Monthly Archives: februar 2009

Magnhild Meltveit Kleppa har oppdaget at Danmark er flatt

Dagens leder i Dagens næringsliv er morsom. Det er jo ofte morsomt når EU-tilhengerne der borte skriver om det dummeste de vet, Senterpartiet. Starten her:

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet har denne uken vært på studietur i Danmark.  Hun reiste med et åpent sinn, visstnok. Kleppa dro for å studere den danske kommunereformen der 270 kommuner ble redusert til 98.

Og gjett om Kleppa har hatt utbytte av turen. Hun har faktisk oppdaget at Danmark er et flatt, lite land.

«Eg fekk bekrefta at dei geografiske forskjellane er så ulike at det er vanskeleg å samanlikna danske og norske forhold direkte. Danmark har flatemål som Finnmark fylke aleine,» forteller Kleppa til Stavanger Aftenblad.

Når Kleppa nå har fått reist til Danmark og sett med egne øyne at landet er flatt og lite, har hun kommet til at det langt på vei er et blindspor å vise til den danske kommunereformen i norsk debatt «fordi geografien er så totalt forskjellig».

Les resten også. Topp at de legger det ut på nett i den flotte, redesignede nettavisen sin.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Vi ønsker å samtale om pole i et feministisk perspektiv

pole-dancing-how-to

Jeg tror jeg vet hvorfor nisjeavisene går bra.  Jeg er i alle fall villig til å betale mer enn 3000 i året for den glimrende underholdningen Klassekampen og Dagens Næringsliv leverer hver dag. Kanskje det er dette Dagbladet burde gjøre, rendyrke de skikkelige feministene litt mer? Ikke de kjedelige mainstreamfeministene.

Ottar har oppfordret til boikott av årets Ladyfest på grunn av et innslag med såkalt pole dance.

Sometimes Pole Studio svarer i dag i Klassekampen:

Vi ønsker å samtale om pole dance i et feministisk perspektiv, og vil gjerne spørre: Er det per definisjon nedverdigende å noen ganger ta rollen som et seksuelt attraktivt objekt, eller kan det være en form for selvrepresentasjon, uansett kjønn?

De ønsker å spre kunnskap om hva «pole dance» er, en kunst, en 900 år gammel treningsform med yogatradisjoner,  det har ikke noe om å ta av seg klærne å gjøre.  Jeg liker denne setningen best:

Dersom ikke dette synet er relevant i en diskusjon om feminisme, så vet ikke vi.

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Dysleksiutbrudd i Forsvaret

forsvaretsdysleksiprogram

Det kan også dreie seg om snikdysleksifisering, særlig blant rekrutene. Forsvaret har jo allerede tillatt hijab, så snikislamiseringen er fullført der. Check.

En del av Forsvaret holder til i Havnelageret, der jeg også jobber. Det er her man har sett de første tegnene til snikdysleksifiseringen. Det dreier seg både om multippelt samskrivingssyndrom i kombinasjon med autoimmunt orddelingsfeils-lymfom og helt vanlige, dumme skrivefeil. Dette kan vi sikkert lese mer om i Forsvaretsforum, om de velger å klasefisere problemet.

Som tidligere omtalt i Meland-bloggen har det samme syndromet også rammet Dagbladet etter at de kom til Havnelageret:

dagblade

9 kommentarer

Filed under Uncategorized

Jeg har fått et tilbud

StyreForeningen minner på epost til meg om deres neste kurs,  der temaene er regnskapsforståelse, omstilling og styrearbeid.

Et annet tema er:

– Hvem motiverer daglig leder?

God spørsmål. Jeg føler meg demotivert. Skal jeg melde meg på? Flere tema:

Dagens og morgendagens krav.

Hva med kravene i 2021? Jeg ser fram til et kurs som kan fortelle meg mer om dette.

Velkommen til StyreForeningens mest avholdte kurs. Styrearbeid  anno i dag MÅ planlegges, struktureres og gjennomføres på en
ansvarlig måte.

JA DET MÅ DET!

– Debet og kredit forståelse.

Fin for ståelse trengs jo.

Kurset tar utgangspunkt i at virksomheter opplever en verden i endring.

Endrer verden seg? Næh.

Pris pr deltaker er kr 4.950,- inkl kursmateriell og servering, samt  medlemskap i StyreForeningen i 3 mnd. Les mer om den spennende StyreForeningen.

Håper man i tillegg kan få være med i den populære bullshitbingoen dette selskapet arrangerer.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Jern-Erna ønsket seg shariaråd

Frp har lagt ut en liste over eksempler på det de mener er snikislamisering. Det er bra at de kommer med konkrete eksempler i saken.

Et av eksemplene dreier seg om at Erna Solberg i 2003 ville innføre shariaråd i Norge.  Det ser ut til at noen av mediene som rapporterer om dette nå i dag, ikke helt tør å tro på Frps påstand. Dagbladet skriver for eksempel i dag at «- Erna ville ha Shariaråd. Erna Solberg ville innføre shariaråd, hevder Frp på sine hjemmesider.»

Det er lett å finne ut hva Erna sa den gangen. Mediene er ikke til å stole på alltid,  jeg tar forbehold om det, men dette skrev i alle fall VG25. mai 2003:

Kommunaldepartementet vil utrede mulighetene for å få etablert et religiøst shariaråd som har myndighet til å utstede skilsmisser i Norge.

– Vi ønsker en dialog med de miljøer dette gjelder. Det er helt klart et ønske om en slik domstol, om vi kan finne en måte å etablere det på i Norge. Men det må initieres av miljøene selv, sier kommunalminister Erna Solberg. I England er det etablert flere shariaråd. På en studietur i juni i fjor besøkte en delegasjon fra departementet blant annet Sharia Council, rådet for den største sammenslutningen av islamske trossamfunn i England. Shariarådene har imamer med høy rettslærd kompetanse, og har myndighet i den muslimske verden til å utstede skilsmisser.

– Det ser ut til at de der har fått til noe de fleste muslimske trossamfunnene forholder sier Erna Solberg.

I juni skal hun møte imamer og muslimske organisasjoner i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen «Det Flerkulturelle Norge».

– Der vil også skilsmisseproblematikken og mulighetene for et shariaråd i Norge tas opp, sier hun.

Aftenposten skrev også om saken.

Muslimske trossamfunn må gjerne opprette shariaråd, det har de sikkert gjort for lengst også. Men den norske staten bør ikke ha noe med dette å gjøre.  Det ble da heldigvis heller ikke noe av disse statsstøttede shariarådene som Erna Solberg foreslo.

Sharia høres skummelt ut, men det er ikke sikkert det er så ille som Frp tror. Det ser ut til at flere av dem som ønsker seg sharia i Norge, ønsker det på det familierettslige området. Det betyr altså ikke at de ønsker det på det strafferettslige området, de færreste vil ha steining og amputering som straff for homofili og frafall.

Familierettslig ønsker mange imidlertid at et konservativt moralsyn legges til grunn, akkurat som troende kristne, og derfor foreslår de sharia i familieanliggender. Det betyr for eksempel at imamer og andre lærde kan gå inn å megle for å løse familiekonflikter.

Jeg tror det er en dårlig ide av staten å støtte opp under at konservative muslimer skal bistå familier i skilsmissesaker. Shariarådet vil antakelig bestå av dypt troende ledere som i bunn og grunn er motstandere av skilsmisse. Det er grunn til å spørre hvilket reellt valg en kvinne som ønsker skilsmisse har i møte med et konservativt shariaråd. Kvinner i Storbritannia som har vært i shariaråd forteller om meglingspress og press for å gi fra seg rettigheter.

Erna raser, eller hva det heter, og sier nå at Frp sprer usanne påstander:

Det har aldri vært på tale å ha noe juridisk Shariaråd i Norge. Norsk lov skal alltid gjelde i Norge. Men det ble i min tid som kommunalminister reist en diskusjon om hvordan vi får en norsk skilsmisse til å bli reelt akseptert i hjemlandet for muslimske kvinner. Derfor var det en diskusjon om et muslimsk meglingsorgan kunne hjelpe de kvinnene som opplevde problemer med å få skilsmisse i opprinnelsesland.

Hun har ikke så mye å rase over. Bly-Erna reiste diskusjonen og snudde etter bred politisk motstand mot forslaget.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Jeg prøver å feite meg opp

pizza

I dag er det feittirsdag. Det er dagen for å fråtse i greasy food, nachosbonanza anbefales, om du ikke velger en tradisjonell rett som rømmegrøt da. Det skal jeg ha.

(Meland Konsernets mor er på besøk i byen og opprettholder tradisjonen.)

I Norge er vi veldig opptatt av norske tradisjoner. De er nemlig best. Men vi følger dem heldigvis selektivt.

Skulle vi fulgt den opprinnelige planen, måtte vi ha startet fasten i morgen.

Poenget med feittirsdag, eller mardi gras om man vil, er å feite seg opp før fasten. Fastelavensbollene du kanskje spiste på søndag var ledd i den samme planen.

I morgen er det askeonsdag, 46 dager før 1. påskedag. Det er noe mikkmakk her med søndagene, så kirken teller bare 40 dager. De 40 dagene med faste er til minne om Jesu vandring i ørkenen. 4o dager tok det, han fastet og djevelen fristet ham.

Folk er jo så opptatt av norsk, kristen kultur, den trues hele tiden, sier Siv Jensen. På tide å begynne å faste litt igjen? Meland-bloggen gir deg oppskriften på kristen faste (fra copypastepedia)

  • De troende holder seg unna underholdning, nytelse og fest. Isteden bestreber de seg på å leve enkelt og gi av sitt overskudd til de som trenger det. Noen ganger kan fasten være preget av bot, men langt viktigere er det at fasten er en åndelig forberedelse og meditasjon. Fasten er også asketisk – man forsøker å disiplinere seg selv.
  • Kristen faste innebærer at den troende avstår fra animalsk kost (kjøtt, egg og melk) og i perioder med streng faste kan han også avstå fra fisk, alkohol og olje. Langfredag spiser man mange steder ingenting.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Driver du med kampsport? Du kan være i ferd med å bli snikradikalisert

Den mye omtalte rapporten fra Malmö som Siv Jensen bruker som grunnlag for å advare mot «snikislamisering» har fått mye kritikk. Jeg har selvsagt ikke tid til å sette meg inn i rapporten på hele 28 sider nå, men en rask blafring viser at det er lett å trekke ut enkeltheter fra den i latterligjøringsøyemed.  Akkurat som Meland-bloggen har tenkt å gjøre nå, altså. Vi siterer:

Följande indikatorer har identifierats som möjliga tecken på radikalisering:

Tvära förändringar i beteende t ex ökad frekvens av moskébesök, radikalt förändrad religiös hängivelse i kombination med liknande krav på sin omgivning (syskon och skolkamrater t ex); starkt ökat ”fritidsumgänge” med personer som delar samma extremistiska världsåskådning; tecken på att isolera sig från forna vänner och familjemedlemmar samt om de inte vill umgås med icke-muslimer.

Tvära förändringar i de fysiska attributen (skägg, klädsel etc.)

Utlandsresor till exempelvis Syrien, Jemen, Saudiarabien, Afghanistan, Pakistan, Nordafrika och som varar i längre perioder med diffusa syften.

Förändrad konsumtion av media, t ex radikala hemsidor och chattrum på Internet, eventuellt ökat intresse för utländska TV-kanaler som grafiskt förmedlar våldsbilder från Irakkriget och andra oroshärdar.

Fysiskt krävande idrottsaktiviteter – särskilt kampsporter – i kombination med förhållanden ovan.

Komplicerade familjeförhållanden (relationsproblem i hemmet, begynnande kriminalitet, frånvaro av fadersfigur; trauman från konfliktdrabbade hemländer, strikta förhållningsregler gentemot integrering och jämställdhet i samhället på olika sätt – t ex genom att inte tillåta deltagande i simlektioner eller idrott där pojkar och flickor mixas.)

Forresten: Hva i all verden betyr snikislamisering? De fleste eksemplene Siv gir ser jo ut til å være lite snikete: Krav om polithijab, halalmat og svømming for jenter.  Man kan godt være uenig i disse kravene, men de stilles i alle fall åpent. Det kan i tillegg være det foregår mer skjulte forsøk på å gi kjip, konservativ religion større vekt i samfunnet også, det synes jeg godt vi kan undersøke nærmere. Saudisk wahabistisk finansiering av moskeer, for eksempel, kan jo være verdt å titte på.

At folk vil ha sharialover, som Siv trekker fram, ja, det stemmer jo at muslimske representanter har ønsket seg det i Norge, også. Men hva betyr det egentlig? Antakelig ikke at de ønsker at steining innføres som straff.

17 kommentarer

Filed under Uncategorized