Daily Archives: april 23, 2009

Følelsen av komfort

Jeg leser for tiden litt i en doktoravhandling som handler om innføringen av strøm på Zanzibar. Der står det blant annet at da Skandinavia fikk strøm gikk fødselstallene ned. Også sto det noe morsomt om aircondition i Japan:

Opplevelsen av komfort et relativt og foranderlig fenomen. I Japan, for eksempel, har forekomsten av AC vært eksplosjonsartet de siste 30 årene.

I motsetning til før, oppfattes denne teknologien nå som helt nødvendig. Unge, voksne mennesker insisterer på å skaffe slikt utstyr til sine gamle foreldre fordi AC hører sammen med en moderne livsstil. Foreldrenes protester må vike for nye oppfattelser av hva som skal til for å ha det bra.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized