Daily Archives: august 31, 2009

Vi vil ha mer penger

I dag handler lederen i Dagsavisen om kvalitetsjournalistikken.

Pressestøtten (som Dagsavisen får mest av i Norge, over 40 mill) må opp for å sikre kritisk kvalitetsjournalistikk, mener lederskribenten, fordi kostnadene øker. Slik kan man sikre et reelt alternativ til den «kjappe, nettbaserte journalistikken», står det.

Det er altså Dagsavisen som sier dette. Er den bedre enn den kjappe, nettbaserte journalistikken?


Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Høyresida opprettholdt den urettferdige formuesskatten

Gert Nygårdshaug sier i dag til Dagbladet i dag at kvinner ikke skriver om de store spørsmålene.

Okei. Det må vi gjøre noe med. La oss ta….for eksempel formuesskatten, som alle er opptatt av for tida.

Høyresida lover å fjerne formuesskatten om de vinner valget. Godt forslag. Da slipper for eksempel noen av medlemmene i Meland Konsernet å betale formuesskatt av de mangeårige oppsparte lærerlønningene sine som det er blitt noe igjen av etter en, ehem, miljøvennlig og bærekraftig livsstil gjennom mer enn 60 år nå.

Men spørsmålet er om høyresida kommer til å fjerne formuesskatten om de kommer til makta. De gjorde det ikke sist

I dag skriver økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe i DN at formuesskatten er urettferdig, ressonementet er det samme som Kåre Valebrokks i gårsdagens Aftenposten: Man får rabatt i formuesskatten både på ikke-børsnoterte aksjer, bolig, annet fast eiendom og ved verdsetting av grunnfondsbevis. Dette kalles brudd med nøytralitetsprinsippet, og kan bla. føre til boligbobler, fordi det er mer lønnsomt å kjøpe bolig enn å sette penga i banken.

Ulltveit-Moe skriver noe interessant helt nederst i innlegget sitt om hvem som innførte det urettferdige skattesystemet:  De borgelige!

Det er i alle fall slik Meland-bloggen tolker dette:

Forrige gang vi hadde en borgerlig regjering, ble formuesskatten halvert. Men halveringen fulgte ikke forslaget til det offentlige utvalget (Skaugeutvalget) som arbeidet i forkant av skattereformen. Utvalget foreslo en halvering, gjennom å verdsette alle formuesobjekter (og gjeld) likt til 30 prosent, men regjeringen valgte å kutte gjennom reduserte satser og økte bunnfradrag. Helt sikkert populært hos en stor velgerskare, men den skattemessige forsskjellsbehandlingen ble således en del av systemet.

PS1: Meland-bloggen vet selvsagt at formueskatten ikke ble oppfunnet over hundre år tidligere. Formuesskatt ble innført med skatteloven av 1881, det forklarte Per Olaf Lundteigen i sitt innlegg om formuesskatten i Klassekampen i dag. Den som ikke har skrevet innlegg om formuesskatten nå, den må stå igjen!

PS2: Gert Nygårdshaug, som mener vi skal skrive om de store spørsmålene, vi kvinner også, har krimerfaring selv. Han ble dømt for omfattende dokumenttyveri  på 1980-tallet. Jeg nevner dette som en ond kvinnehevn.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized