Daily Archives: juni 22, 2009

Rasistisk?

Forrige uke fikk jeg og kollega Gunnar T. masse kritikk fra leserne for en sak hvor vi tok opp det en del ser ut til å være redd for, nemlig hva skjer om muslimer blir i flertall i Norge.

Flere kritikere påstår at det er rasistisk å diskutere demografi.

Jeg er ikke enig i det. Det forutsetter at man mener det er noe galt med muslimer. Det mener vi ikke.

Videre påpeker andre at dette spørsmålet oser av islamofobi fordi hele problemstillingen er sci-fi, dette kommer ikke til å skje.

Jeg synes konspirasjonsteorier om Eurabia ol. hører med i den kategorien. Det handler ikke saken vår om.

Jeg tror det er nyttig å vise fram holdningene på dette feltet, også til dem man er uenig i (denne gangen var det Storhaug, Bawer og Rustad vi fikk kritikk for å slippe til).  Ytringer om at sharia blir loven i landet har godt av et par motargumenter.

En eksplosiv debatt

Debatten ser ut til å domineres av ytterliggående på begge sider for tida.

De innvandringskritiske surfer videre som offer som ikke blir hørt, de hevder at ytringsfriheten er innskrenket på grunn av en politisk korrekt offentlighet hvor problemene dysses ned.

I motsatt leir er det om å gjøre å ikke ta debatten på «høyreekstremes» vilkår. Å ta opp slike spørsmål fører bare til at islamofobien blir mer utbredt enn den allerede er, er synet her.

Blir innvandrere i flertall i 2060?

Innvandrerflertall kan vi få noen steder i fremtiden, selv om det er en stund til. I Oslo i 2060 er anslaget 25 prosent. Innvandring går i bølger avhengig av blant annet krig, kriser og arbeidsmarked, så tallet er usikkert.

Fremskrivninger av innvandrerbefolkningen er likevel nyttige redskaper for kommuner som trenger å planlegge skoleutbygginger, infrastruktur, helseinstitusjoner og asylmottak. I Oslo vokser befolkningen nå så fort at SSB har sett behovet for å lage fremskrivninger hvert år. Før kom de bare hvert tredje år.

SSB har tidligere, blant annet i 1991 og 2005, tatt for svakt i i sine fremskrivninger. Det er ikke så rart, det var ingen andre heller som forutså krigen på Balkan eller at EØS-innvandringen ville eksplodere slik. Dette har ført til at SSB har fått kritikk for å lage for konservative anslag, ikke helt uten grunn altså, og dessuten også for manglende fremskrivninger for Oslo, hvor det antakelig er mest aktuelt.

Ikke bare SSB har fått kritikk, det samme gjelder mediene, hvor innvandringskritiske lesere dominerer nettdebattene. De ser ut til å ha svært lav tiltro til oss.

Flere muslimer

Disse fremskrivningene gjør SSB i stand til  å lage et anslag på antall muslimer også. 15 prosent innvandrere med bakgrunn fra muslimsk land i 2060 er makstallet de er kommet frem til, da er tredje- og fjerdegenerasjon med.

Men er det noe vits i å regne på hvor mange som vil være muslimer i fremtiden?

Det ser ut til at debattanter i den innvandringsvennlige fløyen ikke vil snakke om muligheten for at det kan bli flere muslimer. Er de likevel redde for at det kan bli for mange?

Mange andre er det i alle fall. Blant annet stemmer rundt 30 prosent Frp, partiet som frykter at muslimer skal «ta over» skolen, nabolaget, byen el.  Denne frykten har vi ikke klart å ta på alvor.

Det vi vet lite om er hvilke holdninger denne sammensatte gruppa med muslimsk bakgrunn vil ha, vil mange beholde de konservative holdningene folk frykter?

Allerede nå vet vi at muslimer er så mangt, alt fra bosniere til sudanesere, ateister og islamister. Religionen betyr mye for noen, mye mindre for andre. Iranere i Norge er like lite interessert i religion som nordmenn. Kulturer forandrer seg dessuten, vi vet ikke hvor stort støtten til sharia er blant fjerdegenerasjons pakistanere i 2060.  I dag er den på bare 14 prosent blant Norges muslimer.

I byer som Amsterdam er det  i dag 24 prosent muslimer. Denner artikkelen i The Economist viser at det går ganske bra i en del europeiske storbyer med høy andel innvandrere fra muslimske land.

I Bradford i Storbritannia med 20 prosent med minoritetsbakgrunn går det dårligere, ifølge helgas artikkel i Aftenposten, som handler om ghettoer med utbredt tvangsgifte og høy burkatetthet.

Det kan vel være nyttig å diskutere hvorfor det går bra i Rotterdam og dårlig i Bradford?

Jeg har ikke svaret.

13 kommentarer

Filed under Uncategorized