Daily Archives: februar 9, 2010

Lovlig utsagn på UIO: Nå holder du kjeft!

Hovedverneombudet ved UIO Mette Børing vil sette grenser for de ansattes oppførsel, melder DN i dag. Avisa har i flere uker fulgt rettssaken mot den oppsagte historieprofessoren Arnved Nedkvitne som tapte saken mot UIO. På debattplass i avisa har universitetsansatte deltatt med fortellinger om dårlig arbeidsmiljø, nachspielsladder, innskrenket ytringsfrihet og mobbing.

Hovedverneombudet tar nå tak, og vil lage retningslinjer for hva som er greit og ikke greit å si til en kollega.  Blant eksemplene på ulovlige utsagn er «antiintellektuell idiot».

Hovedverneombudet deltok selv i rettssaken mot Nedkvitne. Alle bør lese den glimrende kommentaren til Jon Hustad i Dag og Tid om hva som hendte den dagen hovedverneombud Børing vitnet. Utdrag:

Høgdepunkta eller lågpunkta, alt etter korleis ein ser det, var mange dei siste dagane av rettssaka. Eit av vitna var hovudverneombod Mette Børing, som har ansvar for om lag 170 verneombod. Ho opna med å skjella ut Nedkvitne; han hadde vore dum nok til å seia at Børing berre var ein administrativ tilsett som ikkje hadde noko med faglege prioritering­ar å gjera. Regjeringsadvokaten måtte gjera henne merksam på at ho skulle tala til retten, ikkje direkte til Nedkvitne. Då Nedkvitnes advokat så peika på at ho også var ombodet til Nedkvitne, var det hans tur til å få merka vreiden. Då greip fagdomar inn og bad henne kutta ut karakteristikkane og svara på spørsmåla. Det hjelpte lite. Problemet var ytringsfridomen, kunne Børing fortelja. «Dei tilsette på HF sjikanerer kvarandre under dekke av fagkritikk», hevda ho og kunne fortelja at verneomboda hadde laga ei liste til HF-tilsette over ord dei ikkje kunne nytta, men at det ikkje hadde hjelpt. «Så no lagar vi ei liste over ord som er lovlege.»

Og litt senere:

Då Ellingsrud kom med utsegna si, kom biologiprofessor og i si tid motkandidat til Ellingsrud Kristian Gundersen med eit lågt utbrot nede i benkeradene: «Nei, vet du hva!» Verneombod Børing hadde teke sete rett bak Gundersen og kveste: «Nå holder du kjeft!»

Og enda litt senere:

To vitne var likevel særmerkt aggressive og påståelege, det før nemnde verneombodet Børing og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. I deira verd var det rett og slett ikkje rom for avvik.

DN har også fått med seg at hovedverneombudet «sprakk» under rettssaken og måtte irettesettes av dommeren for karakteristikkene av Nedkvitne. Hun forklarer i dagens avis om reaksjonen sin mot biologiprofessor Kristian Gundersen:

– Han stønnet og uffet seg åpenlyst da et vitne forklarte seg for retten. Jeg mente det var ringeakt og total mangel på dannelse. Jeg ble rett og slett irritert, så jeg ba ham om å holde kjeft, sier hun til avisa, og forklarer at det var en spontan reaksjon.

Alt tyder på at det heldigvis forsatt blir lov å si «nå holder du kjeft» på UIO.

18 kommentarer

Filed under Uncategorized