Daily Archives: august 28, 2009

Å vise med eksempler

Jan Benjamin Rødner, advokat for Det mosaiske trossamfunn, har i lengre tid debattert kosherslakting i spaltene.

Dette vil ikke norske myndigheter tillate. De argumenterer med at dyrets lidelse blir større ved det de kaller rituell slakting.

I dag har Rødner et nytt innlegg i Aftenposten. Han mener at landsbruksministerens og Mattilsynets argumenter mot kosherslakting er kulturelt betinget og har lite med dyrevelferd å gjøre.

Overskriften på hans eget innlegg er: Rituell slakting er best for dyrene.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized