Daily Archives: februar 28, 2010

Gledelig Purim!

I dag og et par dager framover feires den jødiske festen Purim, blant annet med karneval (se bildet fra Jerusalem over).  På Purim minnes man tiden da den jødiske befolkningen i Persia ble reddet fra utryddelse, ifølge Det mosaiske trossamfunnet.

Det handler om Haman og Mordechai, den første var sur på Mordechai og vil utrydde jødene. Ifølge Det mosaiske trossamfunn foregår feiringen slik:

I følge Talmud, og senere tolkninger av tradisjonen, skal man drikke til man ikke vet forskjellen mellom «forbannet være Haman» og «lovpriset være Mordechai». Det finnes flere fortolkninger av hvor full en skal bli.

Åja, det gjør det virkelig. Ifølge engelsk Wiki er dette noe som diskuteres blant de lærde. Et forslag går faktisk ut på at du skal drikke litt, forsøke å sovne og deretter være så søvndrukken at det blir vanskelig å skille de to setningene:

…drunkenness is not uncommon at this meal. The jovial character of this feast is illustrated in the saying of the Talmud stating that one should drink on Purim until he can no longer distinguish between (ad delo yada) the phrases, arur Haman («Cursed is Haman») and baruch Mordecai («Blessed is Mordecai»). In Hebrew these phrases have the same gematria («numerical value»), and some authorities, including the Be’er Hagolah and Rabbi Avraham Gombiner known as the Magen Avraham, have ruled that one should drink wine until he is unable to calculate these numerical values.

This saying was codified by Rabbis Isaac Alfasi (the «Rif»), Asher ben Jehiel (the «Rosh»), Jacob ben Asher (the «Tur»), Shulchan Aruch, Orach Chayim 695, and is interpreted simply (as explained above) by the Chatam Sofer. This interpretation of the Talmudic statement, or the acceptance of the statement itself, is disputed (for various reasons) by the Tosafists (based on the Jerusalem Talmud), Maimonides, Rabbeinu Ephraim, Ba’al HaMa’or, Nissim of Gerona (the «Ran»), Orchot Chaim, Be’er Hagolah, the Magen Avraham, Rabbis David HaLevi Segal (the «Taz»), Moses Isserles (the «Rema»), Vilna Gaon, Samuel Eidels (the «Maharsha»), Rashash, Tzeidah LaDerech, Hagahot Maimoniyot, Ra’avyah, Korban N’tan’el, Yoel Sirkis (the «Bach»), Yaakov ben Moshe Levi Moelin (the «Maharil»), P’ri M’gadim, Kol Bo, Chochmat Mano’ach, Yisrael Meir Kagan in Mishnah Berurah and others. These authorities all advocate drinking wine in some quantity, but all (excepting Hagahot Maimoniyot and Ra’avyah) discourage the level of drunkenness suggested by the Chatam Sofer. The Rema says that one should only drink a little more than he is used to drinking, and then try to fall asleep whereupon he certainly will not be able to tell the difference between the two phrases indicated by the Talmud. This position is shared by the Kol Bo and Mishnah Berurah, and is similar to that of Maimonides.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized