Daily Archives: desember 29, 2009

Utrenskning av de utrenskede

Jeg anbefaler Fortid, tidsskriftet til historiestudentene, som jeg abonnerer på for 200 kroner i året og som kommer ut akkurat sjelden nok til at jeg rekker å lese det. De legger forresten også bladet sitt ut på nett, men jeg synes papir er en overlegen teknologi når det gjelder å lese tidsskrifter.

Denne gangen er det sykdom som er temaet, pluss et par ting til. Jeg har lest om spedalske, som ble behandlet elendig i Norge på 1800-tallet, de ble innesperret og forsøkt nektet å gifte seg. Man trodde sykdommen var uhelbredelig, man mente den rammet bare «underlegne raser» og  særegne «spedalske familier». Kampen mot sykdommen, blant annet med omfattende registrering igangsatt, var viktig for å danne et nasjonalt helsevesen i Norge.

I tillegg har de anmeldt en bok jeg synes ser interessant ut. Kanadiske Lynne Viola har skrevet «The unknown gulag». Det handler om kulakkene – betegnelsen på medlemmer av det myndighetene mente var en rural overklasse i Russland og Ukraina. Myndighetene kalte dem kontrarevolusjonære. Da «avkulakkiseringen» startet i 1928 ble 2 millioner mennesker fratatt eiendommen sin og sendt i spesialbosetninger, en gren av gulag. 0.5 millioner døde av sult og sykdom. Eiendommene de fikk her var ofte umulige å dyrke. Mange forsøkte å rømme.  Blant dem som ble igjen mente myndighetene det fantes mange klassefiender, og de satte igang utrenskninger av de utrenskede. Mang  ble sendt inn i de vanlige arbeidsleirene i gulagsystemet.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized