Sommernyhet: Blot in

Aftenposten melder i dag at tilbedere av norrøne guder får sin egen minnelund formet som et skip på Voksen kirkegård i Oslo.  Det er gravferdsetaten som har sagt ja til det hedenske trossamfunnet Bifrost. På Voksen kirkegård finnes allerede minnelund for muslimer og bahaisamfunnet.

(Wot?! Googler «Bifrost». Lese med åpen munn. (…)Tar meg sammen.)

Også på en dag som denne, hvor oppslaget i Klassekampen handler om at vi journalister vet for lite om religion og bør slutte å lage oppslag som fornærmer. Jeg tror religionskritikk kan bringe oss mange skritt framover, jeg liker argumentene til religionskritikere som Dawkins og Hitchens, men synes likevel ateistene av og til går for langt i harselasen av religiøse og deres følelser.

Men det er jaggu fristende å slenge med leppa. Som da den jødiske advokaten Jan Benjamin Rødner denne uka på prinsipielt grunnlag argumenterte for at dyrene ikke må bedøves før de slaktes, for da er det ikke kosher.

Fristende er det også under gjennomlesning av bifrost.no. Jeg minner meg selv om at dette bare er uvante greier, jomfrufødsel og vannspasering er minst like utrolig, bare mer gjenkjennelig. Her er noen punkter fra nettsidene til trossamfunnet, som altså har vigselsrett, arrangerer blot og ting.

Administrasjonen tar seg av den daglige driften av Bifrost. Dette er en liten gruppe som består av tre personer; høvdingen, en økonomiansvarlig kalt fehird og en sekretær kalt skriver.

Alle seremoniene skal inneholde: Kvadlesing, lyse stedet i ve, bloting, drikke einkjels.

Høvdingen kan nedlegge vegrabøting to ganger under to påfølgende tingmøter, men den tredje gangen vil saken gå igjennom.

Medlemmer som viser seg uverdige, æreløse eller som nidinger, kan bortvises av Tinget.

Som æresløs regnes den som krenker sin lovlig valgte gydje/gode, hovgydje/hovgode, allgode/gydje, høvding eller lovsiga.

Dersom religionsfriheten skulle innskrenkes så det oppstår fare for at medlemmene kan bli forfulgt, skal Administrasjonen og Tinget gjøre alt som er mulig for å hindre at oversikt over medlemmene kommer i gale hender. I en slik situasjon skal Bifrost gå over til å virke i det skjulte, og arbeide for å vekke en internasjonal opinion.

18 kommentarer

Filed under Uncategorized

18 responses to “Sommernyhet: Blot in

 1. Jeg har deltatt på et midtvintersblot. Det var skuffende slappe saker. Faktisk.

  For øvrig trodde jeg at en skikkelig norrøn begravelse krevde et skip man kunne sette fyr på. M.a.o. et treskip, ikke jordskip.

 2. Jeg trodde mjød eller øl fikk fart i sakene?

  Det er mulig de kan sette fyr på et skip først? Det ser ut til at kravet er at det er urner som settes ned på Voksen kirkegård.

 3. dodofuglen

  Jeg liker bifrost jeg. Og andre nyhedninger. Det er et fascinerende postmoderne prosjekt å skape en ny religion på bakgrunn av det lille vi vet om førkristne religioner.

  For eksempel: Det interessante med dødsforestillingene i norrøn religion er at det er en fem-seks kilder. Og de peker i vidt forskjellige retninger. Så en moderne teologi basert på dette blir mer et spørsmål om smak og praktiske løsninger. Det blir for eksempel veldig upraktisk å basere det på Ibn Fadlans beskrivelse, som er den Kjetil har i tankene. Den forutsetter forøvrig også en tjenestekvinne man kan ofre.

  Men man har i det minste kilder. Selv har jeg et svakt punkt for neodruidene. Og druidene vet vi egentlig ingenting om i det hele tatt. Det er ikke en gang sikkert det har eksistert druider andre steder enn i romersk propaganda. (Og i Asterix, selvsagt.)

 4. jeez

  Ja nasjonalismen i Norge får stadig mer middelalderske former. Dette lukter Øst-Europeisk standard lange veier. Og mer skal det bli.

  Hva mener du med:»…men synes likevel ateistene av og til går for langt i harselasen av religiøse og deres følelser.» ?
  En hver ateist som ikke er nihilist er da fortsatt ideologisk motivasjonsdrevet. Ateister og religiøse er identiske så lenge de ikke er nihilister. Begge er like lite fritenkere.
  Folk er først og fremst religiøse fordi det er deres identitet.
  Nest så er de religiøse fordi livet er meningsløst og fordi det ikke finnes noen moral. Med religion så får man dekning for dette her, enten man er en sosialist, en religiøs skrulling, eller en konkurranse- og hedonistdrevet kapitalist.

  Ta en tur på det såkalte Oslo Freedom Forum i neste uke og hør på Peter Thiel, som har blitt invitert av (do your own research). Der ser du hva nordmenn skal ledes til å tenke i dette århundret. Uansett, dette bestemmer ikke folk over selv.

 5. Det passer antakelig dårlig for Bifrost at nyhedningene svermet for Germania?

  Jeg synes forresten også det er fascinerende. Jeg og dodofuglen er enige der. Det er også veldig underholdende.

  Til Jeez, jeg mener det Braanen skrev for en stund siden:

  «Det er en logisk linje fra religiøs tro til onde gjerninger», skriver for eksempel Richard Dawkins. I siste nummer av Human-Etisk Forbunds blad «Fri tanke», skriver filosofen og ateisten Julian Baggini at denne antiteismen er et tilbakeskritt fordi den hevder at det bare er gjennom dumhet man kan være noe annet enn ateist. Han mener også at religionsutøvelsen kan være viktigere enn de religiøse fortellingene, selv om folk tror at disse fortellingene er sanne. Baggini vil kommunisere med tenkende, intelligente troende og isolere ekstremistene, men hvis all religion demoniseres, vil slike «fornuftens koalisjoner» bli umulige. Da vil i stedet moderate, religiøse troende slutte seg til fundamentalistene, for å kjempe mot det de ser som et forsøk på å utrydde alle former for religiøs tro.

  http://www.klassekampen.no/55893/article/item/null

 6. dodofuglen

  Astrid skriver: «Det passer antakelig dårlig for Bifrost at nyhedningene svermet for Germania?»

  Hvis du ser nærmere på Bifrost, vil du raskt oppdage at de er VELDIG opptatt av å signalisere at de tar avstand fra denslags. Det samme er de fleste andre nyhendinger nå til dags.

  Riktignok finnes det små grupper av høyreekstreme nyhedninger, men de er få og forhatte blant nyhedninger flest.

  Nyhedninger generelt er hyggelige folk som liker god mat, godt drikke, livate seremonier og (ny)gamle guder. Jeg liker dem jeg.

 7. Jeg ser jo at de prøver å ta avstand fra det, men det er klart litt vanskelig når det finnes høyreekstreme i dag og tidligere som digget det samme som dem.

  Ellers tror jeg sikkert at de er hyggelige folk, altså. Bortsett fra at de har kjedelige blot da, som Kjetil sier.

  Jeg forstår fortsatt ikke helt om de virkelig mener det. Og hva de egentlig mener.

 8. Jeg får ile til og påpeke at blotet jeg deltok i utspant seg så langt tilbake som i 1996. Og det var neppe i regi av nevnte forening, etter hva min sviktende hukommelse kan mane fram. Det er dessuten mulig blotene har tatt seg opp siden da.

  Selv om det var mjød involvert var det liksom «en hel del» som manglet. Var blant skuffet over at halvparten av mjøden ble ofret til Odin. Og den rakkeren møtte ikke fram engang.

  Dessuten var det dårlig med kvinnelige treller.

  Men det er jo mulig jeg har et noe forskrudd forventningsnivå til slike arrangementer…

 9. Dette var jo…spesielt….
  Trodde slikt bare utspant seg på laiv jeg…

 10. dodofuglen

  Astrid skriver: »

  Jeg ser jo at de prøver å ta avstand fra det, men det er klart litt vanskelig når det finnes høyreekstreme i dag og tidligere som digget det samme som dem.»

  Jeg skjønner ikke helt hvorfor dette skal være et større problem for åsatruerne enn det er for kristne at mange fascister og nazister var kristne. Eller enn det bør være for muslimer at Osama er muslim. Det vesentlige her er at Biforost, i likhet med nesten alle andre nypaganister, tar klart avstand fra høyreekstremisme.

  Astrid skriver også: «Jeg forstår fortsatt ikke helt om de virkelig mener det. Og hva de egentlig mener.»

  Grovt sett kan du dele nypaganister i tre. Det som virkelig tror på det i konkret forstand. I åsatruernes tilfelle vil det si at de faktisk tror på gudene som eksisterende entiteter som påvirker våre liv.

  I den andre enden finner du de som anser sin utvalgte form for nypaganisme metaforisk og anser gudene som tankebilder på krefter i naturen og menneskene.

  I midten finner du de som legger inn en dose Jung, og tror på gudene som arketyper. Altså refleksjoner av dypereliggende psykologiske aspekter ved mennesket, som vi aller har felles, men som får ulike stedsmessige uttrykk.

  Det interessante er at disse menneskene stort sett kan omgåes hverandre helt fint, fordi nypaganismen er praktisk orientert, heller enn teoretisk. De er langt mer opptatt av ritualene enn de er av teologien bak.

 11. Tilbaketråkk: Credo in unum oppbyggende livskraft i natur og menneske « Borisoglebskij

 12. Takk til dodofuglen for interessant oppklaring. Det er kjempegøy og kjemperart.

  Fascinasjon for norrøne sagaer, runer og rare skikker ble er antakelig stuereint igjen nå, det er jo gått noen år siden de slemme digga slikt.

 13. dodofuglen

  Astrid: Et lite tilleggspoeng er at mange, om ikke alle, nypanteister best lar seg forstå som motkultur. Det er et vesentlig innslag av estetikk i dette. Mange av dem er dessuten svært, svært beleste og fullt på det rene med alle kritiske betraktninger kommentatorer på utsiden kan by på.

  Du vil ha stor glede av Ronald Huttons bok The Triumph of the Moon, om engelsk heksebevegelses røtter, fremvekst og utvikling. Og nå ligger hans helt nye historikk om neodruidene og venter på meg på posten.

 14. Pat

  Det er vel egentlig slik at hedningene knytter seg opp mot venstresiden, i hvert fall internasjonalt. Opptatt av miljø og mot kommersialisme med mer.

 15. lastorset

  Utdraget frå Bifrost.no viser i grunnen særs lite nytt og sjokkerande. Kanskje fordi eg er eit «organisasjonsmenneske», og difor van med rare ritual. Men i alle fall: Det du finn der skil seg lite frå det du finn i vedtekter og lover i dei alle fleste norske organisasjonar. Den største skilnaden er at dei brukar rare (men akk så kule) ord:

  Administrasjon, sekretariat eller arbeidsutval finst overalt. Vetorett («vegrabøting») kjenner vi alt for godt frå Tryggleiksrådet i FN. Mange organisasjonar kan utvisa medlemer på landsmøtet sitt.

  Dei religiøse møteplanane kan ein naturlegvis tykkja det ein vil om. Men møteplanar i seg sjølve er ikkje rart.

  Den mest spesielle delene av lovene som er sitert på bloggen er kanskje det om avgrensing av organisasjonsfridomen. Vi trur ikkje at det hender her i Noreg, men eg skjønar godt om dei ikkje kjenner seg trygge på det. Så seint som i går fekk eg møta ein baskar som er medlem i ein ulovleg organisajon. Vi treng altså ikkje sjå lenger enn til Spania for å finna skremmande døme på mangel av demokrati og menneskerettar.

 16. Jeg synes det er kjemperart. Som det meste annen innen religion. Ordene er kjemperare, det er til å få lattis av, jeg får det i alle fall. Den konspirasjonsdelen er selvsagt den aller festligste, helt enig.

  Nei, nå skal jeg vegrabøte litt. Det er tross alt onsdag.

 17. Krak-krak til dodofuglen!

  Tror du at du kan skrive litt mer om hvordan folk tror?

  Jeg syns det var interessant de forskjellige troskategoriene du listet opp for åsatruerne.

  Kan vi lage noen bokser og lister sånn at Meland-hønsehjernen forstår hvordan kristne, jøder og muslimer tror på forskjellige måter? Totalt overforenklet.

  NB. Må holdes i et lettfattet språk, og skal det lages tale må den holdes på Jens Stoltenbergs. Meland skjønner bare tydelige ting. Dette er snakk om bloggredaksjonen som leser barnebibelen på senga. Det er så mye bedre med bilder!

 18. Aline

  Må si jeg henger meg litt opp i fjaskommentaren om treskip. Veldig få kilder henviser til brennende treskip (vi bortser fra de like fjasete nasjonalromantikerne, takk), mens utallige kilder – enorme-digre-skitsvære-veldig fysiske – vitner om at begravelse i skipsformede steinsettinger (én av *mange* begravelsesformer under jernalderen) var forholdsvis vanlig. Akkurat slike som den Bifrost har fått.

  Kommentarene her vitner ikke om annet enn patetisk historieløshet, og null sans (og respekt?) for de egne røttene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s