Monthly Archives: desember 2010

– Åhhh, ja. Vi snakket og snakket og snakket og snakket og snakket og snakket oss selv og gruppen ihjel

Laura Perez Skardhamar skriver om sin ferske doktoravhandling Det private er politisk i Weekendavisen. Hun har sett på 1970-tallets kollektiver, øy-leire og mannebevegelser i Danmark.

Målet var å skape alternative og utopiske samværs – og livsformer, og det startet med 10 kollektiver i 1968. I 1974 bodde 100 000 dansker i 15 000 kollektiver, før det gikk raskt nedover.

I bokollektivet Kana, som Perez Skardhamar har sett spesielt på, var målet felles foreldreskap. Det gikk selvsagt ikke, etter tre år skrev en av beboerne, Kristian:

– De biologiske foreldrene er ikke blitt fratatt sin primærrolle, men vi har kunnet skape en situasjon hvor det ofte er absurd at den rollen eksisterer. Vi har ikke skapt noen fundamental ny situasjon, foreldre og ikke-foreldre eksisterer fortsatt.

Mannebevegelsen var mindre, men like utopisk. I 1975 hadde den i Århus og København mellom 200 og 400 medlemmer fram til begynnelsen av 1980-tallet. De arrangerte hvert år øyleir for menn og barn. Her skulle det skapes «et befriet område»  hvor alternative mannsroller og mannefellesskap skulle blomstre. Særlig jobbet mennene for å skape fellesskap hvor det ikke var individuell konkurranse eller dyrking av en revolusjonær macho-type, som var idealet. Mannen skulle ta ansvar for barn uten å bli sett på som kvinnelig. Manneaktivist Anders dro på leir med datteren i 1980, og sa:

– Det dreier seg ikke en skitt om morsinnstinkt, men om sosiale ferdigheter som kan læres. Gjennom praksis, som man pleier å si, når man vil slå noen i hodet med en diskusjon.

De ville revolusjonere samfunnet nedenfra og innenfra, brukte såkalt «kritikk/selvkritikk», «sensi-trening» og «rundemetoder.»

Christian, som bodde i Kana, skrev i 1976 i en tale holdt på kollektivkongressen:

– Derfor følte vi det å flytte i kollektiv som en poltisk aksjon, eksperimentet med nye samværsformer var et brudd med det tradisjonelle familiebegrep, det innebar en avvisning av den hierarkiske oppbygning i partiene – også de sosialistiske – og var et forsøk på å forene moral og politikk.

Så gikk det nedover. I 1981 skrev en anonym basisgruppemann:

– Åhhh, ja. Vi snakket og snakket og snakket og snakket og snakket og snakket oss selv og gruppen ihjel, følte til slutt at vi ikke hadde noe mer å si. Snakket ut hadde vi, selv om ikke noe hadde forandret seg synderlig for meg. BLOB! Sa det, vi må heller slutte. Så gjorde vi det.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Årets Bedrifts Jule Gave

image

Konsern Sjefen har fått jule gave fra Utviklings Redaktøren (bildet). Hjernen kommer i talg utførelse. Noen under ordnede kan sikkert finne på å vitse med material valget. Men gaven symboliserer altså Konsern Sjefens lysende hjerne. LYSENDE HJERNE!!!

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Wikileaks’ politiske manifest: Skal ødelegge «den usynlige regjeringen»

Weekendavisen (ikke på nett, 10. desember) har lest Wikileaks manifesto fra august 2010 og en tidligere versjon fra desember 2006 som heter Konspirasjon som styreform.

De har funnet ut at Assange, som er forfatteren, er sterkt inspirert av boka Imperiet (2000) av de nymarxistiske filosofene Michael Hardt og Antonio Negri. Her beskriver de hvordan verden i dag er dominert av en autoritær global nettverksmakt, et amerkanskdokuminert imperium. I manifestet skriver Assange at det trengs motkrefter for å angripe den nåværende «nykorporatistiske» og «autoritære konspirasjon,» det USA-dominerte imperium, som undertrykker den individuelle og kollektive vilje til frihet, sannhet og selvrealisering. Assange vil avsløre imperiets skjulte dagsordener, misinformasjon, hykleri og løgner. En dedikert konspirasjonsteoretiker, altså. Wikileaks lover å utfordre imperiet og avsløre de konspirative nettverkene, slik at friheten skal gjenskapes og den usynlige regjering skal ødelegges.

I tillegg er manifestet preget av religiøs dommedagstenkning. Det USA-dominerte imperiet er et glupsk beist som skal forstenes som dyret i åpenbaringen. Mye artig, les selv.

16 kommentarer

Filed under Uncategorized

Vittig: Selvhøytidelige akademikere blir humorister igjen

Det har gått litt trått for Harald og Bårds Storbynatt denne høsten. Forrige helg angrep Kjetil Rolness NRK-komikken i Dagbladet, han skrev at de fleste som ser på Storbynatt er født før 1959 (selv er han født i 1961). Det skulle vel være en vittig fornærmelse det da, bare gamliser (som ham) ser på. Det er noe innviklet metagreier her som jeg ikke helt får taket på. Rolness kritiserer noen for å ikke være morsomme, forsøker selv å være morsom i innlegget, men er det ikke. Ikke han heller.

For jeg synes også Storbynatt har vært bare halveis, én artig skjetsj i hvert program er kanskje litt lite. Men nå ser jeg potensiale igjen. Jeg tror de er på vei ut av uføret. Harald Eia har svart. Kjempegøy! Om de fortsetter med denne selvhøytidelige ad hominem-argumentasjonen kan de faktisk bli morsomme igjen, alle sammen.

Takk for god underholdning. Endelig! MER! Vi vil ha mer!

3 kommentarer

Filed under Uncategorized