Daily Archives: mars 9, 2010

Liberalister for forbud

Liker ikke du heller at islamister har fått demokratisk fotfeste i land i Midt-Østen?

At kristenkonservative sprer vranglære om intelligent design, helvete og homofili?

At kvinner skal måtte dekke til hodet sitt med hijab?

Mulig løsning: Religiøse symboler forbys, sammen med intelligent design og islamistbevegelser.

Eller?

Dette er eksempler på det liberale paradoks, som så mange andre har skrevet mye bedre om enn Meland-bloggen. Men vi er på jakt etter flere bedre eksempler. Har du noen?

Akkurat nå ser jeg dilemmaet utspille seg blant mine høyreorienterte venner på Facebook. De misliker hijab, men kan folk som er liberalister i sitt hjerte virkelig gå inn for å forby et stakkars klesplagg? Disse folkene er under enklere smøreforhold alltid forkjempere for demokrati, religionsfrihet og personlig frihet, blant annet til å kle seg som man vil, foreldres rett til å avgjøre hva som er best for sine barn. Dette holdes til og med frem som de verdifulle vestlige verdiene, grunnverdier som vi har tilkjempet oss gjennom hundreårene, opplysningstid og det hele. Disse verdiene trues av illiberale, religiøse fanatikere, er det det er jo alle enige i. Men hva med oss selv? Er vi alltid for? Hvem er det egentlig som kjemper for det liberale her? Den som vil avkle pikehodene eller den som forsvarer retten til å kle seg som en vil?

Det er når Hamas vinner et demokratisk valg det blir klisterføre, og når Muslimbrødrene med sin store sosiale innsats får oppslutning i Egypt.

Er vi alltid for demokrati når et islamistparti som antakelig går inn for å avvikle demokratiet vinner valget?

Nei, det er vi ikke.

Under de første forsøkene på frie valg i Algerie 1990 vant Den islamske frigjøringsfronten (FIS). Året etter lå de igjen til seier. Da avlyste hæren resten av valget med forklaringen at FIS ville avskaffe demokratiet. De tok over makten og arresterte tusenvis av partiets medlemmer, med støtte fra Frankrike. Resultatet ble borgerkrig.

På kommentarfeltet i Dagbladet.no ser jeg hver dag rasende kommentarer om religion, de burde forbys, disse halvapene som robotligende underkaster seg en fantasifigur som noen skrev eventyrbøker om. Fornuftige folk klarer vanligvis å manøvrere seg gjennom dette, paradokset er kanskje vanskeligst for de illiberale, som mener man ikke skal tåle andre illiberale, fordi de reduserer toleransen i samfunnet. Koranen må forbys, mener Gert Wilders. Har han lest Mosebøkene?

Min gamle foreleser Fredrik Thue skriver om det liberale paradokset i siste Dag og Tid, og ikke bare i den enkle betydningen (som Meland baler med).

Skal dei liberale fridomane òg gjelda for dei kreftene som vil avskaffa desse fridomane? Skal ein «tolerera dei intolerante» og dermed risikera at dei liberale prinsippa vert suspenderte? Eller skal ein setja foten ned og om naudsynt tvinga dei uviljuge til å vera «fri» i liberal tyding – ei logisk sjølvmotseiing som fort kan visa seg farleg i praksis?

Nær sagt alle kontroversar i det innvandringspolitiske feltet reiser spørsmål om i kva grad det er rett å bruka ulike former for tvangsmakt som reiskap for å integrera innvandrarar i eit liberalt samfunn.

Flere paradokser i forbifarten:

Alle innsnevringene i ytringsfriheten i demokratiske de siste årene.

De reguleringsvillige sosialistene som plutselig bruker høyresidens argumenter (personlig frihet) i hijabdebatten. De kan ikke regulere dette, men oh så mye annet.

Kjønnsforskere som ikke liker gener er sikre på at homofili ikke er medfødt, og spiller på lag med de kristenkonservative som mener homofili er kulturskapt, en konsekvens av den utesvevende, amoralske samtiden.

Feminister som vanligvis forfekter kvinners rett til å gjøre hva de vil med kroppen sin, stopper kvinner i å selge sitt eget underliv.

Feminister som forfekter kvinners rett til å kle seg som de vil, støtter tildekking av kvinnehoder.

Har du flere?

8 kommentarer

Filed under Uncategorized