Monthly Archives: februar 2009

Magnhild Meltveit Kleppa har oppdaget at Danmark er flatt

Dagens leder i Dagens næringsliv er morsom. Det er jo ofte morsomt når EU-tilhengerne der borte skriver om det dummeste de vet, Senterpartiet. Starten her:

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet har denne uken vært på studietur i Danmark.  Hun reiste med et åpent sinn, visstnok. Kleppa dro for å studere den danske kommunereformen der 270 kommuner ble redusert til 98.

Og gjett om Kleppa har hatt utbytte av turen. Hun har faktisk oppdaget at Danmark er et flatt, lite land.

«Eg fekk bekrefta at dei geografiske forskjellane er så ulike at det er vanskeleg å samanlikna danske og norske forhold direkte. Danmark har flatemål som Finnmark fylke aleine,» forteller Kleppa til Stavanger Aftenblad.

Når Kleppa nå har fått reist til Danmark og sett med egne øyne at landet er flatt og lite, har hun kommet til at det langt på vei er et blindspor å vise til den danske kommunereformen i norsk debatt «fordi geografien er så totalt forskjellig».

Les resten også. Topp at de legger det ut på nett i den flotte, redesignede nettavisen sin.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Vi ønsker å samtale om pole i et feministisk perspektiv

pole-dancing-how-to

Jeg tror jeg vet hvorfor nisjeavisene går bra.  Jeg er i alle fall villig til å betale mer enn 3000 i året for den glimrende underholdningen Klassekampen og Dagens Næringsliv leverer hver dag. Kanskje det er dette Dagbladet burde gjøre, rendyrke de skikkelige feministene litt mer? Ikke de kjedelige mainstreamfeministene.

Ottar har oppfordret til boikott av årets Ladyfest på grunn av et innslag med såkalt pole dance.

Sometimes Pole Studio svarer i dag i Klassekampen:

Vi ønsker å samtale om pole dance i et feministisk perspektiv, og vil gjerne spørre: Er det per definisjon nedverdigende å noen ganger ta rollen som et seksuelt attraktivt objekt, eller kan det være en form for selvrepresentasjon, uansett kjønn?

De ønsker å spre kunnskap om hva «pole dance» er, en kunst, en 900 år gammel treningsform med yogatradisjoner,  det har ikke noe om å ta av seg klærne å gjøre.  Jeg liker denne setningen best:

Dersom ikke dette synet er relevant i en diskusjon om feminisme, så vet ikke vi.

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Dysleksiutbrudd i Forsvaret

forsvaretsdysleksiprogram

Det kan også dreie seg om snikdysleksifisering, særlig blant rekrutene. Forsvaret har jo allerede tillatt hijab, så snikislamiseringen er fullført der. Check.

En del av Forsvaret holder til i Havnelageret, der jeg også jobber. Det er her man har sett de første tegnene til snikdysleksifiseringen. Det dreier seg både om multippelt samskrivingssyndrom i kombinasjon med autoimmunt orddelingsfeils-lymfom og helt vanlige, dumme skrivefeil. Dette kan vi sikkert lese mer om i Forsvaretsforum, om de velger å klasefisere problemet.

Som tidligere omtalt i Meland-bloggen har det samme syndromet også rammet Dagbladet etter at de kom til Havnelageret:

dagblade

9 kommentarer

Filed under Uncategorized

Jeg har fått et tilbud

StyreForeningen minner på epost til meg om deres neste kurs,  der temaene er regnskapsforståelse, omstilling og styrearbeid.

Et annet tema er:

– Hvem motiverer daglig leder?

God spørsmål. Jeg føler meg demotivert. Skal jeg melde meg på? Flere tema:

Dagens og morgendagens krav.

Hva med kravene i 2021? Jeg ser fram til et kurs som kan fortelle meg mer om dette.

Velkommen til StyreForeningens mest avholdte kurs. Styrearbeid  anno i dag MÅ planlegges, struktureres og gjennomføres på en
ansvarlig måte.

JA DET MÅ DET!

– Debet og kredit forståelse.

Fin for ståelse trengs jo.

Kurset tar utgangspunkt i at virksomheter opplever en verden i endring.

Endrer verden seg? Næh.

Pris pr deltaker er kr 4.950,- inkl kursmateriell og servering, samt  medlemskap i StyreForeningen i 3 mnd. Les mer om den spennende StyreForeningen.

Håper man i tillegg kan få være med i den populære bullshitbingoen dette selskapet arrangerer.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Jern-Erna ønsket seg shariaråd

Frp har lagt ut en liste over eksempler på det de mener er snikislamisering. Det er bra at de kommer med konkrete eksempler i saken.

Et av eksemplene dreier seg om at Erna Solberg i 2003 ville innføre shariaråd i Norge.  Det ser ut til at noen av mediene som rapporterer om dette nå i dag, ikke helt tør å tro på Frps påstand. Dagbladet skriver for eksempel i dag at «- Erna ville ha Shariaråd. Erna Solberg ville innføre shariaråd, hevder Frp på sine hjemmesider.»

Det er lett å finne ut hva Erna sa den gangen. Mediene er ikke til å stole på alltid,  jeg tar forbehold om det, men dette skrev i alle fall VG25. mai 2003:

Kommunaldepartementet vil utrede mulighetene for å få etablert et religiøst shariaråd som har myndighet til å utstede skilsmisser i Norge.

– Vi ønsker en dialog med de miljøer dette gjelder. Det er helt klart et ønske om en slik domstol, om vi kan finne en måte å etablere det på i Norge. Men det må initieres av miljøene selv, sier kommunalminister Erna Solberg. I England er det etablert flere shariaråd. På en studietur i juni i fjor besøkte en delegasjon fra departementet blant annet Sharia Council, rådet for den største sammenslutningen av islamske trossamfunn i England. Shariarådene har imamer med høy rettslærd kompetanse, og har myndighet i den muslimske verden til å utstede skilsmisser.

– Det ser ut til at de der har fått til noe de fleste muslimske trossamfunnene forholder sier Erna Solberg.

I juni skal hun møte imamer og muslimske organisasjoner i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen «Det Flerkulturelle Norge».

– Der vil også skilsmisseproblematikken og mulighetene for et shariaråd i Norge tas opp, sier hun.

Aftenposten skrev også om saken.

Muslimske trossamfunn må gjerne opprette shariaråd, det har de sikkert gjort for lengst også. Men den norske staten bør ikke ha noe med dette å gjøre.  Det ble da heldigvis heller ikke noe av disse statsstøttede shariarådene som Erna Solberg foreslo.

Sharia høres skummelt ut, men det er ikke sikkert det er så ille som Frp tror. Det ser ut til at flere av dem som ønsker seg sharia i Norge, ønsker det på det familierettslige området. Det betyr altså ikke at de ønsker det på det strafferettslige området, de færreste vil ha steining og amputering som straff for homofili og frafall.

Familierettslig ønsker mange imidlertid at et konservativt moralsyn legges til grunn, akkurat som troende kristne, og derfor foreslår de sharia i familieanliggender. Det betyr for eksempel at imamer og andre lærde kan gå inn å megle for å løse familiekonflikter.

Jeg tror det er en dårlig ide av staten å støtte opp under at konservative muslimer skal bistå familier i skilsmissesaker. Shariarådet vil antakelig bestå av dypt troende ledere som i bunn og grunn er motstandere av skilsmisse. Det er grunn til å spørre hvilket reellt valg en kvinne som ønsker skilsmisse har i møte med et konservativt shariaråd. Kvinner i Storbritannia som har vært i shariaråd forteller om meglingspress og press for å gi fra seg rettigheter.

Erna raser, eller hva det heter, og sier nå at Frp sprer usanne påstander:

Det har aldri vært på tale å ha noe juridisk Shariaråd i Norge. Norsk lov skal alltid gjelde i Norge. Men det ble i min tid som kommunalminister reist en diskusjon om hvordan vi får en norsk skilsmisse til å bli reelt akseptert i hjemlandet for muslimske kvinner. Derfor var det en diskusjon om et muslimsk meglingsorgan kunne hjelpe de kvinnene som opplevde problemer med å få skilsmisse i opprinnelsesland.

Hun har ikke så mye å rase over. Bly-Erna reiste diskusjonen og snudde etter bred politisk motstand mot forslaget.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Jeg prøver å feite meg opp

pizza

I dag er det feittirsdag. Det er dagen for å fråtse i greasy food, nachosbonanza anbefales, om du ikke velger en tradisjonell rett som rømmegrøt da. Det skal jeg ha.

(Meland Konsernets mor er på besøk i byen og opprettholder tradisjonen.)

I Norge er vi veldig opptatt av norske tradisjoner. De er nemlig best. Men vi følger dem heldigvis selektivt.

Skulle vi fulgt den opprinnelige planen, måtte vi ha startet fasten i morgen.

Poenget med feittirsdag, eller mardi gras om man vil, er å feite seg opp før fasten. Fastelavensbollene du kanskje spiste på søndag var ledd i den samme planen.

I morgen er det askeonsdag, 46 dager før 1. påskedag. Det er noe mikkmakk her med søndagene, så kirken teller bare 40 dager. De 40 dagene med faste er til minne om Jesu vandring i ørkenen. 4o dager tok det, han fastet og djevelen fristet ham.

Folk er jo så opptatt av norsk, kristen kultur, den trues hele tiden, sier Siv Jensen. På tide å begynne å faste litt igjen? Meland-bloggen gir deg oppskriften på kristen faste (fra copypastepedia)

  • De troende holder seg unna underholdning, nytelse og fest. Isteden bestreber de seg på å leve enkelt og gi av sitt overskudd til de som trenger det. Noen ganger kan fasten være preget av bot, men langt viktigere er det at fasten er en åndelig forberedelse og meditasjon. Fasten er også asketisk – man forsøker å disiplinere seg selv.
  • Kristen faste innebærer at den troende avstår fra animalsk kost (kjøtt, egg og melk) og i perioder med streng faste kan han også avstå fra fisk, alkohol og olje. Langfredag spiser man mange steder ingenting.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Driver du med kampsport? Du kan være i ferd med å bli snikradikalisert

Den mye omtalte rapporten fra Malmö som Siv Jensen bruker som grunnlag for å advare mot «snikislamisering» har fått mye kritikk. Jeg har selvsagt ikke tid til å sette meg inn i rapporten på hele 28 sider nå, men en rask blafring viser at det er lett å trekke ut enkeltheter fra den i latterligjøringsøyemed.  Akkurat som Meland-bloggen har tenkt å gjøre nå, altså. Vi siterer:

Följande indikatorer har identifierats som möjliga tecken på radikalisering:

Tvära förändringar i beteende t ex ökad frekvens av moskébesök, radikalt förändrad religiös hängivelse i kombination med liknande krav på sin omgivning (syskon och skolkamrater t ex); starkt ökat ”fritidsumgänge” med personer som delar samma extremistiska världsåskådning; tecken på att isolera sig från forna vänner och familjemedlemmar samt om de inte vill umgås med icke-muslimer.

Tvära förändringar i de fysiska attributen (skägg, klädsel etc.)

Utlandsresor till exempelvis Syrien, Jemen, Saudiarabien, Afghanistan, Pakistan, Nordafrika och som varar i längre perioder med diffusa syften.

Förändrad konsumtion av media, t ex radikala hemsidor och chattrum på Internet, eventuellt ökat intresse för utländska TV-kanaler som grafiskt förmedlar våldsbilder från Irakkriget och andra oroshärdar.

Fysiskt krävande idrottsaktiviteter – särskilt kampsporter – i kombination med förhållanden ovan.

Komplicerade familjeförhållanden (relationsproblem i hemmet, begynnande kriminalitet, frånvaro av fadersfigur; trauman från konfliktdrabbade hemländer, strikta förhållningsregler gentemot integrering och jämställdhet i samhället på olika sätt – t ex genom att inte tillåta deltagande i simlektioner eller idrott där pojkar och flickor mixas.)

Forresten: Hva i all verden betyr snikislamisering? De fleste eksemplene Siv gir ser jo ut til å være lite snikete: Krav om polithijab, halalmat og svømming for jenter.  Man kan godt være uenig i disse kravene, men de stilles i alle fall åpent. Det kan i tillegg være det foregår mer skjulte forsøk på å gi kjip, konservativ religion større vekt i samfunnet også, det synes jeg godt vi kan undersøke nærmere. Saudisk wahabistisk finansiering av moskeer, for eksempel, kan jo være verdt å titte på.

At folk vil ha sharialover, som Siv trekker fram, ja, det stemmer jo at muslimske representanter har ønsket seg det i Norge, også. Men hva betyr det egentlig? Antakelig ikke at de ønsker at steining innføres som straff.

17 kommentarer

Filed under Uncategorized

Punktumene gjorde ham pompøs

Meland-bloggen fikk ikke Klassekampen i helgen. Freden senket seg dermed og det var ingenting å melde herfra. Men jeg leste DN, og det aller morsomste der var portrettet med Espen Beranek Holm som skal slutte i Hallo i uken og som fortsatt er mest kjent for 80-tallsklassikeren Dra til hælvete.

Jeg visste forresten ikke at den låta ironiserte over alle de mørke rockelåtene som kom fra urbane kjellermenn som var misfornøyde på den tida. Når jeg tenker etter må de jo ha vært Raga Rockers mest av alt som inspirerte ham?

Uansett. Det morsomste i portrettet skrevet av min flinke eks-kollega Alf Marius Opsahl kommer etter at Opsahl har spurt Beranek hvilken parodi han er mest fornøyd med:

Så forteller han historien om hvordan han i mange år lurte på hva det var med denne Viggo Johansen, utenriksmedarbeideren, debattlederen. Og om da han plutselig skjønte hva det var som fikk alt, absolutt alt Johansen sa, til å fremstå som pompøst.

– Det var punktumene! Selvfølgelig var det punktumene. Gjerne midt i ordene.

Han gjør stemmen mørkere:

– Vel. Kommen. Til. Denne. Sendingen.

Alf Marius Opsahl er sammen med Ingvild Tennfjord forresten de to jeg synes skriver de morsomste portrettene for tida.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Oppslag: Mann klarte å klappe i hendene

Oppslaget i Dagens Næringsliv i dag lyder:

Klappet for dårlige Orkla-tall.

Det dreier seg om Jens P. Heyerdahl som var den eneste som applauderte da Orkla presenterte et underskudd på 4,4 milliarder i går.

Heyerdahl er tidligere sjef i Orkla, og dessuten Dagbladets sentrale eier. Det var sitrende spennende under resultatpresentasjonen i går, ser det ut til. Jeg siterer fra dette som altså er oppslagssaken:

«Etter tur går konserndirektørene i selskapet på talerstolen og forteller om svakere markeder og lavere priser: Idet presentasjonen er ferdig, senker stillheten seg i forsamlingen.»

(Ohhh, for et drama, en etter en gikk de opp og greier. Og det var stille. Som i graven.)

«Det eneste som høres, er applausen på bakerste benk. Der sitter én mann og klapper, høyt. Mannen er tidligere Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl.»

(Dette holder Brennpunkt-kvalitet. Én mann var det, én éneste mánn. Ingen flere klappet.)

«I det forsamlingen snur seg, løper han ut. – Nei, nei, sier Heyerdahl og smiler når DN ber om kommentar, før han åpner døren og farer avgårde.»

(Hvorfor? Hvorfor? Vi må finne ut hvorfor han klappet!)

«DN har vært i kontakt med flere som kjenner Orkla-systemet og Heyerdahl.»

(Godt, godt.)

«Ingen av dem de har vært i kontakt med vet hvorfor Heyerdahl klappet.»

(…faen)

Kildene til DN spekulerer i om han kanskje var misfornøyd med resultatene? Kanskje var han fornøyd? Tenkte han på den nye Jif skuremoppen som har kommet på markedet som er så bra?

Jeg kjenner Heyerdahl litt, for han sitter i styret til Db Medialab, hvor jeg er ansatterepresentant. Der har han av og til nevnt geniale rengjøringsprodukter. Jeg ser ikke bort fra at det var det han tenkte på nå også. Jeg ville sagt det. Men ingen spurte meg.

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Homofil person som ikke lever ut legningen sin trengs ikke lenger i Frelsesarmeen

Frelsesarmeen Ungdom (FU) får likevel statsstøtte, melder statsråd Anniken i dag.

De sto i fare for å miste statsstøtten fordi regelverket ikke tillater at medlemmene er homofile. FU klaget inn vedtaket, og fikk i dag medhold.

Synd. Homofile kunne funnet en nisje her, etter inspirasjon fra kvinnelige styrerepresentanter som shopper rundt etter styreverv hos firma som sliter med å oppfylle kravet om kvinneandel. Jeg ser for meg annonsen: «Trenger DU en homo? Ikke-praktiserende homofil tilbyr å sitte i styre og stell i hvilken som helst konservativ organisasjon mot god betaling. Få statsstøtten din NÅ! Det lønner seg. Lover å være singel i minst seks måneder.»

Nå blir det likevel penger på FU, uten innleid homofil. Konsekvensen av å ikke gi dem penger ville vært stopp i støtte til alle de andre religiøse organisasjonene som heller ikke oppfyller statens krav hverken til homofile eller kvinner.

De kommentarene jeg har lest (AP ikke på nett) har derfor gitt sin støtte til Frelsesarmeen Ungdom, selv om de ikke liker homosynet deres. Flere mener kutt i støtten er et brudd med religionsfriheten. De ønsker at staten skal sørge for religiøs pluralisme ved å gi penger til forskjellige grupperinger.

Hvorfor det? Er det ikke en mye bedre ide at staten slutter innen religionsbisnissen? Staten trenger vel ikke å støtte religiøse organisasjoner i det hele tatt?

13 kommentarer

Filed under Uncategorized

Evaluering

I forrige uke var en av arbeidsoppgavene mine i Dagbladet.no å evaluere avisa. Det er ganske gøy, men jeg får sikkert en replacement-ordning via AS3 om jeg evaluerer offentlig. Derfor tenkte jeg at jeg kunne trene litt mer ved å evaluere VG Nett i dag.

EVALUERING v/vaktsjef 18. februar 2009

Overblikk: (NB: bærebjelken i evalueringssjangeren er skryt, uansett.)

Gårsdagens avis var veldig god. Dagens er minst like bra!!!! Fronten har en god miks med en sterk krimsak, vår gode egensak på brus, og tydelige henvisninger både til albino-slangen og kannibal-skandalen i Øvre-Volta. En stor og viktig sak som det er helt riktig at vi er på.

Dagens avis er god.

I dag kan vi – igjen – være godt fornøyde med oss selv.

Vi leverer strålende stoff på de største sakene i et tett nyhetsdøgn, og avisa er preget av fin variasjon og morsomme brekksaker.

Nyhetsmessig har vi antageligvis årsbeste i NTB-sitater, med minst tre så langt i dag. Vi setter dagsorden.

Titlene er tydelige og prioriteringene klare på en handlingsmettet hverdag .

Jeg skal trekke fram noen av stolpene som vi står oss ekstra godt på:

Lanserer hindu-Cola med ekte ku-tiss

Saken vår om at de skal begynne å selge kupiss-cola et sted i Kuwait, eh, nei, det var INDIA, den er fornøyelig! Morsomt at vi bruker ordspill i beste VG-stil her, jeg siterer «Det nye og ku-le mineralvannet» og «Organisasjonen regner ikke med søksmål eller andre jur-idiske probleme.» HAHAHA! Dette lo jeg jammen godt av. Slike saker styrker VG Netts egenart.  Godt jobbet å finne et så klart nyhetssteg etter alt som har vært skrevet om denne brusen de siste ukene.

– Hjemme-ran blir vanligere i Norge

Sterkt at vi fikk den eksperten til å si dette etter de 2 familieranene i Oslo. Vi har også hatt noen andre ran I DET SISTE!!!, dette er skremmende og en internasjonal trend som er kommet til Norge, det kan VG Nett nå eksklusivt fortelle våre lesere. Dette er viktig og riktig stoff i beste folkeopplysningstradisjon. Det er bra at VG Netts lesere nå får beskjed om at det er best å holde seg hjemme. Eller være borte. Det eneste steget videre her kunne vært å ringe en trendanalytiker og høre om hjemmeran-trendene internasjonalt.

Obama bruker aldri samme penn to ganger

Tabloidfaglig sterk inngang på utenriks med denne saken. Det blir sjelden galt når man skriver ut i fra et godt bilde. Og dette bildet vi har fått tak i av Obama med mange penner beviser det vi har mistenkt lenge. En skikkelig god egensak dette, han bruker og kaster penner altså. En solid VG-sak som står seg. Fint med tyngre saker i miksen. Det eneste vi kunne gjort bedre var å ringe en miljøekspert å spørre hva dette betyr for miljøet og smeltinga av polisen. Følg opp i morra.

Nervøs Astrid skal gjenskape fantomrennet

God visuell løsning på sporten. Det er skikkelig nerve i denne saken. Særlig fint at vi fronter navnet «Astrid» med store bokstaver. Dette er et godt navn. Og fornavn er som vi vet policyen vår her i VG Nett. Dette blir en snakkis!

Til i morra: Det eneste savnet er en god, personifisert billedsak, for eksempel bilder av flere 13-åringer som har fått unger.

Vi mangler en god skrekksak om internett, har ikke hatt det på en uke nå og slikt stoff selger godt! Undersøk om vi kan lage noe på rapporten fra News of the world om at Twitter fører til slitasjegikt i fingertuppen. Sjekk også opp det Anonova skriver om rumensk bestemor som ble sjuk av Facebook.

12 kommentarer

Filed under Uncategorized

Pinlig med pappskaller i politikken

hanssenDette lille innlegget sto på trykk i Der Spiegel 2. februar. Snåsamannen kalles Nordens Rasputin, Helse-Hanssen er naiv og Angar Gabrielsen (husker han? ikke helt) sier han ville gjort det samme som Hanssen.

Det er ikke mer enn fortjent, men det er pinlig.

Det er ikke arrogant å avfeie snåsamenn, det er tvert imot arrogant å kreve at alle andre skal ta din helt personlige følelse av snåsamenn alvorlig.

Det er problematisk å ta en helseminister alvorlig som mener han husker prikkfritt fra 12 år tilbake, som dessuten påstår at fjernhealing over telefonen virker, og som driver og ringer til Snåsamannen for hjelp med jevne mellomrom.

Hva om Snåsamannen plutselig skifter personlighet og blir ond? Sett at han har de kreftene Hanssen påstår han har, men blir uvenner med Hanssen. Hva kan skje da?

Er det mulig, med de kreftene Snåsamannen har, at han kan sende en fjernkraft ned til alle pølsebutikkene i hovedstaden slik at de begynner å lage leverpølser istedenfor kjøttpølser? Bare sånn helt for eksempel altså. Hva skal Pølse-Hanssen leve av da? Man lurer jo.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Nei, mora til Erik Fosnes Hansen gikk ikke med hijab

I en kronikk i Dagbladet i dag påstår forfatter Erik Fosnes Hansen at mora hans gikk med hijab på 70-tallet. Han tenker på skautet som var mote blant både filmstjerner og vanlige folk den gangen.

Det er sikkert godt ment, men jeg tror faktisk troende muslimer vil bli provosert over Fosnes Hansens påstand.

Mange av de religiøse som deltar i media er opptatt av at hijab er noe langt mer enn et motefenomen, slik som skautene var i Norge da jeg var barn.

De troende understreker at hijaben er en religiøs plikt som har vært der siden tidenes morgen, og som ikke har noe med svingende motefenomener å gjøre. (Det betyr ikke at hijabbruk ikke er preget av motesvingninger i tillegg.)

Da jeg i forrige uke skrev en sak der jeg nevnte at islamske hodeplagg antakelig har sitt opphav i før-islamsk kultur, reagerte mange lesere.  Jeg hadde ikke tenkt på at dette kunne være så provoserende. Så mange før-religiøse skikker er jo tatt opp i religion på samme måte og blitt viktige for oss. Jul, for eksempel. Men dette var det altså mange som reagerte på. Jeg tror påstanden ble oppfattet som om den religiøse betydningen av plagget ble forsøkt svekket.

De to tøystykkene er forskjellige. De som går med hijab mener nok ikke at den er sammenlignbar med det barneskautet jeg hadde på 70-tallet, som kunne tas av når jeg ble for varm eller fant det for godt ellers.

Jeg er enig med Fosnes Hansen i at man ikke bør gjøre prinsipper av plagg, men heller ufarliggjøre dem. Men i tilfellet hijaben er plagget for viktig for dem som tror  på Gud til at man kan sammenligne det med et skaut fra Nordenfjeldske Dampskibsselskap. Skulle han ha sammenlignet med noe i Vesten, kunne han med bedre hell dratt fram hodeplaggene kristne kvinner i Middelhavslandene (og forsåvidt i vår egen kultur også) gikk med fram til rundt 1950-tallet.

SLØR-HISTORIE

Slørskikken var knyttet til renhetsforestillinger lenge før islam, en arv fra den før-islamske verden som kunne og fortsatt kan tilpasses og tolkes i stadig nye retninger. Det arabiske ordet hijab betyr «å skjule.» Slør og kjønnssegregasjon var viktig fordi kvinnene forvaltet slektens reproduksjon og deres livsførsel symboliserte gruppens orden og moral. Slør ble i tillegg statussymboler som synliggjorde familiens rikdom og menns forsørgerevne. Blant arbeidsfolk og bønder har ikke idealene hatt særlig gjennomslagskraft, de måtte ha bevegelsesfrihet til å jobbe. Fortsatt er slør et statussymbol blant de urbane.

Egyptiske feminister markerte sitt opprør ved å ta av seg sløret på 1920-tallet.

Ordet hijab kom i bruk etter 1970 og hadde sammenheng med den politisk-religiøse vekkelsen i Midtøsten.

Det oppsto da en oppfatning som ikke var kjent tidligere, om at dette var et religiøst krav til kvinnene. Det var en markering av at kvinnene ville la religionen spille en større rolle i livet.

Menn lot skjegget vokse, kvinner tok på skaut og islamsk drakt. Jeg vet ikke hvorfor troende muslimske menn ikke er så opptatt av sin egen bekledning lenger, det ser ut til at de helst vil debattere hva kvinner skal ha på seg og at reglene for menn er mer lempelig praktisert.

Shaykh al-Qaradawi kom med en fatwa i 1998 som under henvisning til darura-prinsippet åpnet for at unge muslimske jenter kunne ta av skautet på skolen.  Skole var viktigere enn hijab, mente han, som likevel protesterte mot det franske forbudet.

Kanskje man kan utstede en slik fatwa for det mindretallet med muslimske kvinner som bruker hijab i Norge i dag og som vil inn i politiet, om forbudet mot hijab i politiet opprettholdes.

Oppdatert: Karita Bekkemellom sammenligner hijab og omskjæring.

Det skjønner jeg ikke hensikten med.

11 kommentarer

Filed under Uncategorized

Høyre – og venstresiden diskuterer grammatikk. Markedstilpasningene utsatt på utbestemt tid.

I forrige uke tok Klassekampen fienden Minerva i å/og-feil i sin vanligvis morsomme medieutdritningsspalte På teppet.

Til og med flinkisene på høyrefløyen tok øyensynlig en dupp i timen da og/å-reglene ble forklart, skrev Klassekampen.

Minerva hadde skrevet:

Innføringen av skolepenger er en reform som kan være med og endre dette.

I mangel på annet stoff antakelig, trykket Klassekampen et par setninger og/å-feilen. Det var en liten tabbe på flere måter, både fordi og/å-feil, ånestli, er for dårlig å ha i en slik spalte, og fordi de faktisk tok feil. I dag måtte På teppet rette opp feilen:

Til trøst

Som det vil fremgå av bilagets debattsider, har tidsskriftet Minerva dessverre tatt innersvingen på denne spalte i en feide om og/å-reglene. Siden egen suksess er bra, men andres fiasko heller ikke er å forakte, bringer vi følgende fra Dagsavisens vinspalte. Chardonnay har vist seg og trives i de fleste klima.

Det er samfunnsredaktøren i Minerva, Nils August Andresen som har funnet det riktig å prioritere debattinnlegg i Klassekampen om forrige ukes og/å-feil. Sjekk så søt han er nå har en syrlig:

Det er mulig at det i sin tid ble utarbeidet sjølproletariserte regler for bruk av og og å som jeg ikke kjenner. Men inntil videre følger jeg reglelen som tilsier at den sideordende konjunksjonen og nettopp brukes for å sideordne.

(Helt klart ikke sugd av eget bryst, men nok et bevis på at den liberalkonservative tenketanken har bånd til Per Egil Hegge. )

Det kan synes noe paradoksalt at Meland-bloggen harselerer med petimetertendensene både hos høyre-  og venstresiden når vi samtidig blogger om saken.  Det er da viktigere ting å blogge om, Snøsnuten kan når som helst dukke opp i Oslos gater igjen! Vi valgte likevel å prioritere dette som Dagens Store Sak, siden vi faktisk har for vane å blogge om vissvass .

Det er i tillegg verdt å nevne det når Minerva faktisk (ufrivillig) sørger for å få til noe morsomt. Det skjer jo vanligvis bare hvert skuddår, og det er som kjent ikke i år.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Oppdaget ny art i Oslo – Snøsnuten

Dagbladet.nos beste gravejournalist – kollega Kristoffer Egeberg, driver iKeg TV på fritida. Det David Attenborough-insiprerte tv-showet kunne nylig avsløre at en ny art er oppdaget i Oslo. Det dreier seg om den uhyre intelligente Snøsnuten.

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.

more about "Oppdaget ny art i Oslo – Snøsnuten", posted with vodpod

3 kommentarer

Filed under Uncategorized