Vi vil vel ikke bli hjernevasket nok en gang?

Steven Rose, professor i biologi og nevrobiologi, kunne vært en av de aktuelle å oppsøke for en journalist som ville forsøke å lage et mer balansert Hjernevask. Han er en kjent kritiker av evolusjonspsykologien.

Man kan selvsagt være dypt uenig i Roses argumenter, en fyr som Dawkins har kritisert for å være like politisert som de andre og ikke ute etter sannheten. Trekker man frem raddisbakgrunnen, sosiologkona og Israel-kritikken vil noen mene han ikke er verdt å lytte til. Men kritikken trenger jo ikke være gal selv om det kanskje stemmer at den er politisk motivert.

Jeg har hatt en affinitet for evolusjonspsykologi i flere år, men er likevel på let etter noen gode kritikere, ikke alle disse som drar frem biologisme, genetisk determinisme og rasisme. Nå er vi alle enige i at kjønnsforskerne er politiserte. Men de andre driver jo ikke nødvendigvis med nøytral hypotestetesting av den grunn.

Og selv om vi muligens er blitt hjernevasket av konstruktivister med likhetsideologi de siste tiårene, er vel ikke det noen god grunn til å la seg hjernevaske nok en gang?  Så kanskje Rose, som jeg ikke kjenner særlig godt til, men som jeg vet driver og titter inn i hjerner, kan være noe? Han har nylig vært i Danmark og holdt foredrag blant annet om dette, som du kan se video av her

Han sa til Weekendavisen ifb. med foredraget:

– Og ja, det er forskjell på piker og gutters hjerner. Men det er forskjell på alles hjerner – og forskjellene er langt større internt blandt hhv. pikene og guttene, enn de generelle forskjellene det måtte være mellom piker og gutter. Dessuten er de generelle forskjellene fullstendig ubetydelige for læring. Men det er tilsynelatende mange mennesker som kan tjene gode penger på å fortelle den slags rubbish, sier Rose.

I Guardian skriver han at Evolutionary psychology goes too far

As a Darwinian I take it for granted that human psychology has been shaped by our evolutionary past – but EP’s claims go way beyond this, arguing that «human nature» was fixed in the stone age and that there has not been evolutionary time subsequently to modulate these universals, such as women’s having more orgasms when mating with men wearing rolex watches or men preference for sex with women who have optimal hip-waist ratios. (It is enough to visit the great picture galleries of Europe and observe what passed as soft pornography for our 17th century forebears to refute the latter claim).

Han har gitt ut en bok hvor han kritiserer evolusjonspsykologi, og har fått kraftig motbør bla. for stråmannsargumentasjon, som nå har havnet i standardforsvaret for evolusjonspsykologien, ofte med god grunn.

I Norge er filosofen Lars Svendsen en av de få dyktige kritikerne av evolusjonspsykologien. Han legger vekt på at evolusjonspsykologien godt kan brukes til å forklare menneskelig atferd, men har blant annet metodiske innvendinger. Til Fri Tanke sa han i fjor:

– Filosofen Daniel Dennet er en av de varmeste forsvarerne for en evolusjonær innfallsvinkel til menneskelig adferd. Likevel ser han at menneskelige trekk kan være utbredt uten at det av den grunn har en genetisk basis. Selv trekk med universell utbredelse er ikke tilstrekkelig bevis for det. Det er slike slutninger som forekommer ganske hyppig i evolusjonspsykologien.

Han mener evolusjonspsykologene går i en gammel vitenskapsfelle.

– Det at B kommer etter A betyr ikke at A har forårsaket B. For å lage en hypotese til videre testing er denne tanken ok, men det holder ikke for å lage en teori om hvordan virkeligheten er, sa han.

Han konstaterte at evolusjonspsykologien er full av slike feilslutninger.

Sjekk her hvor lik debatten i dag er den i 2001, da Hanno Sandvik kritiserte Svendsen for å kunne for lite biologi.

Finnes det flere bra kritikere av evolusjonspsykologien? Og hvor står evo-feministene forresten, er det noen som liker dem og deres evolusjonære forklaringer på patriarkatet, som fortsatt skal brytes ned?

15 kommentarer

Filed under Uncategorized

15 responses to “Vi vil vel ikke bli hjernevasket nok en gang?

 1. Tilbaketråkk: Vi vil vel ikke bli hjernevasket nok en gang? « Astrid Meland

 2. http://www.badscience.net/2007/08/pink-pink-pink-pink-pink-moan/

  I den grad moderne evolusjonspsykologi er evolusjon + kognitiv psykologi kan man kritisere den på samme grunnlag som kognitiv psykologi: De beskriver strukturer, men de kan ikke være preskriptive fordi de overser den funksjonelle relasjonen mellom organisme og omgivelse. Så de kan levere fete teorier og forklaringer, men det er svært begrenset hva det rent faktisk kan brukes til.

 3. J.

  For 15 000 år siden var Norge dekket av is. Under dekket, to kilometer med is, fantes det ikke særlig med liv.

  I Norge har vi, etter isen smeltet gjennom de siste 15 000 år, fått særnorske organismer som i nøyaktig samme form ikke finnes andre steder i verden.

  Disse nye variantene av organismene var ikke her i landet da isen var her. Disse nye artene er nøyaktig tilpasset stedet og naturen de lever i. Kanskje det er litt rart dersom naturen gjennom sin spesifikke form ikke sto for en viss utvelgelsesprosess? Jeg tror derfor at evolusjonen eksisterer, og jeg tror at naturen i felten i sterk grad bekrefter denne hypotesen.

  Det er helt rett at når A kommer etter B, trenger ikke A forårsake B. Men her må likevel noe tilføyes. A kan andre ganger forårsake at B skjer.

 4. J.

  Okej, la oss da teste, vi fjerner istiden, lar temperaturen være tre grader høyere i 15 000 år, alle bjørner får eget kjøleskap og stell, isen fjernes der nord.

  Så, ville brunbjørnen gått i hi i Norge, ville isbjørnen vært hvit uten snø lengre nord? Hum. Nei, jeg tror naturen influerer. Jeg tror det.

  Naturer betyr noe for alt liv, også mennesket. Naturen trumfer det meste når det passer den.

 5. Cassanders

  Det foregår omfattende diskusjoner om hva som utgjør en god vitenskapelig teori.

  Som en en vag/upresis definisjon kan vi si at det er en generalisering av egenskaper ved f.eks naturlige systemer.

  Evnen til å gi gode PREDIKSJONER er vanligvis en god test for teoriens kvalitet.
  Prediksjoner gi nemlig mulighet for å teste HYPOTESER.

  Selv om evolusjonspsykologi i noen grad kan sies å være «spekulativ» (i den betydning at vi ikke var til stede og kunne observere den gang de antatte endringene skjedde) har den likevel prediktiv kraft som muliggjør hypotesegenerering og hypotesetesting.
  Jag synes avvisning av evolusjonspsykologi som «spekulativ» er dårlig (vanligvis politisk) begrunnet.

  Cassanders
  In Cod we trust

 6. J.

  Det er helt rett at når B kommer etter A, trenger ikke A forårsake B. Men her må likevel noe tilføyes. A kan andre ganger forårsake at B skjer.

  Jeg beklager skrivefeilen.

  Ha en fin dag.

 7. 11 misforståelser i hjernevask-debatten:
  zeitblom.wordpress.com

 8. 11 misforståelser i hjernevask-debatten: http://zeitblom.wordpress.com/

 9. Jon Hustad

  Men til og med du, Astrid, din pendelnihilist, tykkjer at denne er litt artig. Dei har litt humor evolusjonsbiologane og -psykologane.
  http://www.kjaerlighetsvitenskap.no/ordliste-for-ferske-kjønnsforskere/

 10. Cassanders

  @Jon Hustad
  Og så er det alltid hyggelig å kunne minne om min filosofiske heltinne (sic) Ophelia Benson.
  http://www.butterfliesandwheels.com/dictionary.php

  Om det skulle være noen som synes Butler blir for hverdagslig i spåket, finnes det jo gode alternative bøker og skrifter. (Note to self: Dæng, der glemte jeg det igjen: aldri diskusjon, men diskurs; aldri bok, men tekst) .

  Får jeg presentere Carol J. Adams, en “feminist-vegetarian theorist” og forfatter av: «The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory»
  Denne teksten(puuh) “explores a relationship between patriarchal values and meat eating by interweaving the insights of feminism, vegetarianism and literary theory.” The book has been described by the New York Times as “a bible of the vegan community,” and in it Ms Adams advances her belief that,

  What, or more precisely, who, we eat is determined by the patriarchal politics of our culture. Patriarchy is a gender system that is implicit in human/animal relationships… Manhood is constructed in our culture by access to meat eating and control of other bodies.
  Carol Adams var «Keynote speaker på den internasjonale konferansen: «Meet Animal Meat» på Senter for Kjønnsforskning ved Universitetet i Uppsala.

  Programmet finnes her:

  Click to access MaMProgram30April.pdf

  Bare tanken på at jeg har gått glipp av Richard Twine: «Embodying posthumanist intersectionality and resisting transhumanist ‘enhancement’ through feminist veganism?» er nesten mer enn jeg kan bære,
  men jeg får prøve å ta det som en sosialt konstruert mann….

  Cassanders
  Monism is the theory that anything less than everything is nothing.
  S.Gorn’s Compendium of Rarely Used Clichés

 11. Cassanders

  @Zeitblom
  Jeg fuglte lenken og leste meg ned til det du fremsatte som den 5 misforståelsen. Da hadde jeg talt mer enn 7 stråmannsargumenter og begynte virkelig å kjede meg…..
  Det virker som du har en særlig forkjærlighet for dem. Hva med å utforske noen andre ?
  http://www.iep.utm.edu/fallacy/

  Cassanders
  Half the lies they tell about me are true
  S-Gorn’s Compendium of Rarely Used Clichés

 12. Kris

  Flott innlegg. Å kritisere konstruktivisme skal ikke bety at man løpe inn i positivismens armer.

 13. Cassanders

  Jeg har nå gått gjennom teksten, og konstatert at den ikke inneholder et eneste stråmannsargument. Hvis du mener jeg tar feil, må du vise eksplisitt til en spesifikk feilslutning av denne typen, ellers har påstanden din åpenbart ingen substans.

  Selvfølgelig finnes det mennesker som ikke vil stå for det jeg argumenterer mot, men dette medfører ikke at min fremstilling blir en stråmannsargumentasjon, da det uansett vil finnes enkelte mennesker som har den posisjonen jeg argumenterer mot. Mener du at ingen nordmenn har oversett den negativitet mellom det indre og det ytre som er inherent i psykologien som vitenskap, og at jeg i den passasjen argumenterer mot en stråmann? Eller mener du at ingen forstår evolusjonspsykologi som en rigorøs empirisk vitenskap? Eller mener du at ingen tenker seg vitenskapen som absolutt deskriptiv?

  Før du utdyper dette kan jeg bare gjette meg til hva slags motiver du skulle ha for å komme med en slik ubegrunnet påstand.

  Hvis du har glemt teksten, har du linken her: http://zeitblom.wordpress.com/

  Jeg anbefaler at du leser hele innlegget denne gangen.

  zeitblom

 14. Nysgerrigper

  Kris:

  Hva er galt med logisk positivisme?

  Kan Kris eller noen andre si noe om det?

  Nysgerrigper

 15. Cassanders

  @Nyskjerrigper
  Jeg skal ikke skryte på meg mye bakgrunskunskap her, og har måttet «bla litt tilbake» selv.

  Jeg har stor sans for filosofiske retninger som legger til grunn at det finnes en «fysisk virkelighet» som vi kan forholde oss til epistemisk
  (herunder logisk positivisme).

  Karl Popper (som jeg også har stor sans for) har kritisert L.P. fordi den gjør for sterke «truth-claims» basert på VERIFISERING. Popper mener en bør teste hypoteser ved FALSIFISERING.
  (Så langt jeg skjønner et problem knyttet til induksjon).

  Det finnes andre kritikere (bl.a. Kuhn og Quine)
  Se : http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_positivism

  Cassanders
  In Cod we trust

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s