Meland Gruppen INTRA NETT

VELKOMMEN TIL Meland Gruppen Media Lab M&M INTRA NETT

Meland Gruppen er et moderne, fleksibelt og ny opprettet medie selskap I VEKST, som holder til i hyggelige, effektive lokaler på Kampen i Oslo. Konsern Sjef er Astrid Meland (29). Selskapet har ca. sju ben å stå på, og vil i 2009 særlig fokusere på sin plutti mediale virksomhet.

09.09.09: Intra nettets HR-sjef har advart oss om å legge ut nye meldinger på inter nettet pga domme dag. Ny informasjon kommer evt i morgen.

07.05.09: Pris til Meland-bloggen! Meland-bloggen har fått prisen for årets beste Meland-blogg i kategorien «Meland-blogger» under medie dagene i Bergen. – Dette be fester vår posisjon som NORGES mest innovative Meland-blogg, sier Konsern Sjef Astrid Meland i en kommentar til Intra Nett. Det er kommet noen spørs mål til Intra Nett redaktøren om for virring rundt det at alle andre  nett aviser i Norge også ser ut til å ha fått pris. Kontakt IT-avd. Via mail!

25.04.09: Over gang til nytt system for reise regninger! Med Super Travel pluss kan du levere alle regningene dine elektronisk (samt at du må levere dem på papir akkurat som før også og i realiteten får dobbelt så mye arbeid). Det er satt opp en støtte gruppe for dem som får hjerte infarkt.

19.04.09: Ny pass ord policy i hele Meland Gruppen. Fra nå av skal alle pass ord inneholde bokstaver, tall, dyre lyder og krusse duller.  Får du ikke logget på? Kontakt IT via mail.

24.03.09: Sammen slåing i Meland Gruppen! Carl Berner Gruppen er skapt gjennom en kløktig fisjon med Norges tredje beste medie gruppe. Nytt organisasjons kart kommer snart. Allmøte for alle an satte  i Kantina  i morgen 12.00. Mer info følger.

13.02.09: Kjenner DU en person som kan være aktuell som ny salgs sjef i Meland Konsernet? Ta kontakt med Konsern Sjefen. Kontakt IT om du lurer på hvordan.

13.02.09 Salgs overslag fra salg avdelingen er levert. Her trengs det noen justeringer:

«Salget i Meland Gruppen vil gå tregt i 2009. Vi forventer at mange butikk tyver vil rappe produktet vårt i hyllene, levere det i kassen og få pengene tilbake og bruke tygge gummi papir som kvittering. Det vil bli store syke penge utbetalinger, for når de få kundene som faktisk kjøper produktet vårt kommer for å bytte det, vil de rett og slett kaste det i hodet på de ansatte.»

03.02.09: Konsern Sjefen har fått Ny telefon svarer beskjed: «Dette er Astrid Meland. Jeg kan ikke ta telefonen akkurat nå fordi jeg er en martyr som må gjøre jobben for alle andre. Selv om jeg dør av ut mattelse er jeg sikker på at du ringer an gåene noe viktig som er verdt min opp merksom het.  Legg igjen en detaljert beskjed, slik at jeg kan vurdere hvor viktig du er i for hold til de 600 andre beskjedene jeg får i dag.»

31. januar 2009: Gode ny heter dere! Ny kontrakt for Meland Konsernet! Meland Konsernet vil sparre med Telenors reklame byråer for å ivareta strategiske vurderinger og sikre integrasjon og effektivitet av kreativitet gjennom Telenors mange kontakt muligheter med kunden.

18.01.09: GODE og dårlige ny heter i Meland Konsernet. 1) Dårlig: Store firmaer som oss kan ikke kon kurrere med små fleksible firmaer. De gode ny hetene er at vi snart er det minste firmaet av alle.

13.01.09: Meland Konsernet jobber i januar med å få til en mer strøm linjeformet prosess, her inn går å forlenge perspektivet i arbeidet i Prioriterings rådet, økt fokus på ressurs bruk og fokus på flere lanseringer. Det skal også jobbes med infra strukturen vår og få avklart om og hvor vi har flaske halser noe sted.

Ill. 1 «Strøm linje formet»:

191106

Ill. 2: «Flaskehals»:

583236_red_wine_2

13.01.09: Nei, for skudd på lønn utbetales ikke selv om du er helt blakk etter jule ferien.

07.01.09: Om rokkering:  Vitenskapelig ingeniørforskningssenter med resultat forbedring innen nyskapende teknologi har nå flyttet inn i fjerde etasje.

04.01.09: Godt nytt år alle an satte! Ved inn gangen til 2009 vurderer Meland Konsernet å stenge til gangen til intra nett mellom 23.00 og 07.00, etter inspirasjon fra NAV, som har kommet på denne smarte løsningen for sine tjenester. Som kjent er det mye porno og fæle ting på inter nett om natten. Disketter fortsetter vi også med.

28.12.08: Arbeid med Forretnings plan 2009 for Meland Gruppen er nå i gang. Utkast som vi ber om til bake melding på:

Istedet for å bygge nye horisontaler, ønsker vi å gå vertikalt dypere i de viktigste eksisterende horisontalene i 2009.

Ved siden av nyheter er Meland den store profildriveren for Meland Gruppen. Melandsidene er det som oftest trekkes frem for alle kanaler når leserne blir bedt om å beskrive Gruppen. Meland er et begrep vi ønsker å bygge videre på. Meland er derfor trukket ut i strategien for 2009 som det området der vi skal ta en klar posisjon som nummer 1. Denne posisjonen skal vi ta innenfor de store Meland-kategoriene innsikt, intra nett, interesse og klikk (IIIK).

28.12.08: Intra Nettet til Meland Konsernet (som blant annet har Meland Bloggen i sin para ply) har fått ny hjemme side og blir nå å finne på denne internett siden som vi oppfordrer alle til å bok merke (om du lurer på hvordan du bok merker, kontakt IT Avdelingen)

26.12.08: Gårs dagens varslede ned bemmanning i Meland Gruppen betyr selvsagt ikke at produktet blir dårligere. Vi skal jobbe riktigere og mer effektivt, og får faktisk større trafikk og blir bedre med færre ansatte. En tightere organisasjon, vøtt.

25.12.08: Ned bemmanninger i Meland Gruppen Media Lab. Konsern sjefen har investert i et program som gjør 3 – tre – ansatte overflødige. Prosessen blir tatt vare på av konsulent selskapet BCG. Av vent nærmere be skjed.

21.12.08: Vi i Meland Konsernet gjør vårt ytterste for at leserne av Meland bloggen får så mye som mulig ut av produktet.

16.12.08: Meland Konsernet vurderer ny ansettelse.

16.12.08: Om organiserings nytt: Den nye re organiseringen vil forvandle firmaet til en dynamisk penge maskin. Takk til Kvalitetsteamene for godt Prestasjons Analyse Arbeid.

09.12.08: Til Orientering. Noen har stilt spørsmål ved ledelsens kompe tanse. I begynnelsen fantes amøbene. Noen amøber muterte og ble bedre til passet om givelsene, og ble dermed aper. Så fikk vi Total Kvalitets Ledelse.

08.12.08: Om organiserings nytt: Endringene som vi har offentlig gjort i dag skal gjøre det mulig for oss å dra bedre nytte av ressurs poolen der utviklingen krever det, og strategisk rette vårt fokus mot den endrede administrative enheten, der system kunnskap og nøyaktig het vil være essensielt for å bevare og videre forbedre service nivået for leserne i frem tiden.

05.12.08: Aktuell stilling ledig i Aldring og helse.

E-post effektivitet. Her i Meland Gruppen gjør vi det fra nå av slik at dersom en e-post inneholder krav om en handling: noe som skal besvares, finnes ut av eller gjøres noe med – settes kun én person i til-feltet.

Slik unngår vi at det er usikkerhet omkring hvem som gjør noe, at noe gjøres – og de som venter på svar, vet hvem de bør få det fra. Får du en e-post stilet bare til deg, er det dermed ditt ansvar å gi respons. Dersom en e-post stiles til flere kreves det avklaring dem i mellom om hvem som tar saken videre, ofte tror alle noen andre tar tak i ting og lite skjer.

Andre du gjerne vil at skal være orientert plasserer du i cc-feltet.

28.11.08: Forretnings plan 2009 under ut arbeidelse. Meland Gruppen ønsker å gå vertikalt dypere i de viktigste eksisterende horisontalene. Vi skal være pro aktive mht. hvilke aktører vi ønsker samarbeid med.

27.11.08: Intra nett er be mannet av vikar, siden intra nett redaktøren er på kurs i intra nett

26.11.08: Orientering til de ansatte om kaffe situasjonen i Meland Konsernet: GREITT!! Dere må gjerne drikke opp kaffen hele tiden. KONSERN SJEFEN HAR SAGT SEG VILLIG TIL Å SKRAPE KAFFE GRUT FRA INN SIDEN AV KANNEN MED BLYANTEN OG TYGGE DET I SEG I LØPET AV MØTET.

25.11.08: Meland Konsernet vil informere sine ansatte om at det er en spennende stilling ledig som traktor journalist.

25.11.08: Meland Gruppen forkaster evolusjonsteorien. Brilliansen blant sjefene i mediene i Norge beviser at intelligent design-teorien stemmer.

21.11.08: Fot avtrykks prosses. Meland Gruppen skal definere ”hva vi skal være for hvem”. Et fotavtrykk skal sikre samsvar mellom ord og handling, mellom brukerens forventning til oss og det vi faktisk leverer.

20.11.08: Velutstyrt.no er lansert.

20.11.08: Meland AS med patent: Selskapet har i dag tatt patent på AKTIV SYKMELDING TM, et midlertidig konkurranse fortrinn i Meland Konsernet.

20.11.08: Meland Gruppen Media Lab sikret seg viktige domener. Velutstyrt.no, ekstremt.velutstyrt.no og veldig.velutstyrt.no er nå på våre hender.

19.11.08: Trenger DIN avdeling ny sjef? Sjefs proto type R2D2 er nå lansert av vår utviklings avdeling. Den såpe glatte sjefstypen med Commodore 64-harddisk og teflon belegg er nå klar til BETA testing. Sjef kan oppgraderes til å bli en Q500-variant mot et lite tillegg i pris.

17.11.08: Ny ansettelse. Meland Media kan med stor glede offentlig gjøre at vi har ansatt Kåre Klåfinger som ny personal sjef.

16.11.08: Proaktiv synergi-møte: Fokuser på kunnskaps segmentet, skap et paradigme og tenk markeds føring.

14.11.08: Vi søker medlemmer til den nye kjerne verdi gruppen som skal identifisere Meland Gruppens kjerne verdier. Krav til del taker: Må tilhøre en kullbasert livsform.

12.11.08: To nye HR tiltak lanseres i dag.
1) «Økt individuell verdighet» prosjektet.
2) Narkotikatesting. Av til feldig ansatte.

11.11.08: Meland syke meldt. Konsern sjef Astrid Meland har fortsatt akutt prolaps, og er sykmeldt ut måneden. En ut glidning mellom femte og sjette virvel i rygg søylen har satt Astrid delvis ut av spill. Vi ønsker Astrid god bedring!

09.11.08: Arbeidet med Markedstilpasset Organiasasjons Modell (MOM) fortsetter.

08.11.08: Igang setting av «Anerkjennelses» program for personalet. Programmet gir et viktig budskap til alle ansatte i bedriften, ikke bare «vinnerne». Bud skap: Det finnes ikke anerkjennelses program på høyeste nivå i bedriften. Personalet på lavere nivå vet at dersom de jobber hardere, har de sjansen til å nå et sjefs nivå der det ikke finner «Anerkjennelses» program.

08.11.08: Ny epost policy for Meland Media Lab M&M under utvikling.

07.11.08: Problemer med å logge på data maskinen? Finn oppskriften på intra nett.

06.11.08: Visjon: Vi skal produserer tjenester av høyeste kvalitet, ved å åpne for lag dynamiske metoder i et nytt Totalkvalitets-paradigme.

05.11.08: Julebord policy kommer snart.

04.11.08: Målbeskrivelser for det nye HR-hjulet. Frist 11.11.08.

19 responses to “Meland Gruppen INTRA NETT

 1. Tilbaketråkk: Mest lest på Meland-bloggen 2008 « Astrid Meland

 2. hehe

  «Problemer med å logge på data maskinen? Finn oppskriften på intra nett.»

  knall bra. res pekt.

 3. Jeg tror det kan komme porno og fæle ting også på disketter. Derfor vil jeg oppfordre Meland konsernet til å vurdre å sende brev på papir i stedet. Gjerne i intern konvolutter, de brukes mange ganger og gir uttrykk for nøy som het og grønn profil.

 4. irritert

  Siden relasjonene mellom Meland-bloggen og Meland Gruppen Intranett er såpass tette, kan man se det komiske i ironiske kommentarer om bruk av anførselstegn kombinert med feilaktig utelatelse av infinitivsmerket i 3. linje i beskrivelsen av Melandgruppen… 🙂

 5. Meland Gruppen eier Meland bloggen, men som alle andre Grupper med respekt for fagtradisjonen Intra Nett bruker ikke Meland Gruppen noen av de skriveføre i Meland bloggen til å skrive der, men spesialutdannede folk med adm/finans/HR i fagkombinasjonen, som også er taktfulle nok til å powerdresse på jobben.

 6. irritert

  Det er flott de også tar seg av vertikalene. Man blir spesielt svak for kompetansen innen for genren ord deling…

 7. Beste Fr Direktøren!

  Endel ansatte lurer på om konsernet skal begynne å gjennomføre bekymringssamtaler med sine medarbeidere?

 8. Er det bekymringer? For øvrig snakker Konsern Sjefen bekymret med seg selv. Kvalifiserer det?

 9. Tilbaketråkk: Samskrivingsfeiltragedien « Astrid Meland

 10. irritert

  Dette sitatet vil Meland Gruppen elske:

  http://www.kampanje.com/markedsf_ring/article410027.ece

  Hentet fra en artikkel der PR-selskapet Naked har fått kontrakt med Telenor, og uttaler så:

  «Naked sier de også vil sparre med Telenors reklamebyråer for å ivareta strategiske vurderinger og sikre integrasjon og effektivitet av kreativitet gjennom Telenors mange kontaktmuligheter med kunden. »

  Herlig Bullshit Bingo!

 11. U betalelig! Meland Konsernet har også inn gått et slikt sam arbeid nå.

 12. Tilbaketråkk: Vi må skape mulighetsrom « Astrid Meland

 13. Martin

  Synes det er spennende og tydeligvis helt i Meland Gruppens ånd at telefonsvarerbeskjedene følger språknormen til resten av konsernet. Lydlogg snart?

 14. I love your site!

  _____________________
  Experiencing a slow PC recently? Fix it now!

 15. Tilbaketråkk: Hvor er dere nå, astronomer? « Astrid Meland

 16. Tilbaketråkk: Et medieimperiums kollaps « Kjappe nedtegnelser

 17. du måkje skrive sånn, du kan bli sånn, pass opp!

 18. Bitcoin has shown incredible increases over the last few years and there are now those who will claim that the bubble is about to burst and Bitcoin crumble. Those of us still support the concept of an independent system away from the reach of the financial establishment. We will not believe that Bitcoin is finished. We will be staying with Bitcoin and I am quite certain that Bitcoin will keep rising faster than before. Banks are naturally worried about the growth of crypto currency. Their worry is fuelled by the fact that crypto currency does not require a small part of the charges that high street banking does. The use of a manual platform similar to Bitcoin Surfing can give you the opportunity to find what new offers are available in the world of bitcoin. Mining Bitcoin is a good way to begin growing a Bitcoin investment. Start a free Bitcoin account with Coinbase and earn $10 deposit of Bitcoin free to get you going. There are a lot of offers to get you involved in crypto currency and Bitcoin Surfing is the most straight forward way to begin. Best of all it is free.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s