Tag Archives: incest

Incest – en god gjerning

For 2000 år siden praktiserte persere, egyptere og grekere incest uten å skamme seg, det var tvert om gjerne en god gjerning. Det forteller egyptolog Paul John Frandsen i en halvgammel utgave av Weekendavisen (ikke på nett) som jeg leser fordi jeg ikke fikk noen sist helg.

Han har funnet materiale som viser at ekteskap innenfor familien var fullstendig ukontroversielt i romertidens Egypt.

I senantikkens Iran har han funnet dokumentasjon på det samme. Før islam kom til Iran, dominerte zaratustrismen, som tidlig utviklet en forestilling om at det var en god gjerning å gifte seg nære slektninger, man ville da belønnes i neste verden. Å ikke gifte seg med en slektning var en fromhetsbrist. Å gifte seg i familien het xvetodah, og det var mor, søster eller datter man skulle gifte seg med for å bli frelst.

For Egypts del er det romernes skatteopptelling kilden. De gjennomførte den hvert 14. år, og alle familier ble registrert i detalj. I materiale finner man ekteskapskontrakter mellom søsken og av og til også detaljer om skilsmissen deres. Mange av disse familiene var greske.

I Hellas er det dokumentert ekteskap mellom halvsøsken, også her ser det ut til å ha vært uproblematisk.

Det har lenge vært kjent at noen faraoer av og til giftet seg med søstre, men det har vært vanlig å avvise dette som uttrykk for vanlig praksis. Men filologer har lenge kjent til tekster om incest som vanlig praksis.

Fransen ser ut til å mene at forskere og især antropologer ikke har turt å ta i dette materialet tidligere, selv om de har visst om det har de avvist det som tull. Hva vi legger i begrepet incest varierer også mellom kulturer.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized