Mobilstråling

Frankrike vil forby mobilbruk,  Sola kommune går over til fasttelefon og en amerikansk ekspertgruppe jobber for tida med å senke grenseverdiene for mobilstråling og minske barns mobilbruk. De baserer seg på The BioInitiative Report, hvor mange ulike forskere har bidratt med forskningsartiker om elektromagnetiske felt og effekt på helse. Rapporten ble presentert som alarmerende, mobilstråling er helseskadelig og noe må gjøres.

Konsernet har sett litt på denne rapporten. Til nå har vi brukt bare faks og brevdue,  men vurderer nå å gå til det skritt å kjøpe inn en fasttelefon.

Det viser seg at rapportens bidragsytere er skjevt valgt ut blant stråleforskerne, de fleste som er med trodde på forhånd at mobilstråling er skadelig.  Rapporten er frontet av en kvinne som ikke er forsker, Cindy Sage er aktivist, men skrev likevel sammendraget av rapporten, hvor hun feiltolker og overdriver funnene til forskerne. Hun har i tillegg et privat firma hvor hun blant annet tilbyr folk hjelp med å finne kilder til elektromagnetisk stråling i hjemmene sine.  Hun forsøker ikke å legge skjul på at hun er aktivist. I introen til rapporten skriver hun:

Scientists do have a role, but it is not exclusive and other opinions matter….Some experts keep saying that all studies have to be consistent (turn out the same way every time) before they are comfortable saying an effect exists.

Les hele saken i Dagbladet.no.

Reklamer

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

7 responses to “Mobilstråling

 1. Cassanders

  Jeg hadde en gang Kristin Schrader-Frechette (Risk and Rationality) som gjesteforeleser.
  Jeg spurte henne direkte, men hun var ikke bekymret for at viktige samfunnsmessige goder skulle stoppes av (jeg satte det på spissen:) et panel av astrologer.

  I tillegg til at S-F. ikke tar direkte uvitenhet og mediehysteri på alvor, har hun i likhet med svært mange på venstresiden, et alt for enøyet syn på hvordan penger er involvert i slike saker.
  Hun klarte ikke å forutse hvor store økonomiske interesser som også operer på «luditt»-siden.
  (Jfr den hjemlige «vaksine-aksjonen)

  Jeg klipper inn en litt modifisert kommentar «fra en annen kanal» her. Den har noen sentral lenker.

  Her:
  http://www.sep.org.uk/catalyst/articles/catalyst_18_3_344.pdf

  er ryddig gjennomgang av en skikkelig kontrollert studie (dobbel blindtest). Den er meget pedagogisk og burde være mulig å begripe selv for velger-overfølsomme politikere.

  Hva teknofober og folk med for god tid til å nitid kjenne etter på sine egne «ondter» måtte forstå av den vet jeg ikke, men jeg er rimelig trygg på en ting: De kommer IKKE til å trekke den eneste rimelige konklusjonen ut av forsøket.

  De vil heller flytte i et porselenshus og kjøpe krystallbrikker som reverserer auraens spinn.
  Dere tror kanskje jeg tøver? se her:
  http://www.vitalterapi.net/media/Cleantel_Forskning.pdf

  Her:
  http://www.emfandhealth.com/

  er en side som går gjennom det meste av seriøs forskning som finnes på området.

  Her: http://www.csicop.org/si/show/growing_hysteria/
  er en side som gir bakrgrunnsinformasjonen om hvordan slike tøvete memer sprer seg epidemisk, hvem som aktivt sprer dem, hvem som er nyttige idioter i spredningen, og hvordan sistnevnte lures trill rundt av kremmere som står klar for å flå dem. Feltet er selvfølgelig vidåpent for fullstendig skruppelløse sjakaler som selger verdiløse «snake-oil» remedier som selvfølgelig ikke hjelper. Og så går folk rundt og tror at det bare er «farmasien og big industry» som representerer tøyelsesløst profittjag. Pføy!

  I hvor stor grad dette pushes av svindlere kan en bl.annet se her:

  http://scienceblogs.com/ethicsandscience/2008/09/cell_phones_dna_damage_and_que.php

  Altså, to av de særdeles få tilsynelatende kontrollerte studiene (som i det minste viste en effekt) var ren svindel.

  Cassanders
  In Cod we trust

 2. Cassanders

  Jeg iler til for å forhindre en katastrofe:
  Brevduer er skummelt, har du ikke hørt at de navigerer etter MAGNETFELT!!…..??

  Tror du bør vurdere semaforering, husk bare på at flaggene bør være laget av fiber fra nesle, sådd ved stigende måne. Skaftene kan for eksempel være av ask, men bare du unngår for mye spiker er det visst ikke så viktig.
  Et alternativ kunne jo være trommer, så får du et herlig innslag av global kultur også.

  Cassanders
  In Cod we trust

 3. Peter Walseth

  Vakkert.

 4. RM

  Nei, vi bør stole på Statens strålevern.

  De beroliger oss med stråling er helt uskadelig og vil ikke gjengi forskning de ikke er enige i.

  Sånn kan man også skape sin egen lille ‘sannhetsboble’.

 5. RM. Hva slags motiv skulle strålevernet ha for å juge? Dette er altså de som har som oppgave å sikre at nordmenn blir utsatt for minst mulig stråling. Er de betalt av mobilindustrien hele røkla? Til og med Frankrike, som altså vil forby mobil i skolen, viser til at bare 11 prosent av forskningen viser effekt på helsa. Av 2500 forskningsrapporter. Det blir 275 rapporter det.

  Hvorfor skulle stråleverne, og alle oss andre, for den del, legge mer vekt på de 11 prosentene enn den overveldende mengden av rapporter som sier det motsatte.

  Det betyr selvsagt ikke at vi ikke skal fortsette å forske og se etter mulige helseskader av mobilbruk. Langtidsvirkningene er ikke avdekket, til det har vi brukt mobil for kort. Vi vil alltid ha brukt mobil for kort, antakelig.

  Jeg tenker at det er mulig mobiler har en negativ effekt på helsa vår, men at dette ikke er avdekket ennå. Når den effekten evt blir avdekket, er det lite sannsynlig at den er særlig sterk. Å snakke i mobil er derfor noe de fleste tar sjansen på.

  Dette får meg til å tenke på forskning på snus og røyk. Røyk er det ingen tvil om er veldig farlig. Snus er antakeligvis også farlig, men de har forsket og forsket i mange tiår uten å finne ut at det er svært farlig. De finner typisk litt økt risiko for bukspyttkjertelkreft etter snusing i 50 år i store doser. Dette er bakgrunnen for at de måtte ta bort kreftadvarselen på snusboksene.

  Jeg tenker at om mobilstråling hadde vært veldig veldig farlig hadde vi visst det nå. Litt farlig kan det likevel være. Jeg er villig til å ta risikoen. Folk må gjerne være føre var, for eksempel følge strålevernets råd.

 6. Cassanders

  Jeg spurte en gang Kristin Schrader-Frechette (Risk and Rationality) på en gjesteforelesning om hun var ikke bekymret for at viktige samfunnsmessige goder skulle stoppes av (jeg satte det på spissen:) et panel av astrologer?

  I tillegg til at S-F. ikke tar direkte uvitenhet og mediehysteri på alvor, har hun i likhet med svært mange på venstresiden, et alt for enøyet syn på hvordan penger er involvert i slike saker.
  Hun klarte ikke å forutse hvor store økonomiske interesser som også operer på «luditt»-siden.
  (Jfr den hjemlige «vaksine-aksjonen)

  Jeg klipper inn en litt modifisert kommentar «fra en annen kanal» her. Den har noen sentral lenker.

  Her:
  http://www.sep.org.uk/catalyst/articles/catalyst_18_3_344.pdf

  er ryddig gjennomgang av en skikkelig kontrollert studie (dobbel blindtest). Den er meget pedagogisk og burde være mulig å begripe selv for velger-overfølsomme politikere.

  Hva teknofober og folk med for god tid til å nitid kjenne etter på sine egne «ondter» måtte forstå av den vet jeg ikke, men jeg er rimelig trygg på en ting: De kommer IKKE til å trekke den eneste rimelige konklusjonen ut av forsøket.

  De vil heller flytte i et porselenshus og kjøpe krystallbrikker som reverserer auraens spinn.
  Dere tror kanskje jeg tøver? se her:
  http://www.vitalterapi.net/media/Cleantel_Forskning.pdf

  Her:
  http://www.emfandhealth.com/

  er en side som går gjennom det meste av seriøs forskning som finnes på området.

  Her: http://www.csicop.org/si/show/growing_hysteria/
  er en side som gir bakrgrunnsinformasjonen om hvordan slike tøvete memer sprer seg epidemisk, hvem som aktivt sprer dem, hvem som er nyttige idioter i spredningen, og hvordan sistnevnte lures trill rundt av kremmere som står klar for å flå dem. Feltet er selvfølgelig vidåpent for fullstendig skruppelløse sjakaler som selger verdiløse «snake-oil» remedier som selvfølgelig ikke hjelper. Og så går folk rundt og tror at det bare er «farmasien og big industry» som representerer tøyelsesløst profittjag. Pføy!

  I hvor stor grad dette pushes av svindlere kan en bl.annet se her:

  http://scienceblogs.com/ethicsandscience/2008/09/cell_phones_dna_damage_and_que.php

  Altså, to av de særdeles få tilsynelatende kontrollerte studiene (som i det minste viste en effekt) var ren svindel.

  Cassanders
  In Cod we trust

 7. Cassanders

  I disse svineinfluensa-tider kan det kanskje være kjekt med et lite selvhjelpskurs for lettpåvirkelige. Det florerer jo av helestoff i alle kanaler, og i informasjonsjungelen skal en være særdeles godt skodd for ikke å bli lurt.

  Bare kort om risikovurdering. Som mennesker gjør vi dette mange ganger om dagen, de fleste gangene ubevisst. En kan faktisk si at det ligger «hard-wired» i hjernen vår. Men av og til gjør vi også «bevisste» vurderinger basert på opplysninger vi får fra andre.
  Det er mange ting som tyder på at vår «risiko-kalkulator» ikke er like flink til å vurdere slike mer «teoretiske» risiki. Dels fordi vi ikke forstår problemstillingen godt nok, dels fordi vi velger feil «autoriteter», dels fordi vi faktisk har en del «innebygde skjevheter» i hvordan vi «beregner» risiko, og dels fordi vi har funnet fram til en «flokk» hvor vi aksepterer en del felles holdninger og forestillinger som kan være feilaktige.

  Men her er noen få enkle regler en med fordel kunne følge:

  1) Følger effekten en dose-respons?. Hvis den målte effekten ikke blir kraftigere når en øker dosen av f.eks et stoff eller «stråling», kan en i nesten alle tilfeller se bort fra undersøkelsen.

  2) Epidemiologiske studier (Studier av sykdommer i en populasjon) har svært ofte en rekke svakheter som alt for ofte blir underkommunisert, eller endog direkte oversett.
  Ikke minst studier basert på egenrapportering. Vår evne til å overse viktig informasjon er formidabel 🙂 Vår evne til å huske tilbake og å rapportere f.eks om hva vi gjorde, hva vi spiste osv, for en mnd siden…for ett år siden !! er nøkternt sett horribelt upresis. Likevel benyttes slike data uten blygsel i studier.
  Hovedregel: Effekter funnet i epidemiologiske studier som har mindre effekt enn 2, altså en dobling av forekomst! bør en i utgangspunktet være skeptisk til. For tilsvarende studier med egenrapportering bør en være kritisk til studier med mindre effekt enn 3, altså en tredobling av forekomst!.

  3) Det er betydelig vanskeligere å finne årsaksfaktorer for skjeldne lidelser:
  Derfor: sjekk hva slags prevlens (forekomst) lidelsen har. En økning fra 3 til 5 tilfeller kan jo se ut som en økning på 67% (!), og vil i de fleste tilfellene gi fete overskrifter ( ikke sant, Astrid? :-)). Hvis en sjekker, er imidlertid dette i mange tilfeller en lidelse som har prevalens på hhv 3 og 5 pr 100 000 individer (f.eks typisk for blodkreft hos barn).
  Du kan være sikker på at noen vil finne en slik øking i nærheten av….. (og få bekreftet sin egen mistanke om at dette skyldes …høyspentmaster… mobiltelefoner, ….you name it.).
  Det disse overser er at den tilsynelatende dose-responsen forsvinner når du inkluderer flere studieområder. Du får et forklaringsproblem fordi du vil finne mange områder med tilsvarende eller til og med større REDUKSJON av forekomst, og ikke minst: Du vil finne mange områder med redusert forekomst som samtidig har høyere forekomst av X, hvor x er stråling, kvikksølv, eller hvilket lurium en nå har valgt å henge bjella på.

  4) Er det kjente eller plausible forklaringer på «virkningsmekanismen» mellom X og effekten?
  Dette er ikke en så god indikator som de tidligere nevnte. Tross alt blir etablert kunnskap av og til omstøtt av helt ny fortåelse. Det gir likevel muligheter til å luke bort en del undersøkelser hvor De foreslåtte mekanismene IKKE kan knyttes til organet eller vevet som rammes.

  Cassanders
  In Cod we trust

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s