Daily Archives: april 17, 2009

Vi fjerner de stiplede linjene!

Meland Konsernet, et konsern i vekst tm reorganiserer organisasjonen i forbindelse med flyttingen til nytt hovedkontor. Nå skal alle ansatte  jobbe dobbelt så effektivt med bare en tredel av ressursene.

– Vår multimediale plattform vil vokse seg sterkere via innføringen av web-til-slutt-når-vi-har-fått-tenkt-oss-litt-om-strategien tm,  sier Konsern Sjef Astrid Meland i en kommentar. Og forsetter:

– Det er viktig å holde fokus nå! Sammen er vi sterke!!! Men denne nye modellen er vi rigget for å bygge team.

Den nye organisasjonsmodellen preges av klare kommandolinjer og ansvarlighet i alle ledd. De stiplede linjene er borte. Allerede har  cash flow management i bedriften sett betydelig potensiale.

orgkartaet(Vi beklager en del skrivefeil i org.modellen, dette skal vi få rettet opp snarest.)

5 kommentarer

Filed under Uncategorized