Tag Archives: hjernevask

Derfor liker menn store bryster: Fordi de kommer til å henge

Jeg har nettopp lest artikkelen ti politisk ukorrekte sannheter om menneskenaturen på Psychology today. Og tenker at det er slike ting som er med på å gi forskning på menneskelig atferd i et evolusjonært perspektiv dårlig rykte. Sammen med forklaringen på at kvinner liker rosa fordi bærene de plukket i steinalderen var røde, så klart, som jeg fikk av Rolf Marvin.

Her er noen av påstandene:

1). Menn foretrekker blondiner: Den evolusjonære forklaringen på at menn foretrekker blondt hår (gjør de det?) er at det er typisk at jenter har lysere hår når de er unge. Å bli sammen med en blondine mener disse artikkelforfatterne kan være et ubevisst forsøk fra mannens side på å parre seg med yngre (mer fruktbare) kvinner. Og jaggu: Det er ingen tilfeldighet at blond hår utviklet seg i Skandinavia og Nord-Europa, antakelig som et alternativ for kvinner til å vise fram ungdommen sin, siden kroppen var dekket under tunge klær.

Herlig spekulasjon! Men hadde de ikke luer disse steinalderkvinnene i nord? Dette høres tullete ut. Vanligvis forklarer man lys hud og hår som en tilpasning til mindre sol og dermed D-vitaminer.

2) Menn foretrekker store bryster: Større og dermed tyngre bryster siger mer med alderen enn mindre bryster. Det gjør det lettere for en mann å bedømme en kvinnes alder og hennes reproduktive verdi bare ved et blikk.

???

3) Alle selvmordsbombere er muslimer: Årsaken er ikke religion, men det at muslimer lever i polygami, dette fører til konkurranse blant mennene om damene. De unge med lav status har ikke sjans. Derfor er det mer sannsynlig at disse unge mennene går til voldelige grep for å få tilgang til damer.

Tja, det høres fornuftig ut at krangel om damer fører til mer vold, men selvmordsaksjon? Det kan jo være de 72 jomfruene som venter i himmelen (eller de hvite rosinene) som lokker kåte menn så klart. Men det er jo religion. Det finnes jo dessuten selvmordbombere som ikke er muslimer, kamikazeflygerne kranglet vel ikke om damer? Og hva med tamilene? Wiki diskuterer flere motivasjonsfaktorer, ingen evolusjonære. Wiki er ikke til å stole på og feilkildene er mange,  men dette får holde i bloggsammenheng. De oppgir at mellom 1- 3 prosent av ekteskapene i den islamske verden er polygame.

Det er en fem sider lang artikkel. Jeg orket ikke lese mer.

15 kommentarer

Filed under Uncategorized

Vi vil vel ikke bli hjernevasket nok en gang?

Steven Rose, professor i biologi og nevrobiologi, kunne vært en av de aktuelle å oppsøke for en journalist som ville forsøke å lage et mer balansert Hjernevask. Han er en kjent kritiker av evolusjonspsykologien.

Man kan selvsagt være dypt uenig i Roses argumenter, en fyr som Dawkins har kritisert for å være like politisert som de andre og ikke ute etter sannheten. Trekker man frem raddisbakgrunnen, sosiologkona og Israel-kritikken vil noen mene han ikke er verdt å lytte til. Men kritikken trenger jo ikke være gal selv om det kanskje stemmer at den er politisk motivert.

Jeg har hatt en affinitet for evolusjonspsykologi i flere år, men er likevel på let etter noen gode kritikere, ikke alle disse som drar frem biologisme, genetisk determinisme og rasisme. Nå er vi alle enige i at kjønnsforskerne er politiserte. Men de andre driver jo ikke nødvendigvis med nøytral hypotestetesting av den grunn.

Og selv om vi muligens er blitt hjernevasket av konstruktivister med likhetsideologi de siste tiårene, er vel ikke det noen god grunn til å la seg hjernevaske nok en gang?  Så kanskje Rose, som jeg ikke kjenner særlig godt til, men som jeg vet driver og titter inn i hjerner, kan være noe? Han har nylig vært i Danmark og holdt foredrag blant annet om dette, som du kan se video av her

Han sa til Weekendavisen ifb. med foredraget:

– Og ja, det er forskjell på piker og gutters hjerner. Men det er forskjell på alles hjerner – og forskjellene er langt større internt blandt hhv. pikene og guttene, enn de generelle forskjellene det måtte være mellom piker og gutter. Dessuten er de generelle forskjellene fullstendig ubetydelige for læring. Men det er tilsynelatende mange mennesker som kan tjene gode penger på å fortelle den slags rubbish, sier Rose.

I Guardian skriver han at Evolutionary psychology goes too far

As a Darwinian I take it for granted that human psychology has been shaped by our evolutionary past – but EP’s claims go way beyond this, arguing that «human nature» was fixed in the stone age and that there has not been evolutionary time subsequently to modulate these universals, such as women’s having more orgasms when mating with men wearing rolex watches or men preference for sex with women who have optimal hip-waist ratios. (It is enough to visit the great picture galleries of Europe and observe what passed as soft pornography for our 17th century forebears to refute the latter claim).

Han har gitt ut en bok hvor han kritiserer evolusjonspsykologi, og har fått kraftig motbør bla. for stråmannsargumentasjon, som nå har havnet i standardforsvaret for evolusjonspsykologien, ofte med god grunn.

I Norge er filosofen Lars Svendsen en av de få dyktige kritikerne av evolusjonspsykologien. Han legger vekt på at evolusjonspsykologien godt kan brukes til å forklare menneskelig atferd, men har blant annet metodiske innvendinger. Til Fri Tanke sa han i fjor:

– Filosofen Daniel Dennet er en av de varmeste forsvarerne for en evolusjonær innfallsvinkel til menneskelig adferd. Likevel ser han at menneskelige trekk kan være utbredt uten at det av den grunn har en genetisk basis. Selv trekk med universell utbredelse er ikke tilstrekkelig bevis for det. Det er slike slutninger som forekommer ganske hyppig i evolusjonspsykologien.

Han mener evolusjonspsykologene går i en gammel vitenskapsfelle.

– Det at B kommer etter A betyr ikke at A har forårsaket B. For å lage en hypotese til videre testing er denne tanken ok, men det holder ikke for å lage en teori om hvordan virkeligheten er, sa han.

Han konstaterte at evolusjonspsykologien er full av slike feilslutninger.

Sjekk her hvor lik debatten i dag er den i 2001, da Hanno Sandvik kritiserte Svendsen for å kunne for lite biologi.

Finnes det flere bra kritikere av evolusjonspsykologien? Og hvor står evo-feministene forresten, er det noen som liker dem og deres evolusjonære forklaringer på patriarkatet, som fortsatt skal brytes ned?

15 kommentarer

Filed under Uncategorized

Å vise med eksempler

Det er trøttende med alle disse innleggene i Eia-debatten. Det står det samme i dem alle. Det kommer fra forskere som melder at de er enige de, alltid vært det. KLART arv betyr masse, det har jo jeg visst i 20 år, det er bare det at disse konstruktivistiske kjønnsforskerne har vært totalt dominerende.

Jeg forstår behovet for å ta avstand fra folk som synes det er veldig mye dårlig forskning i Amerika, men det holder nå. Vi må videre. Det er interessant med konkrete eksempler på dårlig forskning som kan bli bedre med tverrfaglig tilnærming. Samfunnsforskning  som har lidd av mangel på bio-perspektiv? (Biologisme vet vi allerede mye om.)

For hva skal vi gjøre etterpå? Nå som den siste forskeren snart er på plass i folden, og evolusjonspsykologene må skape seg et nytt selvbildet. De er sikkert nostalgisk å gi slipp på tilværelsen som ny-opposisjonsvitenskap. Men hva slags politiske implikasjoner bør denne nye erkjennelsen av biologi få?

Det vil jeg gjerne lese mer om.

I Weekendavisen  skriver overlege Karin Garde om hva slags dilemmaer psykiatrien har stått overfor fordi kjønnslikhet har vært idealet de siste tiårene. Det er eksemplene jeg liker.

Sammendrag:

Etter kritiske innvendinger mot å bare bruke biologiske forklaringer på kjønnsforskjeller, er omtale av kjønnsforskjeller stort sett forsvunnet fra de fleste danske lærebøker i psykiatri, og hvis det nevnes analyseres det ikke.

I kapittel som handler om sykdommer som fordeler seg svært forskjellig for menn og kvinner omtales det ikke, eller det konstateres bare. Som for eksempel at 80 prosent av narkotikamisbrukerne er menn. Det er bare få lærebøker som konsekvent forholder seg til den nyanserte beskrivelsen av sykdommene og omtaler betydningen av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, sosial status og religion. Hva stiller vi opp med når likhet og likestilling melllom menn og kvinner er idealet?

– Det er altså ikke for å være kjønnsdiskriminerende, men boarderline personlighetsforstyrrelse opptrer altså hyppigst hos kvinner, sa en prominent dansk psykiater.

Garde nevner noen eksempler fra vitenskapelige artikler og lærebøker som bare kort omtaler kjønnsforskjeller, biologiske forskjeller, eller hvor forfatteren ikke nevner dem. Formålet er å vise hva man mister med en slik praksis, nyanser i diagnostikk, behandling etc.

I en undersøkelse av fysisk sykdom hos psykisk syke fra 2008 er formålet å danne seg et overblikk over sykdomsmønster og behandlingsbehov blant psykiatriens brukere. De lidelsene som beskrives, for eksempel hjertelidelser, gikt, migrene og benskjørnhet, har betydelige kjønnsforskjeller, samtidig er det ulikt hvor ofte menn og kvinner søker lege. Det er derfor sannsynlig at mennene er mest underbehandlet, men det vises ikke i undersøkelsen.

I en rekke undersøkelser av bruken av elektrosjokkbehandling nevnes ikke at behandlingen gis dobbelt så ofte for kvinner. Selv om kvinnene er oftere deprimert enn menn, forbeholdes behandlingen til de alvorligste depresjonene og maniene, hvor kjønnsfordelingen er lik. Betyr det at menn blir behandlet for lite eller kvinnene for mye?

I en lærebok om spiseforstyrrelser som rammer kvinner for det meste, omtales pastientene uten at den store kjønnsforskjellen nevnes. Dermed er det ikke tatt rede på hvordan spuseforstyrrelser rammer menn, om de bør behandles annerledes, noe man skulle forvente utfra forskjellig pubertetsutvikling. Overser man problemet hos gutter fordi det er en kvinnesykdom?

I samme lærebok omtales alkomisbruk kjønnsnøytralt, til tross for at menn og kvinner atskiller seg markant hva gjelder forbruksmønster, fysiske og psykiske men og behandlingsbehov.

Den for det meste umerkelige men nesten systematiske kjønnsnøytraliseringen har skjedd i en periode hvor det har skjedd store sosiale og psykologiske forandringer i forholdet mellom menn og kvinner. Det er i pasientenes interesse at legene forholder seg til hva kjønnsforskjeller fører meg seg, skriver Garde.

11 kommentarer

Filed under Uncategorized