Daily Archives: januar 12, 2010

Januar 2010: Karikaturer er selvsagt greit! (ikke nevn for noen at jeg en gang var imot)

I dag er det 30 år siden Statens Filmkontroll forbød visning av Monty Pythons film «Life of Brian» med den begrunnelse at den var blasfemisk. Etter mye diskusjon ble filmen likevel vist 31.10. det året, med fortekst som understreket at Brian ikke var Jesus. Brian var jo han som ble født i nabostallen til Jesus.

Mange mente myndighetene håndhevet blasfemiparagrafen strengere enn selv kristne organisasjoner forsto den.

Oppstandelsen omkring filmen kom primært på grunn av sensuren, det var ikke selve innholdet i den som provoserte like kraftig. Brian ble markedsført i Sverige som «så morsomt at den er forbudt i Norge.» Da den endelig kom på kino var teksten fjernet her og der, slik at de som ikke kunne engelsk ble skånet. Det føltes absurd for de fleste, og det ble enda mer bråk. Til slutt ble hele filmen vist med tekst.

Det er en vittig historie. Det er nesten så man skulle ønske seg tilbake av og til. Morsomme oppslag, helt ufarlig.

I dag er det nær sagt umulig å provosere norske kristne med slikt. Det er gått 20 år siden Krfs kvinner lot seg lure av Hedningsamfunnet som solgte englevinger og andre relikvier på Karl Johan og ga ut dypt blasfemiske tegneserier. Det gjorde de for å få testet blasfemiparagrafen. De ble aldri dømt, selvsagt. Og kristenkvinnene skjønte utover på 1980-tallet at når de anmeldte dem så ble det bare mer bråk og latterliggjøring.

Det handler oftere om islam i denne sammenhengen nå. Mange muslimer mener fortsatt det er en krenkelse at profeten blir tegnet. Avbildningsforbudet som har sått sterkt i noen deler av islam har ført til rik kalligrafikunst og en elendig billedkunsttradisjon. Når tegningene er satiriske i tillegg, ja da blir det som vi har sett krise. Derfor har mange aviser i Norge latt være å trykke Mohammedkarikaturene i fire år.

Nå ser det ut til å ha snudd. Folk  som en gang var veldig imot publisering har endret mening og later som ikkeno.

Aftenposten, sist med alt, publiserte en faksimile i forrige uke og forsøkte å lage stor ståhei rundt det med intervju med sjefredaktøren og tam oppfølgingsjournalistikk. Skuffelsen så ut til å være stor i saken om at i overkant av 20 pakistanere kanskje demonstrerte mot avisas publisering. Det er nyhetsverdig å trykke karikaturene nå, sier Haugsgjerd, og glemmer de siste fire årenes store nyhet.

Klassekampen er en av avisene som ikke har snudd, sammen med VG. Bjørgulv Braanen forklarer hvorfor i avisa i dag.

Han mener fortsatt Jyllandspostens publisering i 2005 kom for å «drive opp konfliktnivået mellom majoritetsbefolkningen og den muslimske minoriteten». Det er en lang diskusjon som man nok aldri blir enig om.

Braanen mener dessuten Jyllansposten ikke handlet ut fra ytringsfrihetshensyn, fordi de har nektet å trykke en antikristen karikatur, antijødiske karikaturer generelt og fordi de ikke sa noe da den venstreradikale foreningen Oprørs nettside ble stengt fordi den støttet «frigjøringsbevegelser i den tredje verden.»

Jeg kjenner ikke til detaljene i disse sakene, men de antijødiske tegningene er jo ofte antisemittiske, ikke religionskritiske. I de kristne miljøene er det få som forsøker å innskrenke ytringsfriheten nå, slik det gjorde for 20 år siden. Men finner de på noe dumt i den retning synes jeg det all grunn til  å kritisere dem. Betyr dette at Klassekampen heller ikke vil trykke ting som kan komme til å øke konfliktnivået mellom majoritetsbefolkningen og evangelikanerne, for eksempel?

8 kommentarer

Filed under Uncategorized