Daily Archives: mai 26, 2009

Streng muslimhets eller klam politisk korrekthet?

Dette lurer jeg på i dag:

Hvordan er det mulig at folk i Norge oppfatter offentligheten og mediene så totalt forskjellig at en (riktignok sammensatt) gruppering går i tog mot den ødeleggende muslimhetsen, mens en annen gruppering mener det er komplett umulig å diskutere islam i norsk offentlighet fordi den er så politisk korrekt?

De følger kanskje forskjellige medier?

I alle fall vektlegger vi forskjellige ting.

Er det en overvekt negative saker? Eller er det en overvekt saker der man underslår at problemet er knyttet til islam?

Kanskje har representanter for de to motpolene laget seg bilder av de mest ekstreme på den motsatte siden? Leser de i Document.no bare det som står på Hijabbrigaden, og omvendt? Eller legger de bare merke til den mediedekningen som irriterer dem, og lar det andre skli umerksomt forbi?

Hvem er det den svenske forfatteren og aktivisten Anders Malm følger mest med på i offentligheten? Det ser ut til å være Sverigepatriotene. Det må være forklaringen på at han faktisk går rundt og frykter etnisk renskning av muslimer i Norden.

Jeg tror ikke det er riktig at vi ikke diskuterer problematiske ting ved islam i mediene. Jeg synes stadig slike tema er oppe til debatt. Men jeg tror kanskje noen tema er så vanskelige at få tør å ta dem opp. Og jeg tror noen faktisk mener det bør fortsette slik også, for å unngå ytterligere stigmatisering. Det er uheldig, for det gir innvandringskritikerne mulighet til å fortsette i sin posisjon som De Kneblede Offer for den klamme, venstrevridde PK-offentligheten.

Jeg jobber i media, og leser ofte mange saker som man kan oppfatte som negative for muslimer. Samtidig synes jeg ofte vi leter etter positive saker knyttet til islam. Jeg kommer i farten på flere bredt anlagte reportasjer,  en om hvor bra arrangert ekteskap kan fungere for muslimer, hvor flott det kan være å hente seg ektefelle i Pakistan (A-magasinet), hvor godt det går i Telemarks-bygda med somaliske flyktninger og mye mer.

For å kompensere for det man ser på som negativt muslimfokus er det nok også noen i media som nok som synes det er viktig å belyse arrangerte ekteskap blant hinduer, omskjæring hos erkekonservative kristne eller terror utført av fundamentalistiske sikher. Det kan nok av å til føre til en intern, ustilig glede når det endelig dukker opp et indisk æresdrap å rapporere, men handlingene til religiøse fundamentalister ligner hverandre over hele verden, og bør selvsagt settes under kritisk søkelys. Jeg er for kritikk av religon.

Norge har nok flere kristen – og muslimkonservative med gammeldag livssyn, enn vi har sikher og hinduer av samme kategori. Fører det til at mediedekningen går i disfavør muslimene?

Det kommer vel an på hvordan man regner og hva man blir støtt av. Det er for eksempel vanlig å si at kjønnslemlestelse og æresdrap ikke har noe med islam å gjøre. Jeg er likevel ganske sikker på at disse sakene blir talt med som negative muslimoppslag når man skal gjøre opp regneskapet. Drosjejukset i Oslo, hvilken kateogori skal det inn i?

Jeg har ikke gjort noen undersøkelse av medienes dekning av islam, men det har kanskje noen? Er det noen som har noe interessant å bidra med?

4 kommentarer

Filed under Uncategorized