Daily Archives: november 12, 2009

Den omvendttabloide strategien

Meland Konsernet leser av og til tidsskrifter. I sommer prøvde vi oss på Norsk antropologisk tidsskrift som blant annet hadde artikkelen Forståelsen av antropomorfisme og den norske harejakta.

Men bak slike titler finnes det masse mye bra stoff. Artikkelen Kjønnsdiskurser i endring ble for eksempel til en DB-sak om de kjønnskonservative svarene i damebladenes spørrespalter.

Nå er det Nytt norsk tidsskrift her, og igjen har vi leid inn vår faste kryptolog for å tyde innholdsfortegnelsen. Han er i gang med artikkelen «Med oikos inn i polis?»

For som vanlig er i tidsskriftverden har de bestemt seg for å gi færrest mulig hint om hva artiklene egentlig handler om i innholdsfortegnelse og titler.

Den omvendtabloide strategien ser ut til å gå ut på å forsøke å fortelle oss så lite som mulig eller villede oss så mye at vi tvinges til å lese hele artikler.  Ondt.

Alle som kaster seg over tidsskriftene risikerer å lese flerfoldige sider om akvakultur og blåskjelloppdrett selv om man ikke har den minste interesse for fagfeltet.

I tabloidverden er det som kjent oversalg som er problemet. Titlene brukes for å lokke folk til å kjøpe og lese, og det fører ofte til forsidetitler det ikke er belegg for i artikkelen. Det liker vi heller ikke, men kan det likevel være slik at tidsskriftene kan lære noe av tabloidene?

Morsk Nytt tidsskrift er langt fra de verste. Noen av titlene setter en faktisk på riktig spor. Men hva handler saker med titler som «Norges mann i Europa» om? Eller «Her er jeg, send meg!» og «Folkesykehuset»? Kanskje den amerikanske måten å lage undertitler på kunne vært en ide? Vi liker også korte sammendrag først i de lange artiklene, som noen tidsskrift gjør riktig så bra allerede.

Og selv om det er meningen at tidsskriftene skal være så langt unna tabloidene man kan komme, så skal man være en svært vennlig innstilt akademiker for å gidde å lese artikler som “Vi er qeqertarsuarmiut”: Naturrelasjoner og lokal tilhørighet blant kvinner i Qeqertarsuaq.»

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized