Monthly Archives: februar 2010

Gledelig Purim!

I dag og et par dager framover feires den jødiske festen Purim, blant annet med karneval (se bildet fra Jerusalem over).  På Purim minnes man tiden da den jødiske befolkningen i Persia ble reddet fra utryddelse, ifølge Det mosaiske trossamfunnet.

Det handler om Haman og Mordechai, den første var sur på Mordechai og vil utrydde jødene. Ifølge Det mosaiske trossamfunn foregår feiringen slik:

I følge Talmud, og senere tolkninger av tradisjonen, skal man drikke til man ikke vet forskjellen mellom «forbannet være Haman» og «lovpriset være Mordechai». Det finnes flere fortolkninger av hvor full en skal bli.

Åja, det gjør det virkelig. Ifølge engelsk Wiki er dette noe som diskuteres blant de lærde. Et forslag går faktisk ut på at du skal drikke litt, forsøke å sovne og deretter være så søvndrukken at det blir vanskelig å skille de to setningene:

…drunkenness is not uncommon at this meal. The jovial character of this feast is illustrated in the saying of the Talmud stating that one should drink on Purim until he can no longer distinguish between (ad delo yada) the phrases, arur Haman («Cursed is Haman») and baruch Mordecai («Blessed is Mordecai»). In Hebrew these phrases have the same gematria («numerical value»), and some authorities, including the Be’er Hagolah and Rabbi Avraham Gombiner known as the Magen Avraham, have ruled that one should drink wine until he is unable to calculate these numerical values.

This saying was codified by Rabbis Isaac Alfasi (the «Rif»), Asher ben Jehiel (the «Rosh»), Jacob ben Asher (the «Tur»), Shulchan Aruch, Orach Chayim 695, and is interpreted simply (as explained above) by the Chatam Sofer. This interpretation of the Talmudic statement, or the acceptance of the statement itself, is disputed (for various reasons) by the Tosafists (based on the Jerusalem Talmud), Maimonides, Rabbeinu Ephraim, Ba’al HaMa’or, Nissim of Gerona (the «Ran»), Orchot Chaim, Be’er Hagolah, the Magen Avraham, Rabbis David HaLevi Segal (the «Taz»), Moses Isserles (the «Rema»), Vilna Gaon, Samuel Eidels (the «Maharsha»), Rashash, Tzeidah LaDerech, Hagahot Maimoniyot, Ra’avyah, Korban N’tan’el, Yoel Sirkis (the «Bach»), Yaakov ben Moshe Levi Moelin (the «Maharil»), P’ri M’gadim, Kol Bo, Chochmat Mano’ach, Yisrael Meir Kagan in Mishnah Berurah and others. These authorities all advocate drinking wine in some quantity, but all (excepting Hagahot Maimoniyot and Ra’avyah) discourage the level of drunkenness suggested by the Chatam Sofer. The Rema says that one should only drink a little more than he is used to drinking, and then try to fall asleep whereupon he certainly will not be able to tell the difference between the two phrases indicated by the Talmud. This position is shared by the Kol Bo and Mishnah Berurah, and is similar to that of Maimonides.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Meland Konsernet får omtale i Klazzekampen Magazinet!

Alle journalister er glade for å bli sitert. Målet vårt er jo å sette dagsorden, og ukentlig bruker vi uforholdsmessig mye tid på å bitche om at kolleger har stjålet saken vår uten å sitere, noe selvsagt leserne bryr seg lite om.

Men altså, over til den gode nyheten om god sitatskikk. Meland Konsernet som driver Meland-bloggen kan med glede melde at Konsern Sjefens artikkel Derfor ble vi kristne, er sitert i KK-spalten «På teppet», en spalte vi vet ansvarlig mullah Braanen selv står bak:

Kick-off for spin-off

Slik forsøker Dagbladet på nett å selge en artikkel om tidlig kristendom til blaserte lesere:

Slik erobret en spin-off av jødedommen hjertene til millioner av hedninger.

Journalisten følger opp i en slentrende tone:

Hvorfor ble de (sic) grekerne hektet når de allerede hadde et vell av guder og morsomme ritualer?

Ja, hvordan konkurrere mot en morsom religion? Man valgte, som de gode markedsførere man var, å selge seg som en eksklusiv klubb:

Var man kristen kunne man leve evig og alle vennene kunne være med.

Amen.

Alle de andre reaksjonene Konsern Sjefen har fått på denne saken kommer fra doktorgradstudenter i teologi, Paulus-forskere og folk som synes det er trist at så mange mister barnetroen.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Vi vil ha alvor

Jeg gleder meg til Harald Eias program Hjernevask som kommer 1. mars, en ny runde med morsom debatt der alle misforstår hverandre med vilje og antakelig et underholdende program.

Harald Eia er morsom. Denne gangen har han imidlertid sagt at det ikke blir noe humorprogram. Hjernevask dreier seg om vitenskap, evolusjonspsykologiske teorier belyses.

Jeg har bare sett forhåndsomtalen og egenreklamen for programmet.

Der ser det definitivt ut som det er et humorprogram. Eia har parykk og merkelig skjerf, samt snodige ansiktsuttrykk.

Det er mulig disse ansiktsutrykkene til Eia som vi er blitt vant til å fnise av faktisk inngår i hans dagligdagse reportoar (ting kan tyde på det). Kanskje er det virkelig slik han ser ut når han er engasjert og insisterer på å finne sannheten. Men det ser ut som en parodi.

Problemet med humoren i programmet kan bli at den virker som et passende panser, en støtdemper mot kritikk når det trengs. «Åhh, nei da bare tulla jeg når jeg sa det. Åhåhåhå, jamen det mente jeg alvorlig». Det gjør det vanskelig å vite når det er alvor og når det er tull. Også kan man jo om man er sleip tilpasse dette ettersom kritiken hagler. Ironi er 90-talls. Vi vil ha ekte engasjement med stor fallhøyde.

Jeg synes for øvrig mange av evo-teoriene er interessante.

Alle liker vi dem som ikke dreier seg om sinnet, teoriene som forklarer forskjell i hudfarge og melkedrikking som følge av tilpasninger, for eksempel. Alle fornuftige mennesker er enige i Darwins teori om naturlig utvalg og tror at menneskekroppen er blitt slik den er gjennom tilpasninger.

Også mye av det atferdsøkologene og evolusjonspsykologene skriver fatter jeg interesse for. Dette er altså de som mener evolusjonær utvikling kan forklare det over halsen også, sammen med kultur, la oss ikke glemme kultur! Disse teoriene er langt mer kontroversielle.

Hovedkritikken mot evolusjonspsykologene og deres teorier om menneskesinnet kommer fra forskningshold, den kritiserer metoden, og sier at teoriene ikke kan bevises. Det er langt fra steinalderen til 2010, hvordan kan vi kontrollere for alt det andre enn tilpasninger som åpenbart også må ha spilt inn på menneskesinnet i denne perioden? Til sammen har alt dette som har skjedd gjort oss redde for edderkopper (selv om det var biler vi burde frykte), gitt jenter mulig elsk for rosa og røykere mulig genetisk nedarvet forkjærlighet for nikotin.

Akkurat som påstanden «kjønn er en sosial konstruksjon» dreier dette seg om teorier.

Skal man forkaste dem, siden man ikke er sikker? Nei, for slik kritikk kan man reise mot all slags forskning. Det er vanskelig å fastlå noe hundre prosent. Mobilstråleforskerne sliter ennå, etter 15 år, med å finne noe som helst sammenheng mellom mobilbruk og sykdom.  Mange mener likevel det er grunn til å være føre var.

Mye av kritikken mot evolusjonspsykologi ser ut til å være politisk motivert, akkurat som kritikken mot kjønnsforskere.  Man liker ikke konklusjonene, som fra biologenes munn oppfattes som normative og kjønnskonservative, ala «kvinner bør være hjemmeværende».

Jeg lurer på hvilke evolusjonspsykologiske teorier og funn folk som er kritiske til evolusjonspsykologi kunne falt for. Noen eksempler?

12 kommentarer

Filed under Uncategorized

En ransmulighet i อำเภอสัมพันธวงศ์ ร้านก๊วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ สูตร pop สวนลุม

Alle generasjoner suser inn på internett, sosiale medier tas i bruk av stadig flere nybegynnere og i den forbindelse er vi i gang med runde 15. av voksenopplæringen:

Nei, det er ikke alltid så lurt å legge ut nakenbilder av ungene dine i prinsesseutstyr, bilder av fascinerende spyformasjoner fra festen i helga, de dyre gullsmykkene eller dine innerste tanker om hevn og dumme naboer. Forresten, NBNB! også kombinasjonen til safen og pinkoden er det smartest å ikke spre.

Man må dessverre regne med at det man legger ut på nett kan ses av alle. Også i lukkede grupper i sosiale medier er det en fare for at meningene dine spres videre. Og det er ofte vanskelig å fjerne utsagn når de først er ute.

Men av og til, ganske ofte egentlig, er advarslene om internett parodiske.

I det siste har nettsiden Pleaserobme fått mye oppmerksomhet, blant annet i Dagens Næringsliv (n00b når det gjelder Internettet), som advarer mot at du kan bli ranet.

Nettsiden er laget for å advare folk om at det ikke er så lurt å dele for mye privat informasjon, ikke for å bidra til innbrudd. Men i avisene fremstilles nettsiden som et glimrende verktøy for tyver. Folkene bak nettsiden vil vise oss at vi legger ut alt for mye informasjon om oss selv og hvor vi er, og viser til et twittersøk de har satt opp. Datatilsynet er bekymret.

Men har de sett på dette nettstedet? Dette må jo være det dårligste arbeidsredskapet for tyver, evva.

Her er Twitter-søket de har satt opp.

De siste fire mulige ransofrene skriver:

  1. ruidelgado I’m at Plaza De España (Av de Isabel ‘La Católica’, Sevilla). http://4sq.com/bhFrzT less than 20 seconds ago from foursquare
  2. Miranda_normal miran250 Knutselen (@ Tuincentrum Ockenburgh) http://4sq.com/72qkO0 less than 20 seconds ago from foursquare

  3. P99999999_normal dj_mutameso I’m at 赤坂駅 (赤坂駅, Tokyo). http://4sq.com/4GiWUh less than 20 seconds ago from foursquare

  4. ___normal yanasanne 羨ましいが重たそう…RT @guanden 峠の釜めし2つ持って東京に戻ります (@ 軽井沢駅) http://4sq.com/4ArZ2n 4 minutes ago from Twittelator

At folk faktisk er på arbeid, og at hus står tomme i hele verden hver dag, tror jeg til og med ransbander har fått med seg. Også utviklerne bak Robmenot sier at det er nær sagt umulig å benytte seg av denne informasjonen til å robbe hus. De driver bare voksenopplæring. Så altså: Det er kanskje ikke så lurt å offentliggjøre at du skal reise bort på ferie i tre uker  om du har skrytt av den fine designelektronikken i tidligere postinger. Selv tror jeg tyver har bedre nytte av egne øyne en internett i ransplanleggingen, de skjønner nok også uten internett hvor det er noe å stjele i et nabolag.

Denne debatten har vi for øvrig stadig om offentlige skattelister på nettet i Norge, her påstås det at skattesøket fører til ransbølger. Jeg synes ikke jeg har fått noe overbevisende dokumentasjon på at det skjer i noe særlig omfang. Men noen vil være føre-var når det gjelder internett og ransfaren i tomme hus:

– Eg stiller spørsmål til klokskapen med å ha slik type informasjon live konsentrert på éin stad, seier Kim Ellertsen, avdelingsdirektør ved juridisk avdeling i Datatilsynet, til Familie og Medier.

«Éin stad» er altså et søk på Twitter. Man kan jo søke her selv også.

Kontrollspørsmålet som anbefales i Familie og Medier er om «du ville fortalt en fremmed mann på gata det du sier på Twitter.»

Tja, det er jo mulig om vi hadde kommet i snakk.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Stand up

Det er bra folk sier hva de mener. Da vet vi det. Kanskje forstår vi til og med at vi bør diskutere mer på tvers av meningsgrupper, slik at forrykte meninger ikke får stå uimotsagt og vokse videre i små fellesskap. Å forby og sensurere meninger gjør at de lever videre et annet sted. I tillegg får de bensin, meningene som blir forbudt, offerfremstillinger ala «jeg er sensurert» er virkningsfulle.

Etter angrepet på Kurt Westergaard sa imam Mustafa Abdullah Aden ved moskeen i Aalborg hvor overfallsmannen var medlem, at det var politiet som hadde lokket øksemannen til å angripe Westergaard.

– Jeg er ikke i tvivl om, at PET har kørt ham ud til gerningsstedet, har sat ham af og har slået alarm. PET er onde og jagter unge mennesker. Det er PET, der skal under observation,  sa imamen til JP.

En annen av forstanderne, Abdullahi Hassan Hirsi, mente drapsforsøket på Westergaard ikke var terrorrelatert, men sammenlignet det med et drap på en 20 år gammel kvinne nyttårsaften, altså en «vanlig kriminell handling».

Fra den ene dypt religiøse til den andre:

Inntoget i utenom-frikirkelige miljø fikk Vebjørn Selbekk til å skifte syn i blasfemisaken. I går meldte han seg inn i statskirken. Alle debattene han har fått bryne seg på etter at han ble karikaturkjendis har virket. Der han var tidligere, var det sikkert ikke mye debatt om jesussatire var ok eller ei.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

0.2 mm. regn utløste kaos

I fjor sommer falt det 0.2 mm.  regn på én dag i den chilenske byen Iquique, mot normalt 0.6 mm. nedbør i året. Byen ligger i Atacama-ørkenen, det tørreste stedet på jorda. Ved mange av målestasjonene her er det aldri målt nedbør.

Denne regnfulle sommerdagen ble det kaos. 4000 hus ble ødelagt og det elektriske anlegget skadet. I Norge ville 0.2 mm. regn nærmest ikke plaget solbaderne.

Poenget er, ifølge nok en artikkel jeg leser i Weekendavisen, at det som er katastrofer et sted knapt er merkbart andre steder.  Den er som oftest vår egen manglende evne til å tilpasse oss som fører til kaoset.

For 250 år siden mente de fleste at Gud straffet oss med naturkatastrofer. Rosseau var en av de første til å forkaste dette. Han skrev til Voltaire etter 1755-jordskjelvet i Lisboa at hverken Gud eller naturen hadde diktert borgerne til å bo i flereetasjers hus.

De siste årene er det registrert en firedobling i antall katastrofer. Bangladesh, katastrofeland nr 1. på 1990-tallet, har klart å redusere antallet dødsfall som følge av katastrofer til nesten null gjennom utdannelse, katastrofeberedeskap og varslingssystemer.

Dette er den knustørre ørkenen.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Fengselsopphold. Et pusterom. Lærte ingen triks

Weekendavisen har i siste utgave en omtale av Inge M. Bryderups bok Ungdomskriminalitet, socialpolitik og socialpædagogik.

14 unge kriminelle er intervjuet. Metoden er grounded theory, innsamling av opplysninger så rene som mulig, ingen ledende spørsmål som «Har du hatt en dårlig oppvekst» eller «Er det kjipt å sitte i fengsel?»

De unge avviser at ble kriminelle fordi de søkte fellesskap og status i en gjeng.  De ble ikke gjengkriminelle. De kjedet seg, og sier selv at de derfor gjorde alt mulig galt. De oppgir også at de var ensomme, men bare én fikk status og prestisje av stjeling (av biler).  De sier sjelden at straffen de har fått har vært urettferdig. De tar selv fullt ansvar for det de har gjort, selv om intervjueren forstår at de har hatt familier med narkomisbruk og kriminalitet.  De opplever ikke etnisk bakgrunn som vesentlig for kriminalitet. Mangel på venner og familie som har bekymret seg for dem er felles. Det er sjelden de husker tiden i fengsel (11 av dem har sittet i vanlig fengsel for voksne) som dårlig, bortsett fra som har sittet på isolat.  De som har sittet inne i kortere perioder forteller at de kunne lese, se tv, få en tenkepause. De opplevde ikke fengsel som avskrekkende, men en nøytral mulighet for å få ro. Nesten ingen av dem sier de lærte tjuvaktige triks i fengselet, i motsetning til den sedvanlige fremheving av fengsel som forbryterskoler. Én av de 14 forteller at han lærte 14 måter å bryte opp et hus på, ellers lærte ingen av dem noe videregående krim.  De fleste av dem er nå på vei ut av krimintalitet. De fremhever én spesiell person, en kjæreste eller pedagog som ga dem tillit, som hjalp dem på veien.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Bekymringer

10 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ærlighet i koleraens tid. Klysterier. Et puppehjem. Do they know it’s mistress time at all? Byggmester Coolness.

DN-desken har lekt seg før helgen. I lørdagsutgaven morer de seg med titler som:

Sømmen for livet (en sak om svensk design, Filipa K. har gjenintatt sjefstolen i motehuset.)

Nett opp med salget (økt onlinesalg bidro til løft i markedene.)

Schurelederen (om styrelederen i SAS som heter Schure til etternavn.)

Amazing race (Tea party-aktivistene i USA.)

Spilt møye (Bare 14 av 49 dataspill med statsstøtte kommer ut.)

Den siste der burde nok ha kommet med en fotnote. Jeg sleit også litt med å få den «schurelederen» til å make sense.

Men det er en enda større #fail i helgas avis, nemlig kommentaren om at dommen i rederiskatten kan bli et politisk kjempeproblem for SV.

Neppe. Det er bare kommentatorer i DN som har skjønt nok av denne saken til å lage problemer for SV. Og akkurat i denne ene saken har de ikke lyst til det.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Ny nabo

På Havnelagret der jeg jobber finnes faktisk ifølge skiltene i huset: Forsvaretsforum, Vernepliktverkets rekruterings og klassefiseringenhet, Berner Gruppen, AS Dagblade. (sic)

Nå er det kommet noe nytt. De har hengt opp reklamelapper over alt. Norsk Taiji Senter. Åpner i Havnelageret på søndag.

De åpner et enestående senter, sier de. Ifølge reklamen:

Arne Næss er høy beskytter.

Det skal foregå dialog og transformasjonsarbeid.

Peace in action!

De åpner i et av Oslos eldste og største bygg.

Havnelageret er fra 1920.

Hva taiji er fortsatt uklart.

De har en død beskytter.

Havnelageret. Halvgammelt. Rett over Havnelageret finnes det en rekke bygninger fra 1600-tallet.

13 kommentarer

Filed under Uncategorized

Flere tvangsgiftes?

NTB i dag: Til tross for tiltak fra myndighetene er registrerte tilfeller av tvangsekteskap på vei opp her i landet. 79 mennesker ble giftet bort med tvang i fjor. Det er 17 flere enn i 2008, viser tall fra Røde Kors.

Jeg tenker vi gjør om denne setningen, slik:

På grunn av tiltak fra myndighetene er registrerte tilfeller av tvangsekteskap på vei opp her i landet. 79 mennesker ble giftet bort med tvang i fjor. Det er 17 flere enn i 2008, viser tall fra Røde Kors.

Dette er jo åpenbart. Flere tvangsekteskap oppdagaes og stoppes fordi det finnes hjelpetelefoner, støtteorganisasjoner, myndigheter som registrerer dette og en andregenerasjon som i økende grad sier nei til arrangerte ekteskap mot sin vilje.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Lykke til

Goodluck Jonathan er utpekt til president av nasjonalforsamlingen i Nigeria.

Han trenger å leve opp til navnet sitt.

Man kan vel ikke egentlig kalle det korrupsjon en gang, det er samfunnssystemet i Nigeria, hvor «kode 419» gjennomsyrer samfunnet.

I boka «A Culture of Corruption» undersøker mangeårig Nigeria-arbeider og antropolog Daniel Jordan Smith hvorfor Nigeria er blant verdens mest korrupte land.

Han har blant annet hengt med svindlere på nettkafeer, bestukket offentlige tjenestemenn og studert korrupsjon i bistandsbransjen. Målet er å forklare det store paradokset i Nigeria, nemlig at innbyggerne er aktive deltakere i korrupsjon, samtidig som de er korrupsjonens ofre og mest høylydte kritikere.

Nigerianere svindler ikke bare utlendinger med fristende e-posttilbud som «Urgent Business Request». De svindler også hverandre. Da bruker de ikke internett, men for eksempel falske kontrakter og falske statsfunksjonærer.

Når man besøker landet for første gang legger man merke til at tusenvis av hus er påmalt beskjeden «Dette huset er ikke til salgs. Advarsel!»

Dette er for å hindre svindel. Det er nemlig vanlig å utgi seg for å være eiendomsmegler og selge hus som man ikke eier.

Til og med kjærestepar beskylder hverandre for 419 i Nigeria. Om forholdet ikke står til forventningene kan mannen si «hun ga meg en 419».

Den idealistiske bransjen er full av 419 den også. En vanlig spøk i Nigeria er at man har tre valg når man er ferdig med skolen: Bli arbeidsledig, starte en kirke eller en NGO (Non Goverernmental Organization – en frivillig organisasjon). Og det er ikke bare nigerianerne som deltar i denne svindelen, de internasjonale aktørene i bistandsbransjen kan like godt la seg friste, skriver forfatteren, som selv har jobbet med bistand.

Mer om boka (som jeg leste for en ganske lang stund siden) i Dagbladet.no. Her er Goodluck til venstre:

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Lovlig utsagn på UIO: Nå holder du kjeft!

Hovedverneombudet ved UIO Mette Børing vil sette grenser for de ansattes oppførsel, melder DN i dag. Avisa har i flere uker fulgt rettssaken mot den oppsagte historieprofessoren Arnved Nedkvitne som tapte saken mot UIO. På debattplass i avisa har universitetsansatte deltatt med fortellinger om dårlig arbeidsmiljø, nachspielsladder, innskrenket ytringsfrihet og mobbing.

Hovedverneombudet tar nå tak, og vil lage retningslinjer for hva som er greit og ikke greit å si til en kollega.  Blant eksemplene på ulovlige utsagn er «antiintellektuell idiot».

Hovedverneombudet deltok selv i rettssaken mot Nedkvitne. Alle bør lese den glimrende kommentaren til Jon Hustad i Dag og Tid om hva som hendte den dagen hovedverneombud Børing vitnet. Utdrag:

Høgdepunkta eller lågpunkta, alt etter korleis ein ser det, var mange dei siste dagane av rettssaka. Eit av vitna var hovudverneombod Mette Børing, som har ansvar for om lag 170 verneombod. Ho opna med å skjella ut Nedkvitne; han hadde vore dum nok til å seia at Børing berre var ein administrativ tilsett som ikkje hadde noko med faglege prioritering­ar å gjera. Regjeringsadvokaten måtte gjera henne merksam på at ho skulle tala til retten, ikkje direkte til Nedkvitne. Då Nedkvitnes advokat så peika på at ho også var ombodet til Nedkvitne, var det hans tur til å få merka vreiden. Då greip fagdomar inn og bad henne kutta ut karakteristikkane og svara på spørsmåla. Det hjelpte lite. Problemet var ytringsfridomen, kunne Børing fortelja. «Dei tilsette på HF sjikanerer kvarandre under dekke av fagkritikk», hevda ho og kunne fortelja at verneomboda hadde laga ei liste til HF-tilsette over ord dei ikkje kunne nytta, men at det ikkje hadde hjelpt. «Så no lagar vi ei liste over ord som er lovlege.»

Og litt senere:

Då Ellingsrud kom med utsegna si, kom biologiprofessor og i si tid motkandidat til Ellingsrud Kristian Gundersen med eit lågt utbrot nede i benkeradene: «Nei, vet du hva!» Verneombod Børing hadde teke sete rett bak Gundersen og kveste: «Nå holder du kjeft!»

Og enda litt senere:

To vitne var likevel særmerkt aggressive og påståelege, det før nemnde verneombodet Børing og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. I deira verd var det rett og slett ikkje rom for avvik.

DN har også fått med seg at hovedverneombudet «sprakk» under rettssaken og måtte irettesettes av dommeren for karakteristikkene av Nedkvitne. Hun forklarer i dagens avis om reaksjonen sin mot biologiprofessor Kristian Gundersen:

– Han stønnet og uffet seg åpenlyst da et vitne forklarte seg for retten. Jeg mente det var ringeakt og total mangel på dannelse. Jeg ble rett og slett irritert, så jeg ba ham om å holde kjeft, sier hun til avisa, og forklarer at det var en spontan reaksjon.

Alt tyder på at det heldigvis forsatt blir lov å si «nå holder du kjeft» på UIO.

18 kommentarer

Filed under Uncategorized

Tiny Cox har fått en utfordrer

Søt rapport fra tett-puppecrop-bransjen i dag.

For alle som synes slikt er forkastelig (ikke jeg, jeg er da en estetiker) kan jeg melde om at den mest leste saken på Foreign Policy de siste dagene har vært:

Pakistani ambassador rejected because his name is NSFW in Arabic

Den pakistanske diplomaten Akbar Zeb får ikke jobbe i Saudi Arabia fordi navnet hans betyr «den største penisen.»

Dette er altså publisert i en av verdens mest prestisjetunge utenriksmagasiner.

Jeg er helt for det, så klart. Hvem av dere trøtte tabloidmoralister synes avisopplevelsen blir ødelagt av en slik herlig nyhet? Kjør debatt!

Den morsomste diplomatiske skandalen vedrørende navn som jeg vet om er denne:

Mustapha Kunt (uttales musthavva kunt) var tyrkisk utsending til Sovjet under andre verdenskrig. I et brev skrev han til sin kollega i britisk UD om hvordan dette navnet lyste opp hans dystre liv.

Gud har sendt meg en ny kollega hvis kort forteller meg at han heter Mustapha Kunt. Vi har det alle sånn Reggie, fra tid til tid, særlig når våren er over oss. Men få av oss ville turt å sette slikt på vårt visittkort. Det kreves en tyrker for å gjøre det.

Her er flere rare politikernavn. Tiny Kox blant annet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Friskus eller svettis?

Dagfinn Høybråten er flere steder i DN i helga.

I nyhetsseksjonen kommenterer Kjetil B. Alstadheim Krf-lederens stil etter hjemkomst fra USA-reise og konflikten med nestleder Inger Lise Hansen:

Han kom rett fra USA, men bar ikke spor av jetlag. Så kanskje det likevel ikke er slik at en gin-tonic, et par flasker rødvin til maten og en eller to konjakk til kaffen er den beste oppskriften for å komme opplagt hjem fra en transatlantisk flyreise.

I DN Magasinet står det om den samme pressekonferansen etter hjemkomsten:

Klokken 14 igår: Det er kanskje bare jetlag, men han virker en smule tafatt. Utilpass. Partileder Dagfinn Høybråten går frem foran mikrofonene på partikontoret i Oslo. Han er akkurat kommet hjem fra USA, en reise som ble avsluttet med et bønnemøte i regi av den kristenkonservative National Prayers Fellowship. Foran mikrofonene i Oslo ber han om takhøyde. Han forsøker å avdramatisere.

Om dette kan vi i alle fall si at DN lykkes med å være aktuelle også i magasindelen sin.  Jeg tror det blir enda bedre om de vil prioritere Inger Lise Hansens utseende neste gang.  Der er det nemlig ikke like stort rom for flertydighet.

1 kommentar

Filed under Uncategorized