Monthly Archives: april 2010

Jippi! Askeonsdag, asketorsdag, askefredag, askelørdag, askesøndag, askemandag, asketirsdag!

Jubelmeldingene strømmer inn etter at skrekkaskesvovelskyen (velg selv) tok av fra Island i går og spredte seg med vinden til Norge og andre land i Sentral-Europa.

Første reaksjon:

Dagbladet er utsolgt på alle flyplassene.

Andre reaksjon:

Nå får vi jernbane i Nord-Norge.

Tredje reaksjon:

Hurtigtog.

Dette tullet vi med i går. Men jaggu har ikke lobbyistene og avisene som støtter disse lobbyistene tatt dette på alvor i dag. Askeskyen er blitt det store håpet. Aftenposten skriver sobert nok om at askeskyen er som en diger klimakvote, temperaturen i verden kan kanskje gå ned litt. Klassekampen derimot, slår opp at askeskyen viser at vi trenger lokalsykehusene i Norge, i saken «Gjør lokalsykehusene nødvendige». De nedleggingstruede lokalsykehusene er redningen for helseforetakene, heter det.

Det er flere gode argumenter for lokalsykehusene.

Dette er ikke et av dem.

Det kan hende folk vil dø i helgen som følge av stopp i luftambulansetrafikken. Men dette er første gang norsk luftfart er satt på bakken på grunn av et vulkanutbrudd. Vulkanutbrudd må være et marginalt problem for ambulanseflyger. Helikopter og fly settes på bakken hver gang det er dårlig vær. Og dette med dårlig vær og langstrakt land kan man jo selvsagt bruke for å argumentere for lokalsykehus. Men det handler altså ikke om aske.

En annen positiv effekt av asketorsdagen er at hele Klassekampen i dag kan leses på nett.

ENDELIG vil kynikere tørt bemerke her.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Tre gikk til angrep, eik eller einer?

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Viktig beskjed til verden. Revolusjonerende forslag til løsning

Klassekampen har et debattinnlegg som vi i Melandbloggen finner så relevant og nytenkende at vi gjengir det i sin helhet. Det er skrevet av Knut Lindtner, medlem av Bevegelsen for Sosialisme (BFS) som igjen viser at det er sosialistene som sitter med de gode løsningene. (Melandbloggens utheving)

Det pågår en rettssak i Norge mot en såkalt «Lommemann». Media har hisset seg voldsomt opp i forkant og store politiressurser er satt inn. Nå avdekkes en skrekksituasjon i den katolske kirken, både internasjonalt og i Norge, som er tusen ganger verre. Men her snakker ingen om politi og fengsel. Er det slik at rettsapparatet bare skal anvendes mot svakere parter? Det er åpenbart at overgrepene har med hele systemet å gjøre, både organisering, hierarkisk struktur, hemmelighold og sølibatkrav. Hvor blir det av rettssakene, hvor er politiet, hva skjer med anmeldelsene? Er det et lovverk for katolikker og et annet for alle oss andre? Hvor er den rettferdige guden?

Dette altså i en mediehverdag hvor nesten det eneste pressen har gjort er å springe etter katolske biskoper og avtvinge dem å svare på om NÅR de skal anmelde, HVEM de skal anmelde og om de kommer til å anmelde selv om offeret sier nei. Denne Bevegelsen for sosialisme kan neppe lese aviser.  Fengselsstraff skjønner alle blir vanskelig når presten er død/offeret var over den seksuelle lavalderen. Muligens i noen av de andre sakene, men sikkert ikke.

Les også fra Meland-bloggens arkiv:

Katastrofalt lite avislesning på venstresida III

Katastrofalt lite avislesning på venstresida

Stein Ørnhøi har ikke lest aviser de siste årene

13 kommentarer

Filed under Uncategorized

Færre overgrep enn i Den katolske kirke enn ellers?

Meningene er svært delte. Tallene mangelfulle. Lite tyder egentlig på at det er mer overgrep, i alle fall.

For ofrene spiller det jo ingen rolle, og det hjelper lite for kirken om de finner ut at lutheranerne er verre. Forsatt er det store problemet hemmelighold.

Men samtidig er det liten grunn til pedopanikk. Det er antakelig farligere for et barn å ha famile enn katolske prester i nærheten. De virker også lett hysterisk noen av medias krav om at den katolske kirke må anmelde alt, uansett. Mange av ofrene er jo voksne, om man må regne med at de klarer å anmelde sakene selv om de vil.  Mange saker dreier seg også om gutter over den seksuelle lavalder, ingen tvil om at ofrene har det tungt, men av og til er det vel mer formålstjenelig at kirken rydder opp enn at politiet tar saken, de får lite gjort med slike forhold. Når saken dreier seg om mindreårige er saken en annen, men også her må vel familie og offer være de som avgjør om politiet skal inn. Om kirken fjerner presten fra tjeneste er mye oppnådd. Slik har det ikke alltid vært.

Her min sak om overgrepsskandalen i Den katolske kirken

6 kommentarer

Filed under Uncategorized

På tide med vindusskift

8 kommentarer

Filed under Uncategorized

Merkevarebygging

Logoen til Catholic Church’s Archdiocesan Youth Commission fra 1973, ifølge Ihatethemedia.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Beskjed fra steinalderen

Dette har ikke noe med Hjernevask å gjøre, så les videre. Det handler om evolusjonen av språk og skriftspråk.

For 40 000 år siden hadde forfedrene våre allerede et slags felles symbolspråk. En ny undersøkelse viser at felles symboler går igjen i hulemalerier verden over. Det dreier seg om åpne, ovale og lukkede hender, blekksprutaktige former, streker, kryss og trekanter. Hulemaleriene er fra mellom 30 000 til 13 000 år gamle, de finnes blant annet i USA, Frankrike, Nord-Afrika og Australia.

I undersøkelsen er tegn fra 146 huler over hele verden studert, og det viser seg at man hadde et slags felles tegnforråd på helt forskjellige steder over en periode på 20 000 år. Steinalderslektningene våre var mer sofistikert enn vi har trodd. I tillegg pyntet de seg. I Spania har man funnet gamle smykker av skjell som ser ut til å ha inneholdt fargestoff til kroppsmaling.

Det er antropologen Genevieve von Petzinger har studert hulesymbolene. Jeg leser om saken i Weekendavisen, den er også omtalt i New Scientist. Hun deltok i et kurs om hulemalerier og fant ut at tegnene som omgir selve dyremaleriene er i flertall. Men hvorfor det er langt flere tegn enn dyr, og hva disse tegnene betyr, det kunne ingen svare henne på. Hun opprettet derfor en database over alle tegn for å finne ut om de samme tegnene opptrer i hele perioden, om de er felles og om de etter hvert ble mer sofistikerte.

Det viste seg at tegnene fra starten av hadde samme kompleksitet som 20 000 år senere. Opp til 70 prosent av tegnene hun har studert ble regelmessig brukt for 30 000 år siden. Det er dermed sannsynlig at et kommunikasjonssystem ble opprettet lenge før.

Tidligere har man sett for seg at skriftspråket oppsto ved jordbruksrevolusjonen og større krav til administrasjon og byråkrati.

Von Petzingers teori er at en viss gruppe tegn oppsto i Afrika og ble med videre da menneskene gikk ut av regionen og spredte seg ut i verden. Hun synes også hun kan se at visse tegn ble lagt til senere, slike som ikke finnes over hele verden. Eurasia er sannsynligvis regionen som amerikanske tegn stammer fra. Den australske befolkningen hadde ikke så mye kontakt med andre i en lang periode, og har dermed muligens ikke hatt stor innflytelse på utbredelsen av tegn på verdensbasis.

Forskeren er ganske sikker på at språk og abstrakt tenkning er eldre enn 30 000 – 40 000 år , hun mener forfedrene våre tenkte langt mer komplekst og kreativt enn vi til nå har trodd.  Hun tror også det kan være forbindelse med tegnene hun har sett på og tegnene som senere inngikk i skriftspråk, men at tegnenes betydning endret seg.

Hun er mindre optimistisk ndg å noen gang klare å tyde tegnene.

Bildet over er fra Wikimedia og viser Cueva de las Manos i Argentina.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized