Daily Archives: mars 1, 2010

Uten tyskere ikkeno norsk Finnmark

Typisk #vinkelfail i Klassekampen i dag, en av disse avisene hvor du må lese hele saken for å finne gullet mellom gråsteinene.

Arg!

Dr. philos Bjørn Bandlien skriver i sin historiespalte at Finnmark antakelig ikke hadde vært norsk var det ikke for hansakjøpmennene.

!!Det kaller jeg fun fact.

Og dette står nesten helt nederst. Poenget er at hansatyskerne gjorde det mulig å flytte lenger nord, hvor de kunne leve av å selge fisk gjennom hansaenes røddige og forutsigbare system. De dro på fiske senvinters, solgte det i Bergen og tok med seg korn hjem. I første halvdel av 1500-tallet bodde det omtrent dobbelt så mange nordmenn i Finnmark som i 1801. Før hansaene måtte norske kjøpmenn frakte varene selv, dra langt, risikere mye for uviss pris. Hansakjøpmennene hadde nettverk, faste priser, felles sakssøking, embargomakt, muskler og tyskerorden.

#funfact 2

Den oppsagte Arnved Nedkvitne er en av historieprofessorene som har snudd opp ned på synet på handelsmennene og analysert hansaene som en organisasjon som fremmet økonomisk integrasjon i Europa.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

En politisk naiv maurforsker

Jeg har skrevet om Ed Wilson, mannen bak sosiobiologien. Det er hans tanker som ligger til grunn –  i en mer moderne versjon – når Harald Eia kjører igang Hjernevask i kveld.

Jeg tror  mange kommentatorer, muligens Eia også?, viderefører stråmannsargumentasjonen som har preget denne debatten siden 1975, da sosiobiologien ble oppfunnet. Jeg har ikke sett programmet ennå, og gleder meg. Mange humane atferdsbiologer har spennende, gøyale teorier som går queerteori og slikt en høy gang.

Men altså. Jeg tviler på at det er særlig mange forskere i Norge som mener at kjønn kun er en sosial konstruksjon, som totalt avviser biologi, sier at vi er født som blanke ark og hevder miljøet preger menneskesinnet totalt.

På samme måte er det tvilsomt om det er noen i det hele tatt som fremmer «biologisme», altså står på den så ofte karikerte sosiobiologisiden, der det hevdes at alt er forutbestemt av genene og at faget skal anvendes normativt ala kvinne=husmor.

Årsaken til at disse polariserte utgavene lever videre i debatten er at folk misforstår hverandre, av og til med vilje. Man ønsker å fremstille meningsmotstanderen mer ekstrem enn han er.  Richard Dawkins har fått kritikk for å ha karikert sine meningsmotstandere for å få mer oppmerksomhet rundt temaet. Det samme har sikkert skjedd på den andre siden også.

I virkeligheten er jo alle enige om at både arv og miljø spiller inn. Det interessante er i hvilken grad de anvender begge disse perspektivene i forskningen sin. Her fortjener antakelig mange samfunnsvitere kritikk. Samtidig kan man ikke forvente at litteraturteoretikere er biologieksperter. Da hadde de vært biologer.

Når det gjelder forskningsmetode kan man kritisere begge (de karikerte) utgavene av forskningen her. Det er vel ingen som prøver, men det er umulig å bevise at kjønn kun er en sosial konstruksjon. Det er også umulig å bevise at genene bestemmer alt, for eksempel at vi er sjalu kun på grunn av arv.

18 kommentarer

Filed under Uncategorized