Daily Archives: juni 29, 2010

Homsefri homofrigjøring

Ikke så rart når man tenker seg om, at de homofile selv ikke var så aktive i de store kampene for homolikestilling. Homofili var straffbart lenge, deretter sykeliggjort.

De hardeste kampene ble utkjempet for mange tiår siden, lenge før frislippet kom, ifølge historiker Peter Edelberg ved Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet. Han skriver en doktorgrad om homoseksualitet og prostitusjon 1945 – 76, og er intervjuet i siste Weekendavisen.

Han peker på fjerning av homoseksualitet fra straffeloven i 1930 som den viktigste saken. Det var fra midten av 1800-tallet nye tanker ble tenkt, og det var leger og psykiatere, siden jurister, som ble avgjørende for å oppheve restriksjonene.

I 1967 ble lov om mannlig prostitusjon avskaffet.

I 1973 ble politivedtekten om at menn ikke fikk danse sammen på offentlige steder opphevet.

I 1976 ble det innført lik lavalder for homo- og heteroseksualitet. (pussig)

I 1986 ble lov mot diskriminering pga seksuell orientering innført

I 1989 ble partnerskap innført.

I 2006 tillates kunstig befruktning for lesbiske.

I 2010 innføres adopsjon for homofile.

(alt Danmark)

Den «homoseksuelle» oppsto først på 1860-tallet, da leger og psykiatere begynte å snakke om at dette var noe personer var, altså at de hadde en indre trang som de var født med og som de ikke burde straffes for. Før dette var homoseksualitet handlinger som alle kunne gjøre, og som skulle straffes på lik linje som butikktyveri.

På begynnelsen av 1900-tallet begynte jurister å arbeide med avkriminalisering. Homofile var syke, seksuelle mongoloide, og skulle ikke straffes. Det kunne være aktuelt å kurere tilstanden, blant annet med kastrering (særlig menn som forgrep seg på unger).  På dette tidspunktet holder de homofile selv lav profil, kun med noen få eksempler på aktivisme internasjonalt.

– Det er i de akademiske miljøene det agiteres for legalisering, og det er her det tar konkret form, sier forskeren.

Forbundet av 1948 har i 1950-årene et par tusen medlemmer, noen henges ut offentlig for å melde seg inn. Sjefen for sedelighetspolitiet i København Jens Jersild setter inn sine onanipatruljer og slår ned på mannlig prostitusjon i byen. Mannlig prostitusjon har et stor omfang blant menn mellom 14 og 23 år viser domfellesene. Jersild uttrykker imidlertid at de homofile som finner jevnalderene partnere skal få leve i fred og respekt. Han tror på forførelsesteorien, som går ut på at menn kan bli homofile om de utsettes for homoerfaringer i tidlige år.  Denne forhatte politisjefen som i dansk homobevegelse er fremholdt som satan selv, får en oppreisning. Edelberg mener han først og fremst var ute etter de pedofile, og at hans innsats medførte en disiplinering av den homfile subkulturen. Under ham ble de uspiselige elementene luket ut og homofile kunne bli respektable samfunnsborgere.

På 1960 blir det et kulturradikalt standpunkt å støtte de homofile. Nå oppstår den første homoaktivismen i Danmark.

– Faktisk er det først på dette relativt sene tidspunktet at de homofile selv for alvor kommer inn i kampen mot diskriminering, sier forfatteren.

Hvor Agnes Bolsø passer inn her? Hun hadde muligens likt seg i tiden før 1860, før det fantes noe begrep som betegnet homoseksualitet. Et stort minus den gangen var at penetrering mellom menn var straffbart.

5 kommentarer

Filed under Uncategorized