Daily Archives: februar 17, 2009

Nei, mora til Erik Fosnes Hansen gikk ikke med hijab

I en kronikk i Dagbladet i dag påstår forfatter Erik Fosnes Hansen at mora hans gikk med hijab på 70-tallet. Han tenker på skautet som var mote blant både filmstjerner og vanlige folk den gangen.

Det er sikkert godt ment, men jeg tror faktisk troende muslimer vil bli provosert over Fosnes Hansens påstand.

Mange av de religiøse som deltar i media er opptatt av at hijab er noe langt mer enn et motefenomen, slik som skautene var i Norge da jeg var barn.

De troende understreker at hijaben er en religiøs plikt som har vært der siden tidenes morgen, og som ikke har noe med svingende motefenomener å gjøre. (Det betyr ikke at hijabbruk ikke er preget av motesvingninger i tillegg.)

Da jeg i forrige uke skrev en sak der jeg nevnte at islamske hodeplagg antakelig har sitt opphav i før-islamsk kultur, reagerte mange lesere.  Jeg hadde ikke tenkt på at dette kunne være så provoserende. Så mange før-religiøse skikker er jo tatt opp i religion på samme måte og blitt viktige for oss. Jul, for eksempel. Men dette var det altså mange som reagerte på. Jeg tror påstanden ble oppfattet som om den religiøse betydningen av plagget ble forsøkt svekket.

De to tøystykkene er forskjellige. De som går med hijab mener nok ikke at den er sammenlignbar med det barneskautet jeg hadde på 70-tallet, som kunne tas av når jeg ble for varm eller fant det for godt ellers.

Jeg er enig med Fosnes Hansen i at man ikke bør gjøre prinsipper av plagg, men heller ufarliggjøre dem. Men i tilfellet hijaben er plagget for viktig for dem som tror  på Gud til at man kan sammenligne det med et skaut fra Nordenfjeldske Dampskibsselskap. Skulle han ha sammenlignet med noe i Vesten, kunne han med bedre hell dratt fram hodeplaggene kristne kvinner i Middelhavslandene (og forsåvidt i vår egen kultur også) gikk med fram til rundt 1950-tallet.

SLØR-HISTORIE

Slørskikken var knyttet til renhetsforestillinger lenge før islam, en arv fra den før-islamske verden som kunne og fortsatt kan tilpasses og tolkes i stadig nye retninger. Det arabiske ordet hijab betyr «å skjule.» Slør og kjønnssegregasjon var viktig fordi kvinnene forvaltet slektens reproduksjon og deres livsførsel symboliserte gruppens orden og moral. Slør ble i tillegg statussymboler som synliggjorde familiens rikdom og menns forsørgerevne. Blant arbeidsfolk og bønder har ikke idealene hatt særlig gjennomslagskraft, de måtte ha bevegelsesfrihet til å jobbe. Fortsatt er slør et statussymbol blant de urbane.

Egyptiske feminister markerte sitt opprør ved å ta av seg sløret på 1920-tallet.

Ordet hijab kom i bruk etter 1970 og hadde sammenheng med den politisk-religiøse vekkelsen i Midtøsten.

Det oppsto da en oppfatning som ikke var kjent tidligere, om at dette var et religiøst krav til kvinnene. Det var en markering av at kvinnene ville la religionen spille en større rolle i livet.

Menn lot skjegget vokse, kvinner tok på skaut og islamsk drakt. Jeg vet ikke hvorfor troende muslimske menn ikke er så opptatt av sin egen bekledning lenger, det ser ut til at de helst vil debattere hva kvinner skal ha på seg og at reglene for menn er mer lempelig praktisert.

Shaykh al-Qaradawi kom med en fatwa i 1998 som under henvisning til darura-prinsippet åpnet for at unge muslimske jenter kunne ta av skautet på skolen.  Skole var viktigere enn hijab, mente han, som likevel protesterte mot det franske forbudet.

Kanskje man kan utstede en slik fatwa for det mindretallet med muslimske kvinner som bruker hijab i Norge i dag og som vil inn i politiet, om forbudet mot hijab i politiet opprettholdes.

Oppdatert: Karita Bekkemellom sammenligner hijab og omskjæring.

Det skjønner jeg ikke hensikten med.

11 kommentarer

Filed under Uncategorized