Daily Archives: februar 12, 2009

Frps nye program: Banalt og brilliant

Frp har laget forslag til nytt  program. Jeg har ikke lest det, men det har DN og KK, begge skriver om det på side 2 i dag.

KK: Alle banalitetene fortsetter og fortsetter, side opp og side ned, over 76 sider. Og det er atpåtil i en elendig og hjelpeløs språkdrakt. På flere punkter har partiet snudd siden forrige utkast, og en og annen krass formulering om markedets fortreffelighet er dempet ned. Det gjør programmet mer forvirrende.

Det er neppe et tilfeldig utslag av at programarbeidet har vært ledet av en godslig trønder som er bedre muntlig enn skriftlig, eller at det skorter på skriveføre i Frps sekretariat.

DN: Et hardt arbeidende korps av tillitsmenn, anført av landets mest innflytelsesrike partisekretær siden Håkon Lie, har brukt et tiår på å skape et moderne og regjeringsdyktig parti.

Frps program har aldri vært mer gjennomtenkt enn det Per Sandberg presterte i går. Mange av forslagene i Frp-programmet ville – sannsynligvis – gjort landet godt. Ta kommunereformen. Man skal ganske langt ut på landet eller inn i Senterpartiet for å mene at dagens system med 400 + kommuner er optimalt.

Grynt. Får vel lese det selv da.

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

Drøft for og imot: HIJAB

Et tøystykke på 30 gram skaper rabalder igjen.

Det finnes gode argumenter både for og imot politihijab, og det er interessant å se at politikerne ikke plasserer seg forutsigbart i høyre-venstre-aksen.

En del fremtredende SVere er for eksempel imot, argumentet er at hijab er kvinneundertrykkende og at religion er en privatsak. En del Krf-ere ser ut til å være for, de liker jo religiøse symboler.

Spørsmålet er vanskelig for feministene også, for de liker egentlig ikke hverken skaut eller religion, for å si det litt enkelt. Mange frykter imidlertid stigmatisering av muslimer enda mer, og ender opp med å være for hijab,  men andre feminister står hardt på for forbud.

Spørsmålet blir ytterligere komplisert av at det er politiet det er snakk om. Det er lettere å si ja til IKEA-hijaben.

Argumenter som brukes både for og imot:

Likestilling

Retten til å kle seg som man vil

Seksualitet

Argumenter for:

Blant dem som forsvarer retten til slørbruk er det et vanlig argument at kvinner skal ha rett til å kle seg i akkurat hva de vil, vi har ikke har for vane å forby klesdrakt i våre europeiske demokratier. Det påpekes at hijab ofte er frivillig, en motesak og at en del muslimske kvinner oppfatter sløret som frigjørende fra mannens seksualiserte blikk. Blant argumentene vises det gjerne til at unge kvinner tar på seg hijaben selv om mødrene deres aldri har brukt den, altså at det er frivillig.

Argumenter imot:

Nettopp det samme argumentet bruker de som går inn for hijabforud, de påpeker at hijabbruken øker fra mor til nesten generasjon, og at dette er et tegn på islamisering av samfunnet.

Plagget ses på som et symbol på at kvinnen er underordnet mannen.  De mener kvinner må få kle seg som de vil, og at det ofte er brødre eller andre familiemedlemmer som utøver press eller tvang på jentene til å bære hijab. Det er også mange som mener hijaben er et helt spesielt plagg som symboliserer politisk islam, til forskjell fra andre kulturelle slør. Det er ikke fritt valg for kvinner om det er et religiøst påbud, som de religiøse lederne hevder hijab er.

Når det gjelder politi-hijab spesielt er argumentet for innføring at det viktig for integeringen, en bredere rekruttering til politiet er bra, og dette gjør det lettere for muslimske kvinner å ta jobb der. Minoritetene har lav tiltro til politiet, og den tiltroen kan økes om flere minoriteter får jobbe der. Norge må være et flerkulturelt samfunn som er åpne for alle livssyn. Å forby hijab i politiet betyr yrkesforbud for kvinnelige muslimer, fordi hijab er en udiskutabel plikt for religøse.

Argumentene imot er gjerne at politiet skal være nøytralt, for eksempel mener SPs Ole Borten-Moe dette. Synet er at troverdigheten til politiet svekkes med religiøse symbol. Jødenes kippa og Nei-til-Eu-button trekkes fram som andre symbol politiet ikke kan ha. For øvrig går jo bare et fåtall av innvandrere med muslimske røtter med hijab, så vårt multikulturelle samfunn kan nok reflekteres også uten polti-hijab.

De beste argumentene imot kommer fra kvinnelige muslimer. De ser faren for at hijab-uniformer i arbeidslivet fører til at frirommet forsvinner, det kan bli forventet av dem at de går med hijab, noe de tidligere har sluppet å ta stilling til.

På den annen side kommer nok ikke politihijab til å bli et vanlig syn i Norge. Det lite internasjonalt som tyder på at politi-hijaben blir særlig utbredt. I Storbritannia er det visst noe sånt 10 kvinner på 10 år som har tatt i bruk politi-hijaben. I Sverige mener jeg tallet så langt er null. Bore-Aktuelt diskuterer forresten om politiet er nøytralt i dag.

Jeg skrev en sak om hijaben i går. Den har en interessant, kort historie. Mailboksen min fylles opp med mail fra sinte religiøse, så de er nok ikke enig i at dette er hijabens historie.

Oppdatert: Hijabkravet i politiet er en sammenblanding mellom religion og etnisitet, skriver religionshistoriker Anne Steensvold i Klassekampen i dag. Hun mener politi-hijab kan ses på som en innrømmelse av særrettighetere for religiøse (muslimske) politifolk. Hun mener det er uklokt av den norske staten å støtte opp om gruppers kleskode. Og vil skille mellom stat og religion altså. Stensvold mener det beste ville være om man sluttet å ta religionenes selvforståelse som fasit og betraktet religioner som det de er: en type interesseorganisasjoner i et demokratisk samfunn.

Oppdatert 2: Aslam Ahsan går imot hijab i politiet, de har det ikke i Pakistan heller.

23 kommentarer

Filed under Uncategorized