Daily Archives: januar 25, 2009

Festsnusing av kokain

Jeg kjenner noen som festrøyker eller festsnuser. De fleste ville antakelig ikke festsnust kokain. Men nikotin er antakelig like avhengighetsskapende. Willy Pedersen nevner flere eksempler i en artikkel i siste Samtiden:

Da matrasjonene var nede i under 1000 kcal om dagen i Nacht und Nebel-leirene under krigen, byttet likevel avmagrede fanger, døden nær, bort matrasjoner mot sigaretter.

I Berlin i 1945 levde folk i ruiner uten mat. Husmødre byttet bort barnas rasjoneringsmerker  for brød og  melk, mot sigaretter til seg selv.

Julia Hansen skriver i boka A life in smoke om da  hun sluttet. Hun kjøper 72 fot med kjetting som veide 20 kilo, samt to hengelåser. Den ene ble festet til foten hennes, den andre radiatoren i stua. Nøkkelen får mannen hennes, som drar på jobb. I boka skriver hun om hva som skjer de sju første dagene hvor hun er fastlåst. Det er alvor, ikke iscenesatt underholdning.

Pedersen tror at sigarettene vil være ute av butikkene og inn på apotekene innen 10 år. Han tror også at om 15 år er de som er nikotinavhengie med på rehabiliteringsprogram som minner om dagens metadon-opplegg. Også oppstår det et illegalt marked for nikotin, akkurat som i dag med cannabis.

Meland-bloggen er litt skeptisk, men Pedersen skriver om snus også, vårt yndlingstema, og da smelter vi. Han mener årsaken til at myndighetene ikke ønsker å anbefale det åpenbart smarteste, nemlig overgang fra sigaretter til snus. Det er antakelig er mye mer effektivt for røykestopp enn nikotintyggis, og helt klart svært mye  mindre helseskadelig. Pedersen mener myndighetene  ikke har tatt inn over seg hvor dyp avhengigheten av nikotin faktisk kan være, og mener det snart kommer metaforer som kobler nikotin og heroin.

Hva han mener han så om de endrede bildene av snuserne? Her går utviklingen i motsatt retning. Snusere er:

– Dyktige fotballspillere på landslaget, intellektuelle, kvinnelige stipendiater i sosiologi.

Vil DU fremstå som en heroinist på trygd eller stipendiat med smart prosjekt? Enkelt valg, synes Meland-bloggen. Også så sunt!

9 kommentarer

Filed under Uncategorized