismen, at Meland nå kan æreskjelle hvem som helst, uten å bli rammet av straffeloven. Aftenposten melder at justisminister Knut Storberget  (innavla du?) gjør (skjithel!) helomvending (lite mongis!) og (slæphel!) fjerner (iddiot!) kapittelet (jævla surndaling) om (hællvetes øverbøgding!) ærekrenkelser (fjøsnisse!) og injurier (karravorrinj type) fra straffeloven.

Georg Apenes takkes for viktig grunnarbeid i prosessen.

NB. Viktig Internt Notat fra Økonomisjef i Konsern. Den nye loven trer ikke i kraft i dag, din premieidiot av et søksmålsutløsende tomhode av en Konsern Sjef! DESSUTEN:  NBNB! Særlige krenkende ytringer vil fortsatt rammes av straffeloven. Det gjelder rasistiske ytringer, hatefulle ytringer på grunn av religion, livssyn, legning og nedsatt funksjonsevne. Krenking av privatlivets fred, ved å offentligjøre typisk seksuell legning, alkoholvaner osv.

Meland Bloggen er som kjent et viktig fyrtårn i jobben for ytringsfriheten, og tester stadig lovens grenser.

Meland Bloggen vil derfor så snart den nye loven trer i kraft komme med eksklusive avsløringer omkring Storbergets alkoholvaner.

Meland følger saken.

22 kommentarer

Filed under Uncategorized