Daily Archives: mars 21, 2010

Vi vil vel ikke bli hjernevasket nok en gang?

Steven Rose, professor i biologi og nevrobiologi, kunne vært en av de aktuelle å oppsøke for en journalist som ville forsøke å lage et mer balansert Hjernevask. Han er en kjent kritiker av evolusjonspsykologien.

Man kan selvsagt være dypt uenig i Roses argumenter, en fyr som Dawkins har kritisert for å være like politisert som de andre og ikke ute etter sannheten. Trekker man frem raddisbakgrunnen, sosiologkona og Israel-kritikken vil noen mene han ikke er verdt å lytte til. Men kritikken trenger jo ikke være gal selv om det kanskje stemmer at den er politisk motivert.

Jeg har hatt en affinitet for evolusjonspsykologi i flere år, men er likevel på let etter noen gode kritikere, ikke alle disse som drar frem biologisme, genetisk determinisme og rasisme. Nå er vi alle enige i at kjønnsforskerne er politiserte. Men de andre driver jo ikke nødvendigvis med nøytral hypotestetesting av den grunn.

Og selv om vi muligens er blitt hjernevasket av konstruktivister med likhetsideologi de siste tiårene, er vel ikke det noen god grunn til å la seg hjernevaske nok en gang?  Så kanskje Rose, som jeg ikke kjenner særlig godt til, men som jeg vet driver og titter inn i hjerner, kan være noe? Han har nylig vært i Danmark og holdt foredrag blant annet om dette, som du kan se video av her

Han sa til Weekendavisen ifb. med foredraget:

– Og ja, det er forskjell på piker og gutters hjerner. Men det er forskjell på alles hjerner – og forskjellene er langt større internt blandt hhv. pikene og guttene, enn de generelle forskjellene det måtte være mellom piker og gutter. Dessuten er de generelle forskjellene fullstendig ubetydelige for læring. Men det er tilsynelatende mange mennesker som kan tjene gode penger på å fortelle den slags rubbish, sier Rose.

I Guardian skriver han at Evolutionary psychology goes too far

As a Darwinian I take it for granted that human psychology has been shaped by our evolutionary past – but EP’s claims go way beyond this, arguing that «human nature» was fixed in the stone age and that there has not been evolutionary time subsequently to modulate these universals, such as women’s having more orgasms when mating with men wearing rolex watches or men preference for sex with women who have optimal hip-waist ratios. (It is enough to visit the great picture galleries of Europe and observe what passed as soft pornography for our 17th century forebears to refute the latter claim).

Han har gitt ut en bok hvor han kritiserer evolusjonspsykologi, og har fått kraftig motbør bla. for stråmannsargumentasjon, som nå har havnet i standardforsvaret for evolusjonspsykologien, ofte med god grunn.

I Norge er filosofen Lars Svendsen en av de få dyktige kritikerne av evolusjonspsykologien. Han legger vekt på at evolusjonspsykologien godt kan brukes til å forklare menneskelig atferd, men har blant annet metodiske innvendinger. Til Fri Tanke sa han i fjor:

– Filosofen Daniel Dennet er en av de varmeste forsvarerne for en evolusjonær innfallsvinkel til menneskelig adferd. Likevel ser han at menneskelige trekk kan være utbredt uten at det av den grunn har en genetisk basis. Selv trekk med universell utbredelse er ikke tilstrekkelig bevis for det. Det er slike slutninger som forekommer ganske hyppig i evolusjonspsykologien.

Han mener evolusjonspsykologene går i en gammel vitenskapsfelle.

– Det at B kommer etter A betyr ikke at A har forårsaket B. For å lage en hypotese til videre testing er denne tanken ok, men det holder ikke for å lage en teori om hvordan virkeligheten er, sa han.

Han konstaterte at evolusjonspsykologien er full av slike feilslutninger.

Sjekk her hvor lik debatten i dag er den i 2001, da Hanno Sandvik kritiserte Svendsen for å kunne for lite biologi.

Finnes det flere bra kritikere av evolusjonspsykologien? Og hvor står evo-feministene forresten, er det noen som liker dem og deres evolusjonære forklaringer på patriarkatet, som fortsatt skal brytes ned?

15 kommentarer

Filed under Uncategorized