Tag Archives: intelligent life

Gud og gartneren

To mennesker kommer tilbake til deres neglisjerte hage og finner ut at blant ugresset har noen få av de gamle vekstene holdt seg overraskende flotte. En av dem sier til den andre «Det må ha vært slik at en gartner har kommet og gjort noe med ugresset.» Den andre er uenig. De slår opp teltene sine for å følge med. De ser aldri noen gartner. Den troende lurer på om gartneren er usynlig. De patruljerer med blodhunder, men de gir ikke fra seg et knyst. Likevel insisterer den troende på at det finnes en usynlig gartneren som  hverken gir fra seg lukt eller lyd.  Skeptikeren er uenig. Han spør hvordan en såkalt usynlig, ufølbar, udefinerbar gartner skiller seg fra en innbilt gartner eller fra ikke noe gartner i det hele tatt.

(Filosofen John Wisdoms lignelse fra 1944.)

Anthony Gottlieb skriver i siste nummer av Intelligent Life (som er så flink til å legge ting på nett) at de troende har malt seg inn i et hjørne med sine forsøk på å avvise ny-ateister som Dawikins, Hitchens og Harris’ harde angrep.

Et eksempel er den siste av 22 religionsbøker fra den tidligere nonnen Karen Armstrong. “The Case for God”. Hun mener nyateistene feiler fordi de kritiserer en gammeldags gud som bare svært få tror på, det er få fundamentalister igjen. Hun mener «Gud ikke er god, guddommelig, mektig og intelligent på noe måter vi kan forstå. Vi kan ikke en gang si at Gud eksisterer, fordi vår forståelse av det er for begrenset.” Hennes Gud overgår den menneskelige forståelse og kan ikke beskrives i det hele tatt. Hva er igjen da, ikke mer enn den usynlige gartneren?

En annen kritiker av nyateistene er litteraturkritikeren og katolikken Terry Eagleton, som definerer Gud slik: «what sustains all things in being by his love, and…is the reason why there is something instead of nothing, the condition of possibility of any entity whatsoever.»

Vanskelig altså, i alle fall mye vissjivossji, når noen skal forklare hva Gud er. Les resten av kommentaren til Gottlieb.

(Som dette bildet viser, også kristne har noe å lære når det gjelder Photoshop.)

8 kommentarer

Filed under Uncategorized