Daily Archives: august 24, 2009

Morsomt navn

VG identifiserte Lommemannen på lørdag. Og Klassekampen er observante i dag, de melder at blant reporterne på saken var Tora Bakke Håndlykken.

Samme journalist skrev i 2006 en sak om en mannlig flypassasjer som onanerte på Norwegians fly Oslo – Bergen. Den gangen fikk ikke Tora Håndlykken bruke det siste etternavnet sitt, desken mente det var upassende. Hun het da Tora Bakke for å ikke skape uønskede assosiasjoner til mannens aktivitet.

Flere gøyale navn?

18 kommentarer

Filed under Uncategorized

Amerikanisert

Min nye favorittavis Dagsavisen advarer i dag mot bussing av skoleelever etter «amerikansk mønster» for å unngå rene innvandrerskoler. Avisa er, forståelig nok imot tvangsordninger, de ber myndighetene satse på språkopplæring i stedet.

Dagsavisens kunne ha funnet et mer nærliggende eksempel fra Danmark.

I Århus har man spredt elevene etter testing av språkferdigheter siden 2006. De gode resultatene derfra har ført til at man har fått politisk flertall for å gjøre det samme i København. Dette hadde vi en sak om på Magasinet på nett tidligere i sommer (oversatt fra Weekendavisen):

En analyse utført av Videncenter for Integration i Århus viste  at innvandrerbarn med dårlige danskkunnskaper hadde godt av å bli spredt. Analysen fulgte i alt 264 barn fra Århus som ved skolestart i august 2006 ble henvist til en annen skole enn distriktsskolen fordi de trengte språkstøtte.

Knapt to år senere, da barna var i ferd med å avslutte førsteklasse, ble de språktestet igjen. 20 prosent hadde ingen fremgang, 45 prosent hadde forventet fremgang mens nesten 35 prosent – 91 elever – hadde «markant» fremgang.

Hos 33 av barna i sistnevnte gruppe var fremskrittene så uttalte at de kvalifiserte til å bli omfattet av det frie skolevalget, og slik kunne de komme tilbake til sin lokale skole hvis de selv og foreldrene ønsket det. Men bare tre av elevene skiftet skole.

At foreldrene var fornøyd med opplegget visste også en brukertilfredshetsundersøkelse som Århus kommunes forvaltning for barn og unge fikk utført i 2007. Her viste det seg at tilfredsheten med skolen var større hos foreldre til elever som på bakgrunn av språkscreening var henvist til en annen skole enn distriktsskolen.

Dette var ikke den eneste advarselen mot amerikanisering i dag, en trussel som har vært overhengende siden avslutningen av andre verdenskrig.

Magnus Marsdal hevder at Norge var i ferd med å få et amerikanisert helsevesen siden flere bedrifter helseforsikrer sine ansatte.

Jeg er usikker på hva amerikanisert betyr her. Vi har politisk enighet om at vi skal ha offentlig helsevesen i Norge, og til tross for at arbeidsgivere forsikrer sine ansatte tror jeg det amerikanske og norske helsevesen er ytterpunkter i den rike verden.

Påstandene om «amerikanisering» brukes ofte i norsk presse som et uttrykk for annerledeshet. Her ligger en underliggende påstand om at den amerikanske kulturen er dårligere enn andre. USA blir en nyttig referanse for endringer man ikke liker. I den grad det skjer amerikanisering i Norge har for øvrig amerikanerne selv lite å gjøre med den, vi gjør det selv.

1 kommentar

Filed under Uncategorized