Daily Archives: april 20, 2009

Snus er lurt – men det holdt helsebyråkratene hemmelig

Snus brer om seg i USA. Snuslobbyistene jubler og EU-forbudet mot snus står nok mindre stødig.

Men amerikanske helsemyndigheter frykter snus, som har høyt nikotinnhold og dermed øker avhengigheten.

Det samme gjør norske helsemyndigheter. Nå har de pålagt butikkene å selge snus og røyk under disken. Finnene vil forby snus.

Akkurat hvor snusen er i butikken er ikke så farlig. Men om nordmenn, finner og amerikanere går over fra røyk til snus vil helsegevinsten bli gedigen.

Det er det imidlertid ikke mange helsebyråkrater som har vært villig til å innrømme. De vil helst få bort alle nikotinprodukter, og velger en null-toleranselinje, akkurat som mange gjør med like lite hell i narkotikapolitikken. Noen vil til og med forby snus i arbeidstida. En mer pragmatisk holdning ville spart staten for store helseutgifter og mange av de 8000 som sies å dø av røyking hvert år i Norge, ville overlevd.

Det er blitt forsket på snus i en årrekke, men helseskadene man har klart å påvise er små. For flere år siden måtte helsemyndighetene gå med på å endre merkingen på snusboksen. De måtte ta bort at snus var kreftfremkallende. Nå står det:

«Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende»

Det er ikke sterk støtte for at snus er særlig kreftfremkallende i forskningen. Det kommer av og til rapporter der det hevdes at snus er kreftfremkallende, av og til er resultatet det motsatte. Årevis med forskning har ført til uklare resultater, det viser at snus i alle fall ikke er sterkt kreftfremkallende.

Det er altså mye bedre å snuse enn å røyke. Alle helsebyråkratene vet selvsagt også at det er langt farligere å røyke, men det vil de ikke si.

Snusing er selvsagt ikke å anbefale. Et problem med snusing er at det kan føre til blandingsmisbruk. Det kan også være kreftfremkallende, men det skal altså mye til. Nikotinavhengig blir en også, men en å være avhengig av et stoff er ikke det samme som å ha en helseskade av det.

Det har ikke vært mulig å knytte et eneste tilfelle av kreft eller et eneste dødsfall i Norge til snusing.

Menneskene har ruset seg så langt tilbake i historien vi kan se. De kommer til å fortsette med det. Var jeg helsebyråkrat ville jeg gitt fornuftige, helsebringende råd.

Les også: Snusufornuftig

PS: Noe av forskningen som er blitt brukt av helsebyråkratene som hevder snus er kreftfremkallende har disse resultatene:

En amerikansk undersøkelse fra 1985 som slo fast at risikoen for kreft i munnnhulen var 4,2 ganger høyere hos hvite, kvinnelige snusbrukere. Kvinnene som fikk kreft hadde gjennomsnittlig brukt 36 gram snus per uke i 47, 6 år.

Senere er disse resultatene bekreftet i en ny, mindre undersøkelse i USA, hevdes det. Det resultatet var basert på seks krefttilfeller.

Oppdatert: Nå har Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforskning gått ut høyt offentlig og sagt at snus er 90 prosent mindre helseskadelig enn røyk, og at de innbitte røykerne bør over på snus. Dette har han ment lenge. Det nye er at Helsedirektoratet sier dde ikke fremmed for tanken.

Tidligere har de nektet å tenke den høyt i alle fall.

24 kommentarer

Filed under Uncategorized

Forsvarets hemmelighetsfulle hage

dsc00586

Denne advarselen står på en av Forsvarets dører i Havnelageret hvor jeg jobber.

Det er noe uoverbevisende med de to lappene. Hvorfor måtte de sette opp to? Gjorde de det samtidig? Hvem bestemte  seg for å påstå at det var farlig innenfor døra her? Og har de ikke lås på dørene i Forsvaret?

Jeg er ikke så redd når jeg går forbi. Faktisk frister de to lappene meg mer og mer til å prøve dørhåndtaket. Er døra åpen? Eksploderer Havnelageret om jeg kommer inn?  Blir jeg smittet av miltbrannbakterier? Hva er det bak der?

Dette er min nye, hemmelighetsfulle hage. Jeg finner nøkkelen snart.

7 kommentarer

Filed under Uncategorized