Daily Archives: juli 2, 2010

Livet i Kongo ble bedre i kolonitida

Det er 50 år siden Kongo ble fritt, og dette feires med bøker og festtaler. En av de mest interessante utgivelsene skal være den flamske forfatteren David van Reybrouck, som har skrevet en bok som foreløpig bare er på fransk. Anmelderne er over seg, dette er visst mye bedre enn Kong Leopolds Ghost.

Weekendavisen nevner den veldig kort, i en sak om jubileet:

Den flamske forfatter til Congo – en historie, mener,
at det er »på tide, at belgierne stopper selvpineriet«, og der er faktisk
congolesere, der giver ham ret: »Jeg vil aldrig påstå, at belgierne efterlod os
velforberedte til at overtage Congo i 1960, men det er alligevel et faktum, at
livet for congoleserne blev bedre 1920-60. Der var store fremskridt inden
for transport-, skole- og sundhedsvæsen,« siger Wamu Oyatambwe, der er
forsker ved Bruxelles’ fl amske universitet, VUB.

Oyatambwe mener for øvrig landets elendige tilstand har mye å gjøre med de 50 årene Mobuto styrte, fra 1965 til 1997. Han ble støttet av Belgia og USA, som begge ser ut til å ha vært innbladet i drapet på landets lovlig valgte statsminister Patrice Lumumba.

Jeg har tidligere skrevet en sak om Kongos ulykke der den mer tradisjonelle koloniforklaringen står sterkere.

5 kommentarer

Filed under Uncategorized