Daily Archives: april 10, 2010

Viktig beskjed til verden. Revolusjonerende forslag til løsning

Klassekampen har et debattinnlegg som vi i Melandbloggen finner så relevant og nytenkende at vi gjengir det i sin helhet. Det er skrevet av Knut Lindtner, medlem av Bevegelsen for Sosialisme (BFS) som igjen viser at det er sosialistene som sitter med de gode løsningene. (Melandbloggens utheving)

Det pågår en rettssak i Norge mot en såkalt «Lommemann». Media har hisset seg voldsomt opp i forkant og store politiressurser er satt inn. Nå avdekkes en skrekksituasjon i den katolske kirken, både internasjonalt og i Norge, som er tusen ganger verre. Men her snakker ingen om politi og fengsel. Er det slik at rettsapparatet bare skal anvendes mot svakere parter? Det er åpenbart at overgrepene har med hele systemet å gjøre, både organisering, hierarkisk struktur, hemmelighold og sølibatkrav. Hvor blir det av rettssakene, hvor er politiet, hva skjer med anmeldelsene? Er det et lovverk for katolikker og et annet for alle oss andre? Hvor er den rettferdige guden?

Dette altså i en mediehverdag hvor nesten det eneste pressen har gjort er å springe etter katolske biskoper og avtvinge dem å svare på om NÅR de skal anmelde, HVEM de skal anmelde og om de kommer til å anmelde selv om offeret sier nei. Denne Bevegelsen for sosialisme kan neppe lese aviser.  Fengselsstraff skjønner alle blir vanskelig når presten er død/offeret var over den seksuelle lavalderen. Muligens i noen av de andre sakene, men sikkert ikke.

Les også fra Meland-bloggens arkiv:

Katastrofalt lite avislesning på venstresida III

Katastrofalt lite avislesning på venstresida

Stein Ørnhøi har ikke lest aviser de siste årene

13 kommentarer

Filed under Uncategorized