Tag Archives: DN

Ler ikke av Pol Pot-tilhengerne

Bjørn Gabrielsen skrev om boka «Pol Pots smil» av svensken Peter Fröberg Idling denne uka. Jeg likte anmeldelsen. Forfatteren selv var dessuten på Dagsnytt 18 i dag med interessante fortellinger.

Gabrielsen skryter av boka:

Det er en ganske banal politisk øvelse å latterliggjøre gamle ekstremkommunister for deres tidvise nesten religiøse dyrking av noen av verdenshistoriens verste diktaturer. For det første er det blitt gjort før, og for det andre er det påfallende hvor lite personlig ansvar man tillegger de kreftene som med machiavelliansk iver forsvarte grusomheter begått av ikke-kommunister.

I boka oppsøker Idling fire svensker som i 1978 reiste gjennom Kambodsja som representanter for Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea. Jan Myrdal er en av dem. Idling vil finne svaret på hvordan de kunne unngå å oppdage hvilket menneskelig katastrofeområde de besøkte. Idling siterer også den norske AKP (m-l)-lederskikkelsen Pål Steigan, som var en av flere nordmenn som besøkte landet samme år som den svenske delegasjonen.

Myrdahl og de tre andre rapporterte ikke om noe folkemord når de kom hjem, overhodet ikke, de fortalte men om et sammesveiset folk som sto sammen og bygget opp landet sitt. De laget film og artikler om det flotte landet. Jan Myrdal syntes det var kjempebra med tvangsdeportasjoner fra hovedstaden og ut på landsbyga. De trodde ikke på folkemordet fordi de så det ikke, de trodde det dreide seg om propaganda.

Men i boka Pol Pots smil er det likevel lite harnisk og skadefro, skriver Gabrielsen. Forfatteren ser ut til å ha dykket ned i årsakene til hvorfor ml-erne ble så forblindet. Gabrielsen skriver:

Men entusiasmen for Demokratiske Kampuchea kom ikke fra intet, og var ikke motivert av sadisme eller et ønske om folkemord. Å si at de bare var naive er likevel å frita dem for ansvar. Her ligger Idlings store styrke, at han prøver å finne konteksten som de levde i. Blant annet skrev Noam Chomsky. som i mange kretser fremdeles respekteres som en intellektuell opposisjonell i Vesten, en analyse av bøker om Pol Pots regime der han klarte å konkludere med at Røde Khmer var mer å stole på enn øyevitneskildringene fra flyktninger. Chomskys retorikk blir her dissekert og avslørt, mannen som så effektivt har påvist hvordan vestlige medier bedriver utstrakt selvsensur, viser seg her å selv være mester i desinformasjon.

Meland-bloggen må innrømme at vi likevel tok med det siste her litt på grunn av harnisk og skadefryd.

Hans-Henrik Ramm, Høyrepolitiker, var også på Dagsnytt 18 i dag og fortalte hva som skjedde da han kritiserte Pol Pot-regimet på 70-tallet. Han reiste til Thailand og besøkte flyktningeleirene for kambodsjanere. De fortalte om det redselsfulle regimet. Det meste ble avfeid som CIA-propaganda da Ramm fortalte det videre.  Ingen av ml-erne ville være med i Dagsnytt 18 i dag.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Frps nye program: Banalt og brilliant

Frp har laget forslag til nytt  program. Jeg har ikke lest det, men det har DN og KK, begge skriver om det på side 2 i dag.

KK: Alle banalitetene fortsetter og fortsetter, side opp og side ned, over 76 sider. Og det er atpåtil i en elendig og hjelpeløs språkdrakt. På flere punkter har partiet snudd siden forrige utkast, og en og annen krass formulering om markedets fortreffelighet er dempet ned. Det gjør programmet mer forvirrende.

Det er neppe et tilfeldig utslag av at programarbeidet har vært ledet av en godslig trønder som er bedre muntlig enn skriftlig, eller at det skorter på skriveføre i Frps sekretariat.

DN: Et hardt arbeidende korps av tillitsmenn, anført av landets mest innflytelsesrike partisekretær siden Håkon Lie, har brukt et tiår på å skape et moderne og regjeringsdyktig parti.

Frps program har aldri vært mer gjennomtenkt enn det Per Sandberg presterte i går. Mange av forslagene i Frp-programmet ville – sannsynligvis – gjort landet godt. Ta kommunereformen. Man skal ganske langt ut på landet eller inn i Senterpartiet for å mene at dagens system med 400 + kommuner er optimalt.

Grynt. Får vel lese det selv da.

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

Liv? Hva med StatoilAstrid?

Statoil og Hydro fusjonerte i desember 2006.  Siden den gang har de jammen meg hatt en «prosess» gående,  Den Store Navneprosessen. Nå melder DN at to år ikke er nok. Navnet legges først fram i mai 2010.

Scandinavian Design Group (fint navn) har vært med i navneprosessen i to år, og det var de som foreslo at Statoil og Hydro skulle hete Liv. Og ikke Statoil altså. Eller bare Hydro. Eller StatoilHydro, som de jo heter (men det er bare et midlertidig kompromiss.)

Noen hisser seg opp over etterlønninger. Jeg lurer på hvor mye dette navnetullballet koster. Og hva det kommer til å koste i rebranding, som de sikkert kaller det.

Nå har de forresten registrert domenet statoilenergy.com. Kan det bli navnet?

Helge Lund har nå, etter to år med navneprosess, funnet ut at de burde spørre hva oljeministeren mener, og han sier faktisk at staten, den største eieren altså, vil la Statoil-navnet leve videre.

Ny prosess er dermed igangsatt. Statoil-folka i selskapet utreder nå muligheten for å legge fram Statoil som navneforslag i mai neste år. Etter tre år kan det altså hende de blir enige om å kalle seg.. tatadamtamta!! Det samme som før!

Men, det er ikke sikkert heller. Ifølge avtalen skal det da legges fram et helt nytt navn. Jeg har et forslag:

Astrid

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

OMG! To palestinakritikere ute av skapet

Flinke Bjørn Gabrielsen i DN har i dag en kommentar om krigen på Gaza (ikke på nett) hvor han skriver at nordmenn får annen informasjon om Gaza enn mennesker andre steder i verden.

Gabrielsen har tidligere vist at han nok er mer palestinakritisk (går det an å si det?) enn den jevne, norske journalist. Jeg synes det er interessant med artikler som går i en litt annen retning enn det jeg oppfatter som den norske mainstreamen (Frp gjelds ikke), så jeg lager et lite referat.

I dag er Gabrielsens poeng blant annet:

Det mest alvorlige skillet mellom norsk og særlig engelskspråklig presse er i hvilken grad man velger å koble eller ikke koble Hamas til makthaverne i Iran. Det kan argumenteres for at uten å forstå frykten i Israel for at Hamas skal få tak i i langtrekkende og mer treffsikre raketter fra Iran, blir analysen ganske fattig.

Gabrielsen har gått gjennom papirutgavene til de store norske avisene, og har funnet ut at Iran + Gaza nevnes i hvert 16. tilfelle. I nettutgavene mener han det er enda mindre Iran, i Dagbladet.nos tilfelle har han funnet ut at landet bare nevnes i fem av over 500 oppføringer om Gaza.

Det er et interessant perspektiv,  fordi det er selvsagt ikke bare Hamas på Gazastripen Israel frykter.

Metoden er nok imidlertid for svak, og det er ikke Gabrielsens feil. Norske nettavisers søkemotorer er dessverre ikke til å stole på, noe han også problematiserer selv. Det samme gjelder nok de utenlandske. Han har brukt Google News, og funnet ut at hver sjuende artikkel om Gaza har en referanse til Iran. Hareetz og NY Times skriver om problemstillingen langt oftere, ser det ut til.

Uansett tall. Gabrielsen har merket seg det han mener er utslag av Iran-ignoransen:

Trond Andresen i KK forklarer det hele med at jødene er rasistiske (som nevnt på Meland-bloggen), Kåre Willoch mener Obama ikke får utrettet noe her fordi stabsjefen er jøde, Lars Bremnes lager en vise der han muligens antyder at jødene kanskje bare dreper sivile fordi de digger det, Inge Grødum tegner i Aftenposten en tegning som Gabrielsen har tolket som at Hamas driver med harmløs lekeslåssing.

Ved å ignorere maktspillet der flere enn Israel og Hamas er involvert, blir unngåelig jøder slemme og araberne redusert til brushoder som bare må få lov til å skyte litt fra seg.

Jeg synes bombingen på Gaza er trist. Jeg har likevel savnet bedre forklaringer på det som har skjedd enn at jødene er rasister/onde/psykopater.

Herman Willis er vel forresten den eneste norske israelvennen med vettet i behold som er ute av skapet for tida.  Det er lite fristende å kritisere Palestina akkurat nå.

Oppdatert: Jan-Erik Smilden drøfter Irans holdning i Dagbladet.no. Også interessant. Han oppfatter forsøket på å fortelle verden at Iran står bak Hamas som en del av Israels propagandaplan, men skriver at Iran ikke entydig støtter Hamas.

Oppdatert 2: DN har lagt ut saken!

13 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ensidig norsk presse?

En vanlig kritikk mot norsk presse er at alle journalister stemmer rødt. Det støttes ofte også av undersøkelser som tyder på  at 75 prosent av journalistene støtter AP og de til venstre for dem.

Jeg opplever norsk presse som underholdende uenige i en rekke saker, med totalt forskjellige fremstillinger av sakskomplekset. Som Venezuela, som finanskrisa, men det er kanskje fordi jeg leser Klassekampen og Dagens Næringsliv?

I dag er det morsomt hva de mener om krisepakken som regjeringen skal lansere snart. Merk: Den er altså ikke lansert ennå, og regjeringen har satt igang ekstraordinære tiltak og sms-forbud for at ingenting skal lekke ut.

DN klager over regjeringens manglende pragmatisme, de hevder at ideologisk blindhet på venstresida hindrer politikerne å statse på det som må til for å fikse finanskrisa, nemlig skattelette.

Klassekampen er også misfornøyd. De hevder høyresida bruker finanskrisa til å fremme kapitalmaktens interesser, og tror det kommer til å bli alt for mye skattelette i den nye tiltaktspakke. I dagens leder krever de «noe mer enn skattelette og stabiliseringstiltak».

Mulig Snåsamannen har vært inne her.

Dagbladets leder i dag handler nemlig også om finanskrisa. De er helt enige med DN, det er alt for lite pragmatisme blant politikerne. Men i Dagbladet er det ikke regjeringen, men NHO som «velger å blafre med blå faner midt i finanskrisa.»

Meland bloggen sliter og vet ikke hva vi skal mene. Vi ender opp med å lese Aftenpostens leder. Der mener de, som vanlig, ingenting. Men ja da, det kan bli dramatisk om bankene ikke får lån.

Oppdatert:  I VG sier professor i statsvitenskap Anders Todal Jenssen at Norge er et av de mest Israel-vennlige landene i Vest- Europa.

I Aftenposten skriver Manfred Gerstenfeld at Norge er et mønster for antisemittisme.

Hjelp!

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Hvem gjorde Saakasjvili til Hitler?

georgiahacked

Under krigen mot Russland i august i år ble Georgiske myndigheter og president Mikhail Saakasjvili utsatt for dataangrep.

Datakyndige la inn bilder slik at han ble sammenlignet med Hitler på nettstedet til UD, mfa.gov.ge. En rekke andre offisielle, georgiske nettsteder sluttet å fungere på grunn av angrep. Det georgiske utenriksdepartementet tok i bruk blogger som erstatning.

Ifølge DN var det første gang i historien at dataangrep dant sted samtidig med en konvensjonell militærkonflikt. De har en sak i lørdagsutgaven sin om «cyberkrig» (på tide å finne på et nytt begrep?)

Hvem som sto bak angrepet er fortsatt noe uvisst. På parliament.ge sto det at «South Ossetia Hack Crew» sto bak.

Mistanken gikk selvsagt mot russerne, men selv om georgiske myndigheter har lyst, er de litt forsiktige med å anklage russiske myndigheter for å stå bak. Kreml har også tatt forsiktig avstand fra hackingen. Likevel finnes det et georgisk offisielt dokument som sier at angrepet var av et omgang som krever ressurser bare en statlig støttespiller kan levere. Rapporten peker også på noe som heter Russian Business Network, som antas å være en mafiafasade, ifølge DN.

Men ikke noe av det ser ut til å stemme, skriver Wired, som har mer om saken enn DN. De skrev i slutten av oktober at en russisk hacker som påstår han sto bak, forteller hvordan han gjorde det. Vitnemålet ser ut til å være troverdig, men man man kan aldri være sikker på om det bare er er nerd som ønsker å sole seg i glansen.

Wired omtaler også en gruppe med nettnerder som i september satte igang prosjektet med å finne ut hvem som sto bak.

Også de mener det er russiske hackere som har operert stort sett på egen hånd, som har en stor del av skylda for det som skjedde.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Meland-bloggen gir deg Keyser Söze

the_usual_suspects011024En gavepakke til venstresida ligger og venter. De har bare ikke oppdaget den nye utviklingen enda. Men det har Meland-bloggen.

Det handler om de rike aksjemeglerne. The usual suspects, som Meland-bloggen synes det er tåpelig å gi skylda for Alt Som Er Galt. Likevel, det er ingen publikusmvinner, saken DN ruller opp nå.

Meglerne har siden skattereformen i 2006 opprettet egne private investeringsselskaper etter modell fra rederibeskatningen. Dermed reduserer de skatten kraftig, fordi de betaler kapitalskatt på 28 prosent, ikke inntektsskatt på 54 prosent.

Skattemyndighetene mener prakisen er en ren omgåelse for å slippe å betale personskatt på inntekten.

Rundt 200 meglere mottar i disse dager skattekrav på 1,5 mrd. i posten.

I Pareto må 40 ansatte ut med 290 mill, 7.5 mill på hver gjennomsnittlig. De 40 har tjent 1,6 mrd i 2006 og 2007. Og bidragene fra de indre selskapene utgjør mellom 70 – 100 prosent av de samlede inntektene, viser et utvalg DN har gått gjennom.

Strid omkring indre selskaper har pågått lenge. Meglerne har brukt dette i alle år for å redusere skatten. Tre selskaper har tapt på alle punkter mot skattemyndighetene, en sak skal opp i Høyesterett neste år.

Anders Onarheim, Carnegie-sjef, som vanligvis sier mye fornuftig, kommer ikke så heldig ut i dagens DN:

– Dette er ondskapsfullt, og jeg kan ikke forstå annet enn at de gjør dette for å plage oss ytterligere.

Til tross for krisetidene, han får nok lite støtte i denne saken. I fjor skattet han personlig 2,5 mill av en inntekt på 7,5 mill. Selskapet hans hadde inntekter på 44,2 mill, som det ble skattet 28 prosent av.

Ifølge avisa ligger han nå an til å betale 15 mill. ekstra i skatt.

Meland-bloggen understreker at vi har lite peiling på skatteregler. Men det samme gjelder jo nesten alle andre også. Sympatien for meglerne kommer derfor til å legge seg på reder-nivå. Null. Selv om det kan godt hende at Onarheim har rett i at skattemyndighetene gir regler tilbakevirkende kraft. Jeg ville ligget lavt og sagt lite, var jeg megler.

Og som det ikke var nok med indre selskaper det ikke er noen aktivitet i. Mange meglere tok med de små barna sine som eiere da de opprettet de tomme selskapene. Flere har fylt selskapene med så mye penger at de aldri vil ta det ut, slik at store deler av formuen aldri kommer til beskatning. Derfor satte de innn barna som eiere da selskapene var tomme, for å unngå arveavgift.

Skattemyndighetene vil nå illegge arveavgift på inntektene som er overført til investeringselskap som dette.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Kongepludder

Det er kommet ut en ny bok med anonym forfatter om nettverksbygging i kultureliten, særlig i kretsen rundt Trond Giske. Den heter «Trondprinsen».

Om noen mot formodning ikke har fått nok etter «Kongepudler» og «Kindereggeffekten», her er utdrag av litteraturanmelder Ane Farsethås’ utmerkede anmeldelse i dagens DN. (Nei, Meland-bloggen har selvsagt ikke lest boka, djis!)

Det holder ikke å si at man ikke kan fordra grønne drinker og kaffe latte på løkka. At Ari Behn snakker affektert, eller at Trond Giske sannelig er glad i å vise seg på fest.

Det holder heller ikke å ramse opp navn på kjente personer i ny rekkefølge. Når den første gleden ved å se virkelige navn på boksiden har lagt seg, ser man på det som står igjen av plot, vitser og ideer. Og der er beholdningen gjerne skrinn.

Når det i «Trondprinsen» slås fast at Aschehougs hafefest er et fesjå der «man prater med mange, men snakker ikke egentlig med noen» er det utvilsomt sant. Det er bare ikke morsomt.

Farsethås synes politisk satire ofte mislykkes. Særlig når satiren handler om nettverksbygging i kultureliten, der den veksler mellom å spille på frykten for lukkede nettverk og å le av hvor lite som skal til for å komme inn i disse nettverkene.

Det er som når Otto Jespersen holder sine monologer på Torsdagsklubben. Som den politisk korrekte komikeren han egentlig er, forsøker han ofte å score moro-poenger ved å drive Frp-satire. Men folk ler ikke av satiren, de ler av Frp-poengene hans.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

De fleste foretrekker en boble i ny og ne

Det er en interesssant kommentar av Victor Norman i DN lørdag. Den ligger ikke på nett, derfor en  oppsummering:

Bobler oppstår, det er prisen vi må betale for et ellers fungerende markedssystem.

Offentlige reguleringer er ikke noen garanti mot bobler, faktisk er reguleringer ofte årsaken til dem.

Dagens krise har bla. utspring i at myndighetene gikk inn for subprimelån (Clinton). Freddie Mac og Fannie Mae ble opprettet av myndighetene. Sist i 2004 påla det offentlige å øke sin andel suprimelån.

Det er knapt noe land som har så omfattende regulering av bankvesenet som USA. Krisa skyldes altså vel så  mye feilregulering som underregulering.

Reguleringene har imidlertid ført til fremvoksten av institusjoner på siden av det ordinære bankvesenet. Her er mange uansvarlige aktører.

Den eneste måten å unngå bobler på er å ta bort bedriftenes og forbrukernes rett til selv å verdsette og styre investeringene. Det betyr sentralstyring og prisregulering, som gjør at boblene forsvinner, men alt annet går galt.

Victor tror de fleste foretrekker en boble i ny og ne, heller enn å vente med å ha hus og telefon til man fyller 30 år.

Riktig håndtering av bobler må bygge på annet enn billig ideologisk retorikk. Det er altså ikke hensiktsmessig å forkaste markedet hver gang en boble brister.

PS: I Aftenposten krangler Kåre Willoch og Carl I. Hagen om årsakene til finanskrisa. Carl mener amerikanske myndigheter har skylda (demokratene helst), mens Kåre mener det er markedskreftene i finansinstitusjonene.

Begge, er kanskje svaret. Pluss noen til. Kåre bruker forresten halve kronikken sin på å understreke at hans regjering ikke hadde skyld i bankkrisa i 1987. Han pleier det.

Oppdatert: Nå er regjeringens nye krisepakke klar.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Blogging blir trendy – IGJEN!

Siden jeg er vokst opp i en tid uten internett, føler jeg meg nok ikke så avslappet og ubeskjeden som internettgenerasjonen når jeg blogger, går på Facebook, svarer på kommentarinnlegg på nettet, er på Underskog eller legger ut bildene mine på Flickr. Jeg er redd det skal bli for mye. Kanskje folk tror jeg lever i cyberspace, som man ville sagt for 10 år siden.

Det er fortsatt en viss skamfølelse knyttet til å sjekke opp kjæresten på nett, skrive for mange kommentarer i en sak, ja, til og med å surfe for mye en kveld. Jeg vil ikke være nettnerden uten venner med colamage og ditto brilleglass som drømmer om å vifte med lightsticks og danse til housemusikk.

For unge lesere som ikke forstår: Ny teknologi er flaut. Da mobiltelefonen kom var vi svært skamfulle over å bruke den også, vi himlet enormt med øynene over folk som snakket i vei på gata, vi baksnakket dem som ikke gjemte seg vekk for å snakke, eller i det minste bøyde seg litt. Å rope i 80 decibels styrke i fasttelefon var helt ok.

Takk da, for trendanalytikere, verdens nest dummeste yrke, muligens etter «intra nett redaktør». I dagens DN uttaler de seg i saken «Slik blir trendene i krisetider».

(Journalist må forresten være verdens tredje dummeste yrke.)

Dette sier de er INN:

Gjenbruk (urk)

Enkel mat (bra, appelsinskysaus har aldri vært tingen for meg)

Blogging (merk at Meland Media ble opprettet i oktober 2008, det kaller jeg god krisetid-timing)

Opplevelser (HERLIG, gleder meg til å kunne oppleve ting igjen.)

UT:

Sløsing (fint, det blir slutt på «skjem deg bort»-overskriftene i pressen)

«Fancy» mat (her har DN satt fancy i anførselstegn, det elsker jeg også)

Kjendiser (om de gjenbrukes, er det ok da?)

Produkter (dopapir da eller?)

Mer: Å leve «kjedelig», blir trendy, enten det gjelder klesstil, interesser eller uteliv. Å være ukul, blir kult.

– Vi får en oppblomstring av normalitet. Jakten på det nye og kule vil dabbe av. Det blir for slitsomt, sier Marius Jensen i Bengal as.

Bengals trendanalyser avdekker at vi lenge har vært misfornøyde med å lese om kjendiser, deres luksusforbruk og meninger, står det i DNs sak.

Jøss. Bengal tror faktisk på det folk svarer på slike undersøkelser. Folk sier alltid at de er lei kjendiser. Har de sjekket klikktallene på kjendisnettstedene? Blogger blir motvekten her, sier Bengal. Verdens mest populære blogger er jo kjendisblogger, går det?

En annen trend, ifølge Bengal, er at vi heller kjøper ny sofapute enn ny sofa, og at vi heller maler kjøkkeninnredningen enn å bytte den ut.

No shit. Dårligere råd fører til…lavere forbruk?!

I tillegg må vi kunne slå fast at DN synes anførselstegn er trendy.

Meland Media beklager at vi valgte den enkleste utveien i dag, å gjøre narr av trendanalytikere er gammeldags og utslitt. Konsernet var ute på byen i går.

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

Meland-media nuller bok (nei, vi har ikke lest den)

– Å høre på Støre var litt samme opplevelse som å miste en dorull og se den sprette og trille rundt i rommet med en lengre og lengre hvit hale. Etterpå aner du ikke hva du skal gjøre med alt papiret, skriver DNs kommentator Kjetil B. Alstadheim om utenriksminister Jonas Gahr Støres nye bok «Å gjøre en forskjell».

DN har likevel valgt å sette både en kommentator og en anmelder på saken, samt laget en førstesidehenvisning av boka, som har lånt tittelen av kronprins Haakons foredragsturne på norske skoler om fattigdom og utvikling i 2006. Den het «Å gjøre en forskjell».

Boka har fått bred omtaler i alle medier Meland-media holder (nei, man «holder» ikke nettaviser), og det er visstnok fordi det er svært sjelden politikere gir ut bok når de sitter i posisjon. Etterpå pleier de derimot å memorere veldig, og da kommer det saftige sladderet også.

Vel, det gjelder altså ikke Støre, som ikke overraskende skriver om helt ukontroversielle ting, skal vi tro omtalen. Og det gjør vi. Etter en rask medieblafring viser det seg at følgende utsagn er det mest spennende som kommer fram i boka. Det handler om Carl Bildt.

«Vi sender hverandre tekstmeldinger, utveksler syn, tester ideer.»

Nr 2. mest spennende utsagn:

«Det skjer noe mellom mennesker som møtes.»

Ellers understreker han at «forholdet til USA er nært».

Meland-media, som allerede har begått den tabben å omtale denne hypede utgivelsen, har bestemt seg for å nulle boka.

Det er Statens innkjøpsordning som vanligvis gjør det, sier du? Vel, skal man «gjøre en forskjell» kan man ikke henge seg opp i gamle vaner. For å si det med Støre:

– Vi lever i et tidsskifte.

Oppdatert: Takk til Håvard som tipset oss om at det faktisk finnes noen som har klart å bli provosert over innholdet i denne boka. Det måtte israelere til, følge Vårt Land/NTB.

Støre skriver i boka om et besøk i byen Hebron, hvor israelske nybyggere gjør livet surt for palestinerne, bla ved å kaste ting på dem.

– De fleste forretningene er stengt. Skoddene som er slått for og boltet igjen er merket med det israelske politiets tegnspråk. De er merket, slik andre forretninger har vært merket andre steder og til andre tider. På en dør står det: Gaz the Arabs. På engelsk, skriver Støre i boka.

Dette har har visst gjort folk i det israelske UD målløse. De spør seg nå om Støre sammenligner bosettere med nazister. Støre selv tør ikke utdype hva han mente.

Antakelig lurt.

Meland Media har selv fått erfare hårsårhet denne uka. Konsernet beklager at vi har fått Carl Erik Grimstad til å gråte. Det var ikke meningen.

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

– De visjonære drømmerne risikerer politiske frostskader gjennom misnøyens vinter

Kjetil Wiedswang i DN skriver i dag morsomt på side 2 om dem som håper finanskrisa gir dem nye muligheter, en fargerik flokk:

Europabevegelsen som håper krisen vil drive Island inn i EU, og dermed Norge.

Per Olaf Lundteigen som vil nedsette Grådighetskommisjon med alternative økonomer, som skal «foreta en full gjennomgang av systemet og komme opp med nye lover og forskrifter». Bortsett fra Erik S. Reinert og Torstein Dahle, er det uklart hvilke økonomer Lindteigen tenker på.

Byggebransjen, Fellesforbundet og Unio som vil bruke 20 milliarder til offentlig vedklikeholds- og utbyggingsarbeid.

Politisk redaktør i Nationen Erling Kjekstad som vil bruke krisa til å dempe flukt fra landsbygda med et fett oppgjør til bøndene til våren som riktig løsning.

Partiene Rødt og FrP som faller hverandre om halsen, med forslag om statlige milliardbevilgninger.

Sarkozy som ser for seg en helt ny økonomisk verdensorden.

Sosialister av ulike sjatteringer som pusser støv av halvglemte, alternative samfunnsmodeller.

Så skriver han:

Det vil komme nye, smartere, internasjonale finansreguleringer. Trolig og forhåpentlig vil man endre og supplere institusjoner som Verdensbanken eller IMF, slik at også landene som ikke var med på å vinne Andre verdenskrig, får en klarere stemme.

De mer visjonære drømmerne risikerer imidlertid politiske frostskader gjennom misnøyens vinter. (…) I krisetider, ser det ut til, søker ikke folk mot eksperimenter. På Island og i USA vil velgerne ha noe nytt. Nesten alle andre steder viser meningsmålingene økt oppslutning om lederne som sitter ved makten. (…)

Lundteigens Grådighetskommisjon bør ligge innefor realismens rammer. Det kan bli minst like gøy som Verdikommisjonen. Også kan vi alle lære noe om hvilken alternativ verden vi neppe komme til å få.

Finnes det et IJ-kurs der jeg kan lære å 1) bli så lur 2) så god til å skrive? Tips mottas med takk.

Et ekstratips: Raddisøkonom Kalle Moenes kommentar på side 3 om hva Obama må gjøre for å bedre leveforholdene til amerikanerne anbefales også.  (Ja, jeg jobber med venstrekredden her)

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

– Åhhh, zzzzz, han der Bjerke maser så JÆVLIG!

Notatene fra statssekretær Karl Eirik Schjøtt Pedersens samtaler med DNB-Rune Bjerke før redningspakken til bankene ble kjent, hemmeligholdes fortsatt.  Statsministerens kontor (SMK) sier i dag til DN at:

Notatene er personlige og at en offentliggjørelse kan føre til misforståelser.

Olala! SMK har allerede tråkket kraftig i baret. Tre redaksjoner har klaget på at de ikke får innsyn i papirene, Sivilombudsmannen har også klaget, samt en stortingspolitiker, men SMK brakte saken direkte til Kongen i statsråd i ekspressfart. Der ble innsyn avslått på nytt, og avgjørelser derfra kan ikke innklages av Sivilombudsmannen!

SMK fortsetter å produsere argumenter for hemmelighold. To jusprofessorer i offentlig rett sier til DN i dag at argumentene for hemmelighold er syltynne.

Hva står det der, blant Karl Eiriks krusseduller? (siden han er nordlending har vi tatt hans tradisjonsrike sosiokulturelle uttrykksform på alvor)

«Hæstkuk»

«Rune har en kvise på nesa»

«Han Bjerke maser så JÆVLIG!»

«Husk å bytte bank»

«I love Gunnar»

«For en kødd»

«Husk å kjøpe avføringsmiddel»

Flere forslag?
Oppdatert: Nå har Trygve Hegnar også funnet ut hva som står i det notatet.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Lockheed Martin-folka for dårlige til å lobbe. Buuu!

19. desember kommer anbefalingen om hvilket jagerfly Norge bør kjøpe. Avgjørelsen mellom JSF fra Lockheed Martin og JAS Gripen fra  SAAB ventes å tas våren 2009. Det blir uansett den største bestillingen Norge noen sinne har gjort.

Problemet med internasjonal handel med slike våpen er gjenkjøpsavtaler og industrielle samarbeidsavtaler, som overskygger flytekniske vurderinger. Selv har jeg, i likhet med Klassekampen, ikke snøring på hvilket fly vi bør velge. Men når man leser debatten kan det av og til se ut som det er likegyldig om norske jagerflygerne får propellfly fra Cessna, så lenge norsk industri får gullkantede avtaler. Trenger norsk industri virkelig denne drahjelpen?

Ola Borten Moen (Sp) er imponert over svenskene i DN i dag:

– De siste to månedene har jeg ikke truffet en ordfører som ikke vet hva kjøp av svenske fly vil bety for næringsutviklingen i deres område. Alle sier de ønsker kjøp av JAS Gripen. Det er kanskje litt urovekkende når det gjelder amerikanernes innsats, sier Moen.

En politiker som åpent etterlyser mer lobbyisme. Jøss.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Historieleksjon til Solheim og de Leon

Min yndlingsjournalist i DN er Bjørn Gabrielsen.

I dag har han en gullkommentar. Erik Solheim og Oddvar Akhenaton de Leon (OMOD) sier til NRK at Obama ikke ville nådd like langt i Europa som i USA. Det er lenge til Europa får en statsminister som er muslim, svart eller tilhører et annet mindretall, mener de.

Gabrielsen gir dem en historieleksjon:

Benjamin Disraeli (statsminister UK 1868 første gang). Léon Blum (statsminister Frankrike 1930-tallet). Bruno Kreisky (kansler Østerrike fra 1973). Napoleon var korsikaner, Stalin fra Georgia. Frankrikes president i dag er barn av en ungarsk og en gresk innvandrer. I Norge ligger Hadia Tajik bedre an til å bli statsminister enn de fleste andre på hennes alder.

Gabrielsen sier at noen sikkert vil trekke frem at i disse eksemplene dreier det seg om folk med relativt lys hudfarge.  Men:

– Dette ville være å undervurdere viljen hos mennesker har til å se «rasemessige» særtrekk når det passer seg. Spør en same. Det merkelige ved rasebegrepet er hvor lite konstant det er. Hvem kjenner nasjonaliteten til foreldrene til Nadia Hasnaoui, Kari Jaquesson, Maria Mena eller Johan Golden? I kraft av å være kjendiser, oppfattes de som nordmenn.

Gabrielsen mener rase, både i Europa og USA, er mindre avgjørende enn klassetilhørighet. At en advokat med afrikansk far blir president er ikke så overraskende. En arbeiderklasse-redneck i Det hvite hus ville vært en større revolusjon enn Obama.

Også sylskarpt:

– Vi lever i en merkelig verden når DN må belære Erik Solheim om betydningen av klassetilhørighet.

1 kommentar

Filed under Uncategorized