Kåre Willoch rasist?

I går dumpet jeg over Tabloid på TV2. Anti-semittisme var temaet som skulle diskuteres. Mona Levin, Anne Sender, Torstein Dahle, Inga Marte Torkildsen og Abid Raja var deltakere.

Det ble selvsagt storleven, og etterspillet har fått mye oppmerksomhet i dag.

Jeg syntes debatten var pinlig å følge.  (Det samme gjorde raddis-kjæresten min, så dette er altså et PK-godkjent utspill.)

Programlederen Trude Teige var hovedårsaken til det. Debattdeltakere i studio ropte til hverandre, og hun forsøkte å ta regi med setninger som «Men kjære vene, du må da skjønne at…» Dagsnytt 18 har de beste debattlederne i Norge.

Det toppet seg vel da Torstein Dahle sammenlignet Gaza med Warszawa-ghettoen. Både Sender og Levin gikk forståelig nok i taket, og det ble et nesten useelig program der Levin til slutt truet med å gå. Teige var plassert helt på sidelinjen.

Det hadde nok vært mer fornuftig å invitere andre deltakere enn ytterste venstre i denne debatten. Jeg tror flere i partiet Dahle representerer faktisk sprer anti-semittiske holdninger. De er heldigvis marginale.

Etter debatten ble det mer debatt i kulissene. Levin er i dag sitert på at hun synes Kåre Willoch sprer jødehat og er  rasist.

Jeg tror ikke Kåre Willoch er rasist. Jeg kan likevel skjønne at Levin reagerer på noe av det han har sagt. Hun opplever nok også et massivt mediepress og mye negativt fokus på jøder og Israel akkurat nå.

Willoch har sagt (sånn var det nøyaktig) at han ikke har noen tro på stabsjefen til Obama fordi han er jøde. Det var sikkert en uheldig formulering fra Willochs side.  Som alle vet finnes det store variasjoner i politisk ståsted blant jødene. Man må selvsagt se på Emanuels politikk, ikke han jødiske bakgrunn. (Her har Dagbladet gjort flere feil.) Han er jo forresten født i USA, faren innvandret fra Israel.

Men når hun snakker videre med Aftenposten holder ikke argumentene lenger (hun kan være feilsitert, selvsagt):

– Willoch er rasist og viser jødehat når han presterer å si på norsk radio at vi ikke kan stole på Obama og hans administrasjon fordi han har en jødisk stabssjef. Det oppfattet jeg som antisemittisk, og dessuten rasistisk, fordi han sier at fordi Obama er svart, kan han la seg manipulere. Det var det som tippet det over for meg. Jeg trodde ikke det jeg hørte, sier Levin.

Tolkningen av Willochs meninger om Obama som lar seg manipulere fordi han er svart er merkverdig.

Jeg ser for meg at utspillet til Levin ikke faller så heldig ut fordi 1) argumentasjonen er tynn 2) folk flest synes det er poraliserende og sjokkerende at W. kalles rasist 3) kritikeren kan fortsette sine påstander om at jøder er uangripelige fordi de kaller alt anti-semittisme.

Herman Willis har tidligere ment at Willoch er rasistisk.

Kåre Willoch svarer i dag at Levin forvrenger utsagnene hans.

Tillegsspørsmål: Hvorfor er noen på den ytterste venstresida så opptatt av å sammenligne jødenes fremferd mot palestinerne med Holocaust? Hva er hensikten?

15 kommentarer

Filed under Uncategorized

15 responses to “Kåre Willoch rasist?

 1. Ang. sammenligningene med andre verdenskrig, så er det vel et grep for å kontekstualisere motstandskampen. Sammenligningen med Warszawa-gettoen er slett ikke ueffen på enkelte plan, selv om den naturligvis faller fra hverandre på andre.

  Hele debatten i Norge omkring Israels okkupasjon dreier seg jo om a) hvem som har moralsk rett til hvilke handlinger (Israel, Hamas, begge eller ingen) og b) om den folkerettslige statusen til partenes angrep på hverandre. Det er veldig vanskelig å argumentere for det moralske uten å vise til historiske eksempler, fordi vår moralske sans er dannet av nettopp de historiske eksemplene.[1]

  Angående det folkerettslige er det også interessant med sammenligninger knyttet til kompani Linge og diverse annen motstand under andre verdenskrig. For eksempel tror jeg de færreste ville akseptert at kompani Linge sendte raketter mot København, men de fleste ser at nazistenes okkupasjon ville være i strid med folkeretten, og at motstandskamp ville være akseptabel. Men for all del: Parallellene faller veldig fort fra hverandre her også. Gaza er — enn så lenge — ikke under okkupasjon. Bare beleiring.

  Jeg legger i spørsmålet ditt en viss skepsis til at slike sammenligninger er formålstjenlige. Til det vil jeg svare at jeg ikke er like sikker. Den palestinske siden har inntil videre mye å tjene på å blåse liv i de følelsesmessige sidene ved politikken, og det er lite som får frem så mange følelser som jødene og andre verdenskrig. I tillegg er det kanskje noen som følger Finkelstein i at det eksisterer et behov for å balansere ut silkehanskehåndteringen Israel får på grunn av andre verdenskrig? Jeg er ikke enig, men jeg syns at det rent kommunikasjonsstrategisk er et veldig vanskelig spørsmål.

  [1] Her legger jeg til grunn et subjektivt syn på moral. Religiøse og universalister får ta den debatten et annet sted, tror jeg.

 2. Det finnes en hel del andre kriger enn andre verdenskrig. I’m just sayin’.

 3. Sammenligningen med Warzsawa-ghettoen er rett og slett for drøy. Alle døde i den ghettoen, 1,5 mill mennesker.

 4. Forresten er ikke Willoch så heldig med sin presisering i dag heller. Han sier: «Det er viktig at amerikansk politikk nå blir mer nøytral.» Eh?

  «En rimelig forståelse av min uttalelse om Obamas stabssjef gir etter mitt skjønn ikke grunnlag for antydninger om antisemittisme. Jeg sikter til det velkjente forhold at de fleste amerikanske jøder – av naturlige grunner – har langt mer sympati for Israel enn for palestinerne. Det er viktig at amerikansk politikk nå blir mer nøytral. Jeg har uttalt bekymring for at dette kan bli vanskelig for en jødisk stabssjef i Det hvite hus å medvirke til det, men jeg håper at han vil medvirke.»

 5. 1,5 mill mennesker i Gaza-ghettoen, som i Warsawa-ghettoen.

  At disse ikke er døde ennå behøver ikke bety at dette ikke kan komme til å skje…

  Nå bombes sykehus, UNRWA, bla bla bla, bla bla bla.

  «Noen barn er brune, noen barn er blå. Alle er forskjellig, men det er utenpå.» Jeg ønsker så inderlig at selv israelere flest til slutt kan synge med i den sangen – og mene det.

 6. hogrim

  Willoch uskyldig?

  Hans uttalelse «- Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde», blir av Mona Levin presentert som antisemittisk (og implisitt rasistisk overfor Obama).

  Vår tidligere statsminister virket brydd under dagens intervjuer, og skulle trolig ønske han hadde passet ettermælet sitt litt bedre.

  Er uttalelsen antisemittisk i seg selv? Den inneholder ikke noe nedsettende om jøder, ut over at Willoch mistenker dem (de amerikanske, selvsagt, det er trygt) for ofte å sette Israels interesser først.

  Men dermed sier vel Willoch at (disse) jødene har en annen agenda enn andre politikere? Og han gjør det på etnisk-religiøst grunnlag, slik forresten noen mente Bill Clinton ikke kunne tvinge fram fred i Midtøsten fordi også han hadde jøder rundt seg, blant dem hans sikkerhetspolitiske rådgiver Sandy Berger.

  Antakelig er mange jøder i sin politiske tenkning påvirket av religion, familiehistorie, holocaust og bekymring for at konfliktene i Midtøsten skal gjøre det livsfarlig å være jøde. Og amerikansk-armenere, politikere med røtter i Sør-Amerika eller Indonesia, vil ha andre dimensjoner i sin politiske tenkning enn folk fra Bestum eller Ohio.

  Willoch ville aldri sagt at noen av disse kunne gi Obamas administrasjon en slagside. Og om noen sa det om en støttespiller med muslimsk eller arabisk bakgrunn, ville han trolig protestert voldsomt.

  Er jødene mer partiske enn andre? Eller er Israel en så fæl stat, at vi ikke kan ta noen sjanser på at de har sympatisører i administrasjonen? Det siste ligner jo litt på tanken bak omfattende diskriminering (tilmed internering) av tysk- og japansk-amerikanere etter utbruddet av annen verdenskrig. Den siste er senere fordømt og beklaget som rasistisk.

  Jeg synes Levin argumenterer dårlig og går langt over streken når hun antyder et personlig jødehat hos Willoch. Men han legitimerer holdninger de ivrigste tilhengerne på den anti-israelske venstresiden aldri ville akseptert hvis de ble anvendt på andre enn jøder. Da tror jeg utfall som Levins ville hagle tett fra den kanten.

 7. Er ikke enig med Levin om at hatet lyser ut av øynene hans. Har du sett opptaket eller? Tror nok han bare utalte seg uheldig. Men uansett sånn bør ikke skje for det kan være sårende for de det gjelder.

 8. Håvard

  Når det gjelder Willoch vil jeg si som andre i dag at det er forskjell på å si noe dumt og å være rasist. Willoch er ingen rasist, og han har tatt tydelig avstand fra antisemittisme (blant annet kritiserte han jo OJ for hans jødevitser i fjor). Jeg synes likevel det han sa om Obamas statssjef må kunne kalles rasistisk mot jøder, av de grunner Øgrim påpeker et par etasjer over. Men en sleivete uttalelse gjør ingen rasist. En rasist er en person med holdninger og et verdens- og menneskesyn som er helt annerledes enn de Willoch framstår med.

  Når det er sagt synes jeg Willoch hadde tjent på å beklage akkurat disse uttalelsene. Forsvaret for dem fremstår for meg like tynt som Levins beskyldninger om at han skulle være jødehater.

  For øvrig må jeg si meg enig med Meland mot indregard: Det er for drøyt å sammenligne Warsawa med Gaza. Og ikke bare er det drøyt, men både smaks- og historieløst. Warzawa er et symbol på et industrielt folkemord på millioner av mennesker. Det er en unik historisk hendelse, som må få stå som det. Ingenting av det som skjer på Gaza kan sammenlignes med det. Og å bruke det mot Israel blir ekstra ille. Mange vil oppfatte det som en hån og bagatellisering av et historisk Holocaust som mangler sidestykke.

  Det som skjer i Gaza er rått, brutalt, urettferdig og forferdelig, og jeg tar på det sterkeste avstand fra det. Men Warzawa er noe helt annet. Og hvis vi ikke holder forskjellen klart for oss, tilslører vi historien.

 9. Kristian Moldskred

  Kommentar til hogrim sitt innlegg:

  At USA er Israels nærmeste støttespiller er vel et allment kjent faktum. Det være seg økonomiske bidrag gitt av private personer eller stiftelser, eller militært våpensamarbeid. Når Willoch sier at valget av en jødisk stabsjef ikke vil føre til en annen linje overfor Israel enn den eksisterende, er vi mange som forstår dette. Er det ikke rimelig å anta at en person med israelsk herkomst vil være mer vennligstilt overfor Israel enn en norsk-amerikaner? Kan man ikke anta at denne personen representerer, eller i det minste har en form for kontakt med, jødiske lobbyister eller andre former for interessegrupper som jobber for Israels beste?

  Videre, når du sier at Willoch legitimerer holdninger som aldri ville bli akseptert hvis anvendt på andre enn jøder. Hvilke holdninger? Hva kommer frem av denne uttalelsen, direkte fra Willochs egen munn, og ikke fortolket av Monica Levin, som gir uttrykk for antisemittiske holdninger?. Ikke det jødehatet hun ser lyser ut av øynene til Willoch. Ikke hennes fortolkning av Willochs ord at svarte personer lettere kan la seg manipulere.

  Og jeg har et spørsmål: Finnes der ingen grenser for hva en kan kalle en person i det offentlige rom? Monica Levin kaller Kåre Willoch for en rasist hvor jødehatet lyser ut av øynene på. I 2006 sammenlignet hun Jostein Gaarder sin Aftenposten-kronikk med Adolf Hitler sin ”Mein Kampf”. Skal det ikke finnes rom for kritikk av staten Israel i Norge? Hvorfor er det så få som offentlig går ut og støtter Kåre Willoch nå? Hvor er de ledende kommentatorer i det offentlige rom? De burde alle samlet gitt sin støtte til Kåre Willoch og tatt avstand fra slike uttalelser som Monica Levin kommer med. De frykter kanskje å bli stemplet som rasistiske jødehatere hvis de sier noe. For jeg er ganske sikker på at Jens Stoltenberg og veldig mange andre ikke ser jødehatet lyse ut av øynene til Kåre Willoch.

 10. Audun Ulshagen

  Jeg tror vi må se Willochs kommentar om Rahm Emanuel i lys av den generelle dekningen av utnevnelsen. Dagen etter utnevnelsen jublet den israelske avisa Ma’ariv om «vår [Israels] mann i Det hvite hus», og fulgte opp med et intervju av stabsjefens far Benjamin:

  «Obviously, he will influence the president to be pro-Israel. Why wouldn’t he? What is he, an Arab? He’s not going to clean the floors of the White House.»

  Hvis den nest største israelske løssalgsavisa kategorisk kan slå fast at Emanuel vil bli deres mann i det hvite hus og underbygger dette med kommentarer fra hans egen far, så skjønner jeg ikke helt hvorfor det er så fryktelig galt at Kåre Willoch gjør den nøyaktig samme øvelsen. Valget av ordet «jøde» i stedet var selvsagt svært uheldig, men hvis man legger godvilja til er det mulig å se det som noe annet enn et angrep på alt jødisk. I rettferdighetens navn skal det også sies at Rahm Emanuel beklaget siste del av farens uttalelse (gulvvaskende arabere) til American-Arab Anti-Discrimination Committee.

  Ma’ariv-saken ble plukket opp av NTB i sin artikkel om Rahm Emanuel som Obamas første utnevelse, og det var denne NTB-saken som var basis i nær sagt alle norske avisers dekning. Dermed har den også farget norsk opinion, og det er kanskje ikke så urimelig å anta at Willoch også kan ha hatt denne saken i bakhodet da kommentaren falt i desember.

  Dessverre plukket ingen norske aviser opp «Ha’aretz’ dekning av utvelgelsen»:http://www.haaretz.com/hasen/spages/1035192.html. Der husket man nemlig at Emanuel allerede har vært en del av forhandlinger mellom israelere og palestinere, og at Emanuels lojalitet ikke lå til noen av partene, men fast og fullt hos president Clinton:

  In the tense talks with the Palestinians at Wye Plantation in 1998, the Israeli team headed by Prime Minister Benjamin Netanyahu was especially wary of one of President Bill Clinton’s aides – Rahm Emanuel. His fluent Hebrew, his instinctive grasp of the «Israeli» mind set and above all his complete loyalty to his boss made the Israelis afraid to talk near him.

  Ten years later, Israel’s next prime minister will meet Emanuel in a loftier post, as Obama’s chief of staff.

  «He has a kind of directness and coarseness that is very familiar to Israelis,» a veteran Israeli diplomat told Haaretz yesterday. «But it doesn’t necessarily bring him closer to us. One thing is certain – Israelis will not be able to pull the wool over his eyes.»

  Jeg har forståelse for at Mona Levin reagerte kraftig under debatten. Ordstyrer Teige var en elendig moderator, og Levin forsøkte flere ganger å få fram at hun ikke var der for å diskutere Israels politikk, men antisemittisme i Norge. Willoch-karakteristikken var derimot skivebom.
  Willoch er i mine øyne skyldig i å hoppe til en forhastet konklusjon og dårlig ordvalg, men at han er rasist og jødehater finnes det ikke belegg for å påstå i eksemplene hun bruker.

 11. Nesten alle er enige i denne debatten!
  1) Dumt sagt av Kåre Willoch
  2) Dumt sagt at Mona Levin

  Om Obama får en araber som stabssjef neste gang er det altså ingen fare for at noen sier at vi ikke kan forvente oss noe av den mannen fordi han er muslim.

 12. Det er ikke bare Torstein Dahle som er antsemittisk i ettpartiet Rødt. Dette diktet sto i Østlands-Posten, Larvik, 14.ds.:

  Guds utvalgte

  har (…) Treffsikre engler som presisjonsbomber barnehager, skoler, moskeer, ambulanser og sykehus (…)

  har (…) Treffsikre engler sprenger i stykker lekende barn og små, krokede koner ute for å kjøpe brød (…)

  http://www.op.no/leserbrev/article4047517.ece

  Myten om jøden som barnemorder – den aller råeste – oppsto på 1300-tallet. Omtrent samtidig som de fikk skylden for Svartedauen…

 13. AM skrev:

  1) Dumt sagt av Kåre Willoch

  Når sa Kåre Willoch noe dumt i det offentlige rom?

  Jo, hver gang han blir spurt om ha ikke har noe å utsette på Hamas. Jo men, sa han i Redaksjon EN, det har jeg jo sagt mange ganger; fortsetter Israel som nå (det sa han for flere år siden bl.a. i en vel anlagt kronikk i Aftenposten), så er jeg redd for at landet kan nedkalle store ulykket over seg selv.

  Utlagt; Israel har ingen fiender i Midtøsten – borsett fra seg selv.

  Søk Willochs kronikker i Aftenposten; der finner dere en ekte antisemittist karakterisert ved ekstrem ensidighet. En intellektuell som Willoch? Vel, antisemittismens historie er jo drevet frem av europeiske intellektuelle; biskoper, filosofer, fremtredende politikere og naturvitenskap…

 14. Tilbaketråkk: Dershowitz i Bergen « Magnus og Midtausten

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s