Daily Archives: desember 20, 2010

Wikileaks’ politiske manifest: Skal ødelegge «den usynlige regjeringen»

Weekendavisen (ikke på nett, 10. desember) har lest Wikileaks manifesto fra august 2010 og en tidligere versjon fra desember 2006 som heter Konspirasjon som styreform.

De har funnet ut at Assange, som er forfatteren, er sterkt inspirert av boka Imperiet (2000) av de nymarxistiske filosofene Michael Hardt og Antonio Negri. Her beskriver de hvordan verden i dag er dominert av en autoritær global nettverksmakt, et amerkanskdokuminert imperium. I manifestet skriver Assange at det trengs motkrefter for å angripe den nåværende «nykorporatistiske» og «autoritære konspirasjon,» det USA-dominerte imperium, som undertrykker den individuelle og kollektive vilje til frihet, sannhet og selvrealisering. Assange vil avsløre imperiets skjulte dagsordener, misinformasjon, hykleri og løgner. En dedikert konspirasjonsteoretiker, altså. Wikileaks lover å utfordre imperiet og avsløre de konspirative nettverkene, slik at friheten skal gjenskapes og den usynlige regjering skal ødelegges.

I tillegg er manifestet preget av religiøs dommedagstenkning. Det USA-dominerte imperiet er et glupsk beist som skal forstenes som dyret i åpenbaringen. Mye artig, les selv.

16 kommentarer

Filed under Uncategorized