Daily Archives: februar 25, 2009

Jeg har fått et tilbud

StyreForeningen minner på epost til meg om deres neste kurs,  der temaene er regnskapsforståelse, omstilling og styrearbeid.

Et annet tema er:

– Hvem motiverer daglig leder?

God spørsmål. Jeg føler meg demotivert. Skal jeg melde meg på? Flere tema:

Dagens og morgendagens krav.

Hva med kravene i 2021? Jeg ser fram til et kurs som kan fortelle meg mer om dette.

Velkommen til StyreForeningens mest avholdte kurs. Styrearbeid  anno i dag MÅ planlegges, struktureres og gjennomføres på en
ansvarlig måte.

JA DET MÅ DET!

– Debet og kredit forståelse.

Fin for ståelse trengs jo.

Kurset tar utgangspunkt i at virksomheter opplever en verden i endring.

Endrer verden seg? Næh.

Pris pr deltaker er kr 4.950,- inkl kursmateriell og servering, samt  medlemskap i StyreForeningen i 3 mnd. Les mer om den spennende StyreForeningen.

Håper man i tillegg kan få være med i den populære bullshitbingoen dette selskapet arrangerer.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Jern-Erna ønsket seg shariaråd

Frp har lagt ut en liste over eksempler på det de mener er snikislamisering. Det er bra at de kommer med konkrete eksempler i saken.

Et av eksemplene dreier seg om at Erna Solberg i 2003 ville innføre shariaråd i Norge.  Det ser ut til at noen av mediene som rapporterer om dette nå i dag, ikke helt tør å tro på Frps påstand. Dagbladet skriver for eksempel i dag at «- Erna ville ha Shariaråd. Erna Solberg ville innføre shariaråd, hevder Frp på sine hjemmesider.»

Det er lett å finne ut hva Erna sa den gangen. Mediene er ikke til å stole på alltid,  jeg tar forbehold om det, men dette skrev i alle fall VG25. mai 2003:

Kommunaldepartementet vil utrede mulighetene for å få etablert et religiøst shariaråd som har myndighet til å utstede skilsmisser i Norge.

– Vi ønsker en dialog med de miljøer dette gjelder. Det er helt klart et ønske om en slik domstol, om vi kan finne en måte å etablere det på i Norge. Men det må initieres av miljøene selv, sier kommunalminister Erna Solberg. I England er det etablert flere shariaråd. På en studietur i juni i fjor besøkte en delegasjon fra departementet blant annet Sharia Council, rådet for den største sammenslutningen av islamske trossamfunn i England. Shariarådene har imamer med høy rettslærd kompetanse, og har myndighet i den muslimske verden til å utstede skilsmisser.

– Det ser ut til at de der har fått til noe de fleste muslimske trossamfunnene forholder sier Erna Solberg.

I juni skal hun møte imamer og muslimske organisasjoner i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen «Det Flerkulturelle Norge».

– Der vil også skilsmisseproblematikken og mulighetene for et shariaråd i Norge tas opp, sier hun.

Aftenposten skrev også om saken.

Muslimske trossamfunn må gjerne opprette shariaråd, det har de sikkert gjort for lengst også. Men den norske staten bør ikke ha noe med dette å gjøre.  Det ble da heldigvis heller ikke noe av disse statsstøttede shariarådene som Erna Solberg foreslo.

Sharia høres skummelt ut, men det er ikke sikkert det er så ille som Frp tror. Det ser ut til at flere av dem som ønsker seg sharia i Norge, ønsker det på det familierettslige området. Det betyr altså ikke at de ønsker det på det strafferettslige området, de færreste vil ha steining og amputering som straff for homofili og frafall.

Familierettslig ønsker mange imidlertid at et konservativt moralsyn legges til grunn, akkurat som troende kristne, og derfor foreslår de sharia i familieanliggender. Det betyr for eksempel at imamer og andre lærde kan gå inn å megle for å løse familiekonflikter.

Jeg tror det er en dårlig ide av staten å støtte opp under at konservative muslimer skal bistå familier i skilsmissesaker. Shariarådet vil antakelig bestå av dypt troende ledere som i bunn og grunn er motstandere av skilsmisse. Det er grunn til å spørre hvilket reellt valg en kvinne som ønsker skilsmisse har i møte med et konservativt shariaråd. Kvinner i Storbritannia som har vært i shariaråd forteller om meglingspress og press for å gi fra seg rettigheter.

Erna raser, eller hva det heter, og sier nå at Frp sprer usanne påstander:

Det har aldri vært på tale å ha noe juridisk Shariaråd i Norge. Norsk lov skal alltid gjelde i Norge. Men det ble i min tid som kommunalminister reist en diskusjon om hvordan vi får en norsk skilsmisse til å bli reelt akseptert i hjemlandet for muslimske kvinner. Derfor var det en diskusjon om et muslimsk meglingsorgan kunne hjelpe de kvinnene som opplevde problemer med å få skilsmisse i opprinnelsesland.

Hun har ikke så mye å rase over. Bly-Erna reiste diskusjonen og snudde etter bred politisk motstand mot forslaget.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized