Driver du med kampsport? Du kan være i ferd med å bli snikradikalisert

Den mye omtalte rapporten fra Malmö som Siv Jensen bruker som grunnlag for å advare mot «snikislamisering» har fått mye kritikk. Jeg har selvsagt ikke tid til å sette meg inn i rapporten på hele 28 sider nå, men en rask blafring viser at det er lett å trekke ut enkeltheter fra den i latterligjøringsøyemed.  Akkurat som Meland-bloggen har tenkt å gjøre nå, altså. Vi siterer:

Följande indikatorer har identifierats som möjliga tecken på radikalisering:

Tvära förändringar i beteende t ex ökad frekvens av moskébesök, radikalt förändrad religiös hängivelse i kombination med liknande krav på sin omgivning (syskon och skolkamrater t ex); starkt ökat ”fritidsumgänge” med personer som delar samma extremistiska världsåskådning; tecken på att isolera sig från forna vänner och familjemedlemmar samt om de inte vill umgås med icke-muslimer.

Tvära förändringar i de fysiska attributen (skägg, klädsel etc.)

Utlandsresor till exempelvis Syrien, Jemen, Saudiarabien, Afghanistan, Pakistan, Nordafrika och som varar i längre perioder med diffusa syften.

Förändrad konsumtion av media, t ex radikala hemsidor och chattrum på Internet, eventuellt ökat intresse för utländska TV-kanaler som grafiskt förmedlar våldsbilder från Irakkriget och andra oroshärdar.

Fysiskt krävande idrottsaktiviteter – särskilt kampsporter – i kombination med förhållanden ovan.

Komplicerade familjeförhållanden (relationsproblem i hemmet, begynnande kriminalitet, frånvaro av fadersfigur; trauman från konfliktdrabbade hemländer, strikta förhållningsregler gentemot integrering och jämställdhet i samhället på olika sätt – t ex genom att inte tillåta deltagande i simlektioner eller idrott där pojkar och flickor mixas.)

Forresten: Hva i all verden betyr snikislamisering? De fleste eksemplene Siv gir ser jo ut til å være lite snikete: Krav om polithijab, halalmat og svømming for jenter.  Man kan godt være uenig i disse kravene, men de stilles i alle fall åpent. Det kan i tillegg være det foregår mer skjulte forsøk på å gi kjip, konservativ religion større vekt i samfunnet også, det synes jeg godt vi kan undersøke nærmere. Saudisk wahabistisk finansiering av moskeer, for eksempel, kan jo være verdt å titte på.

At folk vil ha sharialover, som Siv trekker fram, ja, det stemmer jo at muslimske representanter har ønsket seg det i Norge, også. Men hva betyr det egentlig? Antakelig ikke at de ønsker at steining innføres som straff.

Reklamer

17 kommentarer

Filed under Uncategorized

17 responses to “Driver du med kampsport? Du kan være i ferd med å bli snikradikalisert

 1. Pat

  Hva er problemet her? Som de skriver » i kombination med förhållanden ovan.»

  Nazister er ofte svært opptatt av trening også. Det passer fint inn i ideer om forberedelse til voldelig kamp.

 2. Det er lett å latterliggjøre, det er poenget. Det kan hende det er derfor rapporten er blitt tatt så hardt også? Det er ikke nødvendigvis dårlig likeve. Det er selvsagt ikke lett å sette opp slike lister.

 3. Cassanders

  Rapporten er kritisert (med rette) fordi den har for svak beskrivelse av metode, metodevalg, utvalg av informanter og antall informanter.
  (litt sånn Eva Lundgrensk, -jo færre jo bedre. Så kunne hun drite i vanskelig statistikk og sånn, og heller henvise til «store mørketall»).

  Problemene som er påvist betyr ikke nødevendigvis at rapporten gir feil virkelighetsbeskrivelse. Problemet er først og fremst at metodene gir resultater som er så dårlig underbygdefunderte at også konklusjonene fremstår som svakt funderte.

  Cassanders
  In Cod we trust

 4. Cassanders

  Jeg driver ikke med kampsport (jeg er mann med tilstrekkelig mengde overdrevet selvtillit, og det får da være ille nok).
  Men jeg kan godt gi mine 2 cent om hva «snikislamisering» monne være:

  Da siterer jeg litt fra meg selv fra det «brune gjørmehullet» document.no, som vår nyborgerlige venstreside ynder å kalle stedet.

  —————————————Beginquote
  Vi har en etter hvert betydelig andel immigranter fra den 3.verden. En stor andel av disse, kan regnes som muslimer i vid forstand.
  * Blant disse er det et andel «sterkt» troende muslimer, en andel «hverdagsmulsimer» og et antall kulturelle» muslimer (som f.eks er sekulære mennesker vokst opp i en muslimsk tradisjon eller samfunn)
  * Det er helt rimelig å betrakte muslimer som en minoritet i Norge, men det er ingen ensartet gruppe.
  * Det ser ut som det fortrinnsvis er representanter for de «sterkt» troene som: a) gjør seg til talspersoner for alle, b) blir hørt.
  * Det er også foruroligende signaler på at de sterkt troende «er troende til litt av hvert», blant annet legge press på «hverdagsmuslimer» og «kulturelle muslimer». Dette skjer i mange samsunnsrelasoner fra organisasjoner, skole, moske, mobbing i hverdagen m.m.
  —————————————-Endquote

  Jeg synes snikislamisering er en brukbar betegnelse på de krav som en gruppe aktive (og vanligvis konservativt religiøse) muslimer framsetter, og som vårt (i prinsippet sekulære) samfunn alt for lett og ureflektert etterkommer.

  Jeg synes egentlig «snikislamisering» er et ganske godt begrep fordi det beskriver virkeligheten(TM) godt.
  Men det er likevel problematisk fordi noen ikke klarer å se at det IKKE er muslimer som sådan som står for dette. Tvert i mot er det en «allianse» mellom aktive representanter for en dystrofe religionsvariant og en norsk(europeisk) dels feig, dels velmenende men naiv politisk elite .

  Det ironiske er at snikislamiseringen først og fremst rammer moderate og sekulære muslimer.
  Den reelle innflytelsen på storsamfunnet er foreløpg nokså beskjeden.

  Cassanders
  In Cod we trust

 5. Det er vel ikke så veldig snikete å kreve hijab, delt svømming og halalmat? De kravene fremsettes jo i det offentlige, og man kan godt være uenig i dem.

  Jeg ser for meg at det er mer interessant å undersøke forsøk på «islamisering» (jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det) fra godt finansierte, konservative grupper som sprer middelaldersk ideologi for eksempel i moskeer. Å se på det skriftlige materialet de viderebringer kan jo for eksempel være noe.

  Det kan jo hende disse konservative i visse sammenhenger påvirker vanlige folk til å for eksempel jobbe for utbredelsen av hijab, jeg vet ikke helt, men er det snikislamisering av det norske samfunnet i tilfelle? Det store flertallet muslimer i Norge i dag går vel uten hijab, og norske konvertitter kan telles på en hånd.

  Er snikislamisering egentlig det samme som kristen misjonering? Hva betyr det? Det er er et pussig ord som jeg oppfatter at folk legger ulike ting i hver dag.

 6. Cassanders

  Kanskje vi kan ta dette litt som Knut Borge?
  Snikslamisere, abstrakt begrep, ett ord, sammensatt av to….?

  Først Snik-

  Det er for så vidt korrekt at det «kravene» ikke gjøres fordekt eller skjult. Men jeg tror det er flere eksempler enn de ferske norske på at den politiske eliten har forsøkt å imøtekomme slike krav påfallende «diskret», og uten gjennomgående debatt (eller for den del uten debatt i det hele tatt).

  Den litt «ulteriøre» karakteristikken handler altså mindre om at en er (og i prinsippet har lov til å være) uenig i kravene, men at noen har forsøkt å gjennomføre dem UTENFOR den demokratiske prosessen hvor slik uenighet kunne målbæres.

  Jeg går ut fra at Islamisering er mindre problematisk. De fleste av disse kravene er religiøst begrunnet ut fra en eller annen konservativ tolking av koranen/hadith’ene.

  Igjen vil jeg understreke at det er kun en ANDEL av muslimer som har fremmet krav på vegne av ALLE, og at det er liten grunn til å tro at «alle er enige i dem.
  Det er også på sin plass å understreke at jeg ikke på noe vis mener at slike lover (i den grad de blir implementert ) kan bli noe reelt konkurrerende system til nasjonale lover i overskuelig fremtid.
  Det finnes imidlertid etterhvert «paralelle parabol-samfunn» hvor det er betydelig press for å etterleve slike lover, og hvor paralelle (og ikke minst misogyne) legale systemer vokser frem enten de er forvaltningsmessig institusjonalisert eller ei. Å etterkomme slike religiøse særkrav har en nokså åpenbar pris: mindre manøveringsrom for dem i minoritetsbefolkningen som ønsker en normalisering i forhold til majoritetskulturen.

  Så langt den POLITISKE snikislamiseringen. Det finnes også en annen og minst like problematisk tendens: den som finnes i hodet på dine skriveføre kolleger.

  Etter Rushdie, Nygaard, Van Gogh, Mo-karrikaturer osv er «religøse hensyn» i varierende grad internalisert hos journalister, redaktører og andre.
  Det er for øvrig litt urettferdig å kalle det for snikislamisering, fordi også andre religiøse grupper har etterhvert skjønt at europeiske intellektuelle er mette og feige, men effekten har hittil vært best kaptalisert av muslimer.

  Cassanders
  In Cod we trust

 7. Pat

  Snikislamisering vil si at det går steg for steg. Et lite steg her, et lite steg der. Det er egentlig ikke muslimene som er ansvarlige for islamiseringen siden muslimene som pressgruppe ikke er stor nok eller samlet nok til å utgjøre en skikkelig maktfaktor ennå. En helt unødvendig tilpasning altså, men som som nok vil bli politisk nødvendig senere.

  De av oss som har vært så «heldige» å bo i multikulturelle områder av Oslo over tid har kunnet observere hvordan f.eks bruk av hijab plutselig ekploderte. Små barn fra 5 år går med dette plagget noe man ikke så før. Jeg har tilogmed observert niqab av og til, fullt svart kostyme med tilhørende svart ansiktmaske. Kunne vært Michael Jackson.

  Byggingen av moske i Tromsø skal blant annet finansieres av folk fra Saudi Arabia. Med på kjøpet har det fulgt wahabbi islam ved slike tilfeller i europa.

  Jeg vil trekke frem en artikkel av deg du kanskje husker, islamisering?

  http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/11/30/450847.html

  «JEG BRUKER ALDRI tynne sommerkjoler eller miniskjørt, og jeg viser ikke navlen slik som det er moderne å gjøre nå. Jeg forsøker å se anstendig ut på en muslimsk måte fordi jeg vet hva muslimske gutter og jenter tenker

 8. Interessant å lese om begrepet Siv har brukt er riktig eller ei. Men problemene hun peker på er jo høyst reelle. Og sånn sett er det kanskje mer interessant å diskutere dem?

  Jeg vet det vil ta fra mange gleden over å heve en moralsk pekefinger mot FrP. Faktisk vil det jo kreve at at man faktisk må tenke kreative tanker for å finne potensielle løsninger. Utrolig kjedelig, men du verden så nyttig det kunne vært.

 9. Det ser jo så langt ut til at den eventuelle snikislamiseringen har vært ganske mislykket.

  Politihijaben førte til en kjempedebatt som endte i at den ikke ble tillatt.

  Adskilte svømmetimer, om dette faktisk har noe med islam å gjøre, har det også vært debatt om. Det er interessant å finne ut hvor mange skoler som har innført det. Jeg synes ikke vi skal ha delt gym.

  Vi har skrevet en del om halalmat og halalslakting også. Jeg lar meg ikke opprøre over at muslimer spiser halalmat, selv om jeg selvsagt synes slike religiøse skikker er fullstendig meningsløse.

  Det kan jo ikke være snikislamisering når det ikke snikete og heller ikke blir innført? Hva er det egentlig som er innført uten debatt? Synes eksemplene er magre. Hijab i forsvaret og tollvesenet muligens? Hva ellers? Interessant å se nærmere på hvordan de prosessene har vært.

  Jeg har ikke noe mer imot at det bygges moskeer enn kirker. Om det som prekes i de religiøse husene er konservativt og kjipt er jeg selvsagt imot det.

  Altså. Den snikislamisering som har vært kan vel ikke sies å være særlig vellykket så langt i Norge?

  Men problemene med ghettofisering i de minoritetstette forstedene i Sverige er urovekkende, og vi har visst tendenser til lignende tilstander i Drammen og Oslo blant annet. Det bør vi se nærmere på i mediene også. Jeg har ikke undersøkt dette særlig nøye, men ser for meg at problemene er svært komplekse. Slike steder finner innvandringsengasjerte på begge sider av den politiske aksen argumentene sine.

  For øvrig synes jeg diverse konservative religiøse er skumle uansett hva slags religion de kommer fra og jeg håper slike krefter får minst mulig makt.

 10. Vedr kjønnsdelt svømming/gym: Jeg hadde kun gym og svømming med gutter på ungdomsskolen på 80-tallet. Kan ikke huske grunnen til dette, men siden det knapt fantes muslimer i bygda, tviler jeg på at det var grunnen.

  Indremisjonen hdde derimot sitt å si i styre og stell…

 11. Jeg mener også at vi hadde jentesvømming, men kan ikke huske sikkert. Har hørt flere grunner til delt svømming i det siste. Noen hadde bare en garderobe, og måtte ha et annet fag mens jentene hadde gym. KG har også hatt delt gym, det samme har sikkert friskoler . Noen har hatt voldsomme gutter som har plaget jentene i gymmen, derfor har de holdt det atskilt.

  Det ser jo ut til at dette ikke blir tillatt lenger, leste det i intervju med Møllergata skoles rektor som må starte med felles gym ganske snart. De har hatt delt gym en stund, ikke på grunn av muslimske elever, som de har mange av. Foreldrene til noen av disse kommer sikkert til å protestere mot fellesgym.

  For øvrig interessant med hijabdebatten at media får rotet fram de mest konservative religiøse. En imam mener jo for eksempel at kvinner ikke kan pågripe menn. http://www.dagbladet.no/2009/02/19/nyheter/innenriks/hijab/politiet/regjeringen/4924265/

 12. Jeg vet ikke hva grunnen var på min skole. Det med indremisjonen var bare en sleivkommentar om at det finnes mørkemenn i andre religioner.

  I fht kjønnsdeling er jeg i tvil hva jeg synes. Ordningen funka veldig bra da jeg var ung og usikker. Forskning viser også at gutter sakker akterut i norsk skole – kanskje noe mer kjønnsdeling i skolen generelt kan bidra til at gutter får et opplegg mer tilpasset dem? Spesielt i puberteten skjer det en del ting med oss som kan være enklere å gå gjennom med likekjønnede. Jeg tror ikke man kan vedta seg bort fra at puberteten kan oppleves som kjip. Og vi skal heller ikke glemme at jenter stadig brukes til å holde uskikkelige gutter i sjakk.

  For øvrig interessant med at en journalist finner det interessant å påpeke at media får rotet fram de mest konservative religiøse. Vet Aasheim at hennes ansatte roter fram slike folk? Hun skal visst være opptatt av at dagbladet skal gi fordypning og være en kilde til økt kunnskap. Noen må snarest gjøre henne oppmerksom på at budskapet ikke når ut internt:)

 13. Jeg synes det er bra at mediene får fram slike folk, meningene må ut i det åpne. Det gir jo mer kunnskap og fordypning, ikke? Budskapet må ha nådd fram internt også, altså.

 14. Ty

  Når en statssekretær og hennes politiske rådgiver gir grønt lys til hijab i politiet uten at det har vært en debatt hverken med justisministeren, innad i partiet eller i offentligheten, synes jeg det er et fremragende eksempel på forsøk på snikislamisering. At det ikke lyktes, er forsåvidt lite relevant. Det er hårreisende at to personer på egenhånd forsøker å få gjennom noe som store deler av den norske befolkning er mot.

  Det samme gjelder regjeringens proposisjon om innskrenkningner i ytringsfriheten, fremlagt rett før juleferien. Men dette kunne like gjerne blitt kalt snikkristenfisering.

  Angående snikradikalisering og kampsport, er det nynazistiske miljøet under kontinuerlig oppsyn av norsk politi. Jeg antar de gjør langt mindre mistenkelige ting enn det som omtales i den Malmø-rapporten.

 15. AM: Ja, og i dag er jo fyrens kvinnelige alter ego Beate Gangås både her og der, så da er man tilbake til start:
  Sharia er for muslimske kvinner det statsfeminisme er for heterofile menn.
  (Tok det her siden jeg allerede er nok tidstju)

 16. Mina

  Aje Carlbom har skrevet doktoravhandling om livet i Rosengård: The imagined versus the real other http://www.mah.se/upload/HS/Forskning/Dokument/CARLBOM.PDF

  Litt mer interessant enn «skandalerapporten» fra FHS.

 17. Takk for lenka. Jeg har hørt om og lest litt, om forskjellige rapporter både fra Rosengård og forsteder i Stockholm, Rinkeby osv. Mye interessant. Og selv om ordføreren og alle andre påstår at de ikke har noen problemer i Rosengård, det ville jo vært helt utrolig i enhver kommune forresten, så viser vel forskningen noe annet. Burde sette meg mer inn i dette.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s