En politisk naiv maurforsker

Jeg har skrevet om Ed Wilson, mannen bak sosiobiologien. Det er hans tanker som ligger til grunn –  i en mer moderne versjon – når Harald Eia kjører igang Hjernevask i kveld.

Jeg tror  mange kommentatorer, muligens Eia også?, viderefører stråmannsargumentasjonen som har preget denne debatten siden 1975, da sosiobiologien ble oppfunnet. Jeg har ikke sett programmet ennå, og gleder meg. Mange humane atferdsbiologer har spennende, gøyale teorier som går queerteori og slikt en høy gang.

Men altså. Jeg tviler på at det er særlig mange forskere i Norge som mener at kjønn kun er en sosial konstruksjon, som totalt avviser biologi, sier at vi er født som blanke ark og hevder miljøet preger menneskesinnet totalt.

På samme måte er det tvilsomt om det er noen i det hele tatt som fremmer «biologisme», altså står på den så ofte karikerte sosiobiologisiden, der det hevdes at alt er forutbestemt av genene og at faget skal anvendes normativt ala kvinne=husmor.

Årsaken til at disse polariserte utgavene lever videre i debatten er at folk misforstår hverandre, av og til med vilje. Man ønsker å fremstille meningsmotstanderen mer ekstrem enn han er.  Richard Dawkins har fått kritikk for å ha karikert sine meningsmotstandere for å få mer oppmerksomhet rundt temaet. Det samme har sikkert skjedd på den andre siden også.

I virkeligheten er jo alle enige om at både arv og miljø spiller inn. Det interessante er i hvilken grad de anvender begge disse perspektivene i forskningen sin. Her fortjener antakelig mange samfunnsvitere kritikk. Samtidig kan man ikke forvente at litteraturteoretikere er biologieksperter. Da hadde de vært biologer.

Når det gjelder forskningsmetode kan man kritisere begge (de karikerte) utgavene av forskningen her. Det er vel ingen som prøver, men det er umulig å bevise at kjønn kun er en sosial konstruksjon. Det er også umulig å bevise at genene bestemmer alt, for eksempel at vi er sjalu kun på grunn av arv.

18 kommentarer

Filed under Uncategorized

18 responses to “En politisk naiv maurforsker

 1. J.

  Hei Astrid.

  Du har helt rett i innlegget ditt ovenfor. Bra skrevet.

  Hilsen J. fra Jæren

 2. Hans-Christian Holm

  I programmet vil du se et par sentrale norske forskere som mener at kjønn kun er en sosial konstruksjon, som totalt avviser biologi, sier at vi er født som blanke ark og hevder miljøet preger menneskesinnet totalt. Alle er definitivt ikke enige i at både arv og miljø spiller inn.

  Det er gode grunner til å se svært kritisk på det som kjønnsforskerne uttaler. Lorentzen innrømmer rett ut at han bare har hypoteser å komme med, og avviser empiri fra biologisk forskning tvert og uten begrunnelse. Det kjønnsforskerne driver med er ikke forskning, men ideologi.

 3. Ideologi finnes overalt, dog i varierende grad. De siste årene har biologismen fått et lite overtak ved at man ser frem til å identifisere et gen for hva som helst. Et fotballgen, et langrennsgen, et forbrytergen, et humorgen, et journalistgen. Vis meg dine gener så skal jeg seg deg hvem du er!

  Vi fødes og vi dør, det er ingen sosial konstruksjon, men det som er mellom er ikke bare et produkt av biologi. La oss si 50/50 inntil videre, altså remis for nature-nurture.

 4. Jepp, det finnes duster i begge leire. Jeg har lestat Lorentzen og en til sier noe slikt i programmet. Det høres svakt ut. Noen av disse har vel også holdt konfliktnivået oppe ved å kallle evolusjonsorienterte forskere for «biofascister» osv. Ikke heldig. Men de er vel ikke særlig mange eller innflytelsesrike.Det virker det som representanter for opposisjonsvitenskapene, særlig kjønnsforskere er de mest karikerte forskerne i Norge. Av og til er det veldig enkelt å lage komikk av dem. Jeg er ikke opprørt over det, man må kunne tulle med alt. Jeg vet om noen sosiobiologer som også kunne blitt stand up.

  Det de forskerne egentlig ville si til Eia var kanskje at de ikke vil legge biologiske forklaringer til grunn i sin forskning. Det er vel også vanskelig for mange som ikke har spesialisert seg.

 5. Tilbaketråkk: En politisk naiv maurforsker « Astrid Meland

 6. Oops, så akkurat programmet. Det grenset til utdriting av Lorentzen og Egeland. Eia gjorde en god jobb, han har gjort hjemmeleksen i metode og vitenskapsteori, og stilte relevante og presis spørsmål.

 7. J.

  Har nå sett programmet. Takk til Eia, han har gjort en veldig god jobb.

  Hei Eia, leser du dette? Jeg digger jobben du har gjort. Tusen takk.

 8. Hans-Christian Holm

  Det er et veldig interessant spørsmål hvor innflytelsesrike kjønnsforskerne er. Det går ikke å bare si at de ikke har innflytelse uten å ha undersøkt saken. (Om en da ikke tilfeldigvis er kjønnsforsker og ikke har motforestillinger mot konklusjoner uten empiri …)

  Når det endelig kommer for dagen hva kjønnsforskerne driver med, må neste oppgave for journalistene være å finne ut i hvilken grad og på hvilken måte det de har kommet med har påvirka politiske prosesser. Det bør det være fullt mulig å undersøke nærmere.

 9. Stein

  De som lurer på koblingen mellom politikk og kjønnsforskning, bør lese mannsmeldinga:

  «Når departementet frå 2008 finansierar eit eige mannsforskingsprofessorat ved Universitetet i Oslo, er det for å støtte opp under forskinga som ei viktig drivkraft for endringar i mannsrolla framover.»

  Så kan den enkelte avgjøre om det legges opp til uavhengig forskning..

 10. Marthe

  Bra innlegg i debatten! Det er definitivt mange stråmenn ute og går. Noe av dette tror jeg skyldes måten forskningen formidles på. Spesielt formidlingen av de siste årenes fokus på «fedmegen», «treningsgen» eller «forbrytergen» (som konrad påpeker) har et deterministisk tilsnitt. Har du fedmegen må du bli overvektig og har du et treningsgen er det klart du blir en Nordthug. Det er jo «ingen» forskere som mener dette, selv om det fins gener som kan føre til sykdommer med nesten 100 % sannsynlighet (visse «kreftgener» kan visstnok det), så handler jo dette hovedsaklig om sannsynlighet og disposisjoner av ikke deterministisk art.

  Dernest er det også forskjell på det å beskrive genetiske forskjeller og det (politisk) normative. Det er mulig å ønske og tilrettelegge for et annet samfunn enn det sterkt kjønnssegregerte samfunnet.

 11. Cassanders

  Norge kan vel sies å ha vært et «meningskorporativt» samfunn siden 70 tallet.
  Velmenende «sosiale ingeniører» har forholdsvis vellykket kunnet styre den almenne meningsdannelsen.
  Hel og halvakademia har hatt en viktig rolle her, sistnevnte ikke minst representert ved «kjønnsforskning» og ymse arbeiderparti-etablerte institutter med soleklar «forsknings»agenda.

  Målsettingen har sannsynligvis vært «edel nok», et ønske om et mer rettferdig samfunn.
  Men i sin iver for å rettferdiggjøre virkemidlene (hvorav noen også medfører urettferdighet) har venstresidens meningshegemoni blitt hengende igjen i gamle «Lysenko» tankemønstre.

  …..For å unngå at det gjøres forskjell har en overbevist seg selv, -og forsøkt å overbevise andre om «AT DET IKKE FINNES NOEN FORSKJELL».
  Slike forestillinger har altså vært «produsert» med statsstøtte og plagsom stor akademisk konsenus på tross av nokså iøynefallende data som forteller det motsatte.
  ……Og ikke minst tilhørende hersketeknikker anvendt på dem som våger å hevde noe annet.

  Det er ikke rent lite ironisk at den intellektuelle berøringsangsten for biologiske forklaringsmodeller, kanskje springer ut fra en høyst uskjønn underliggende forestilling om at menneskeverdet egentlig ikke er universelt, men er gradert etter INTELLIGENS og KJØNN.

  Cassanders
  In Cod we trust

 12. J.

  Cassanders, veldig godt sagt. Jeg støtter deg og budskapet ditt.

  For all del, målsettingen har sannsynligvis i utgangspunktet vært “edel nok”, et ønske om et mer rettferdig samfunn. Ja, og for øvrig, en kjempefin målsetning!

  At det så har gått fullstendig over stokk og stein, at de har sittet og tvinnet tommeltotter i sin egen boble alt for lenge, og nå i all pinlighet og skam hopper tullebukk over hele biologien, er bare veldig fint å få fram i lyset.

  Kunne de så, bare i det minste, hatt en hundredel av Sokrates klokskap og sagt «jeg vet ikke alt», hadde de vunnet sympati så det synger. Men, nei, sa jeg snev av klokskap? Også der var det noen kilo med bananskrell på såpegulvet. Et hånlig flir som sjelden ses hos pusekatter, var alt de hadde å melde. Virkelig pinlig.

 13. Rune

  Astrid, du har vel rett i at kjønnsforskerne tilhører opposisjonsvitenskapene, akkurat som kriminologene. Etter mitt skjønn ligger de under for et relativistisk kunnskapssyn – det finnes ikke sant og usant, bare din sannhet og min sannhet. Alle utsagn, også vitenskapelige, er bare uttrykk for maktforhold. Med dette utgangspunktet blir det ingen vits i å undersøke hvordan saksforholdene virkelig er, det eneste nyttige forskeren kan gjøre er å trekke fram undertrykte virkelighetsbeskrivelser. Da blir man aktivist, ikke forsker.

  Lorentzen framstår i programmet som helt i utakt med forskningsvirkeligheten. Han kunne nok ha reddet ansikt ved å framstå som mindre bastant i sin avvisning av biologien. Men jeg synes kanskje du gjør det litt for enkelt for kjønnsforskeren: han kan ikke bare si «jeg legger ikke biologi til grunn for min forskning» – skal man forske på kjønn bør man i det minste orientere seg om hva ulike disipliner sier om ulike sider av fenomenet man vil undersøke, selv om man ikke er ekspert.

 14. Ja, enig når man forsker på kjønn. Men det finnes selvsagt masse bra forskning på HF og SV-fakultetene som ikke trenger noe bio-perspektiv. De er jo ikke biologer, men driver med litteraturteori og filosofi. Selvsagt uklokt å drive og uttale seg om alt mulig annet man ikke har peil på.

  Jeg skulle gjerne sett flere konkrete eksempler på forskningsprosjekter som svekkes av at bioperspektivet ikke er tatt inn.

 15. KEE

  En av de største feilene som gjøres i denne sammenhengen er å se på biologi som en konstant forklaring. Biologiens respons er variabel!
  Og ikke bare er den variabel, på flere felter kan det synes som den ikke er særlig deterministisk (som i hvis du vet ALLE inngangsvariable vet du utfallet) men heller emergent.
  Biologiens responsregler er ikke skrevet i sten…
  For et skråblikk og en liten innføring i materien kan jeg anbefale Pratchett, Stewart og Cohen’s The science of discworld II the Globe.

  KEE

 16. Rune

  Her er en opposisjonsvitenskapskvinne som holder seg informert om andre disipliners perspektiver på hennes eget interesseområde:

  http://www.dagbladet.no/2010/03/05/kultur/debatt/debattinnlegg/hjernevask/10699512/

  Hvorvidt virkeligheten er deterministisk eller ikke, er et spørsmål som er uavhengig av om natur eller kultur former oss mest. En som mener biologien ikke har noen betydning, kan godt mene at vi er fullt ut bestemt av vårt miljø. Og motsatt – biologiens innflytelse trenger ikke være irreversibel. Richard Dawkins: «Genetic causes and environmental causes are in principle no different from each other. Some influences of both types may be hard to reverse; others may be easy to reverse. Some may be usually hard to reverse but easy if the right agent is applied. The important point is that there is no general reason for expecting genetic influences to be any more irrevocable than environmental ones.» (The Extended Phenotype, p. 13).

 17. Rune

  Og Astrid: du har jo tidligere skrevet om en av kildene til Eia:

  http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/10/09/514530.html

 18. Lorentzen trekker frem det med hårvirvel og langfingrethet som virkelig kuriøst for å latterliggjøre Eias forskere. Men om man vil kan man gjøre det med all forskning. Det høres ut som latterlig det meste de driver med for vanlige folk. Forske på en intransetiv verbgruppe, for eksempel.

  Jeg så på Facebook at en av opposisjonsforskarane mente at kanskje kjønnsforskerne kanskje forholder seg for lite til biologi, jepp, men at sosiobiologene (eller noe lignende) også forholdt seg for lite til miljø. Jeg vet ikke om det egentlig er en fornuftig innvending i dag?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s