Daily Archives: februar 13, 2009

Ser du etter en Executive Outplacementordning?

Det er dårlige tider. Mediebransjen sier opp folk. Noen av dem leier rådgivningstjenester, for eksempel firmaet AS3, som hjelper folk å få ny  jobb. Her har vi helt klart en aktuell oppkjøpskandidat for Meland Media Gruppen Intra Nett, et firma i vekst (TM).

I AS3 har vi valgt å spesialisere oss på å hjelpe og støtte mennesker med håndtering av forandringer. Dette kaller vi for ”Job Transition Management” (JTM). Vårt mål er å være de førende og mest respekterte innenfor JTM i de fire nordiske landene.

Det blir bedre:

Gjennom en felles metode: PPC , der står for Prepare, Programme og Conclusion har vi som mål å oppnå en ensartet og høy kvalitet. (fin illustrasjon følger)

Blir du med på kurs får du boka:

Transisjoner: En bok om menneskers mentale reaksjoner i forbindelse med oppsigelse, omplassering og omstilling.

Executive outplacementordning er forresten hjelp til sjefer som skal slutte. Og ja, de har Executive Services World-wide, puh! Her gjelder dette:

Nøkkleordet er eksklusivitet. Eksklusivitet i lokaler, konsepter, nettverk, materialer og ikke minst rådgivere/coacher. Gjennom dette vil vi sikre at den enkelte toppleder får tilført verdi gjennom utfordringer, målrettet fokus og resultater.

Høy grad av faglighet er et nøkkelbegrep i AS3.

Å ja, men da så. Det var en lettelse.

Og de har ikke hjemmekontor: 

Vi er der! er vårt løfte. Til markedet og til oss selv. Kun på denne måten kan vi utgjøre en forskjell.

Sjekk videoen deres. Lurer på hvor mange penger de brukte på den. Fnis.

Om vi nå skal være litt alvorlige her, og det er vanskelig innimellom latterkulene.

Dette firmaet tjener antakelig gode penger på sjefer som vil betale litt for å komme seg mykere ut av nedskjæringer. De har sikkert noen gode råd også, om at du bør ringe før du sender søknad, skrive kort CV og være pen i tøyet.  Likevel, teksten på disse nettsidene er ikke tillitsvekkende. Men det er kanskje bare dumt å forvente at setningene de skriver skal ha noe meningsfylt innhold? Det vil sikkert frastøte HR-avdelingen.

Unngå å lage en «gravstein-CV», det vil si en CV som bare ramser opp titler og datoer.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ler ikke av Pol Pot-tilhengerne

Bjørn Gabrielsen skrev om boka «Pol Pots smil» av svensken Peter Fröberg Idling denne uka. Jeg likte anmeldelsen. Forfatteren selv var dessuten på Dagsnytt 18 i dag med interessante fortellinger.

Gabrielsen skryter av boka:

Det er en ganske banal politisk øvelse å latterliggjøre gamle ekstremkommunister for deres tidvise nesten religiøse dyrking av noen av verdenshistoriens verste diktaturer. For det første er det blitt gjort før, og for det andre er det påfallende hvor lite personlig ansvar man tillegger de kreftene som med machiavelliansk iver forsvarte grusomheter begått av ikke-kommunister.

I boka oppsøker Idling fire svensker som i 1978 reiste gjennom Kambodsja som representanter for Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea. Jan Myrdal er en av dem. Idling vil finne svaret på hvordan de kunne unngå å oppdage hvilket menneskelig katastrofeområde de besøkte. Idling siterer også den norske AKP (m-l)-lederskikkelsen Pål Steigan, som var en av flere nordmenn som besøkte landet samme år som den svenske delegasjonen.

Myrdahl og de tre andre rapporterte ikke om noe folkemord når de kom hjem, overhodet ikke, de fortalte men om et sammesveiset folk som sto sammen og bygget opp landet sitt. De laget film og artikler om det flotte landet. Jan Myrdal syntes det var kjempebra med tvangsdeportasjoner fra hovedstaden og ut på landsbyga. De trodde ikke på folkemordet fordi de så det ikke, de trodde det dreide seg om propaganda.

Men i boka Pol Pots smil er det likevel lite harnisk og skadefro, skriver Gabrielsen. Forfatteren ser ut til å ha dykket ned i årsakene til hvorfor ml-erne ble så forblindet. Gabrielsen skriver:

Men entusiasmen for Demokratiske Kampuchea kom ikke fra intet, og var ikke motivert av sadisme eller et ønske om folkemord. Å si at de bare var naive er likevel å frita dem for ansvar. Her ligger Idlings store styrke, at han prøver å finne konteksten som de levde i. Blant annet skrev Noam Chomsky. som i mange kretser fremdeles respekteres som en intellektuell opposisjonell i Vesten, en analyse av bøker om Pol Pots regime der han klarte å konkludere med at Røde Khmer var mer å stole på enn øyevitneskildringene fra flyktninger. Chomskys retorikk blir her dissekert og avslørt, mannen som så effektivt har påvist hvordan vestlige medier bedriver utstrakt selvsensur, viser seg her å selv være mester i desinformasjon.

Meland-bloggen må innrømme at vi likevel tok med det siste her litt på grunn av harnisk og skadefryd.

Hans-Henrik Ramm, Høyrepolitiker, var også på Dagsnytt 18 i dag og fortalte hva som skjedde da han kritiserte Pol Pot-regimet på 70-tallet. Han reiste til Thailand og besøkte flyktningeleirene for kambodsjanere. De fortalte om det redselsfulle regimet. Det meste ble avfeid som CIA-propaganda da Ramm fortalte det videre.  Ingen av ml-erne ville være med i Dagsnytt 18 i dag.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized