Tag Archives: kampfly

Meland-bloggen innrømmer knefall for USA-imperialismen. Kjøp Klassekampen!

Nå er det på tide at Journalisten eller lignende medietidsskrift tar en telefon til Klassekampen for å undersøke hvilket PR-byrå de har leid inn til kampanjen sin for å omvelte regjeringens vedtak om å kjøpe amerikanske jagerfly.

PR-innsatsen har vært så dominerende i de åtte dagene etter vedtaket, at avisa helt har forsømt sine vanlige kjepphester. Markedsliberalismens fall går for lut og kaldt vann, og de har heller ikke plass til de rutinemessige advarslene mot IMF, WTO og aksjemeglerne. Vi lesere krever mer forutsigbarhet!

Avisa skal ha skryt for å orke å sette seg inn i de dokumentene som er frigitt og for å ha klart å få tak i eksperter som ensidig støtter deres syn. Svensk våpenindustri må være meget fornøyd med samarbeidet.

KK har hevdet mye rart i uka som har gått.

Redaktør Braanen mener at pressekonferansen der valget av JSF ble offentliggjort, minnet om Colin Powells tale til FNs sikkerhetsråd i februar 2003, der han la fram det som ble hevdet å være bevis for masseødeleggelsesvåpen i Irak.

– Den samme desperasjonen, de samme overdrivelsene, skriver Braanen.

Ja, der sa han det: Overdrivelser.

Braanen, som vanligvis er svært kritisk til våpenindustrien, er nå sjokkert over «det åpne angrepet på svensk forsvarsindustri.»

– Et valg av Jas ville ha medført at hundrevis av norske bedrifter ville ha blitt med på et høyteknologisk eventyr, mens valget av JSF vil bety lite, skrev han denne uka.

Så ille kan det faktisk bli, mener han, at USA kan komme til å angripe oss, og vi sitter uten kontroll over jagerflyene.

– Norge må i prinsippet kunne gå opp og avskjære også amerikanske fly ved krenkelser av norsk luftterritorium. Hvis amerikanerne da har full oversikt over bevegelsesmønstrene til flyene, og i verste fall, kan kortslutte flyenes operativsystem, har Norge i praksis ikke noe nasjonalt forsvar.

Jeg er klar over at Braanen ikke ønsker USA som Norges viktigste allierte, men ikke en gang finanskrisa kan fikse på det.

KKs journalist Anders Horn mener det er grunnlag for riksrett mot Stoltenberg og Strøm-Erichsen for behandlingen av saken. Og resten av pressenorge (minus Aftenposten) har selvsagt gjort knefall for USA-imperialismen.

Det kan se ut som Klassekampens selvoppnevnte jagerflyeksperter burde snakke mer med folk som har andre syn. Når alle er enige og ingen stiller kritiske spørsmål, oppstår det en boble i redaksjonen der man uimotsagt kan begynne å fantasere om at USA kan komme til å angripe Norge. (Meland-bloggen kjenner til dette problemet, da det er svært få i redaksjonen, og alle synes å være enige.)

Men det blir ikke riksrett. Klassekampens kampanje lykkes ikke. De har blant annet for lite oppplag og for obskurt ståsted.

7 kommentarer

Filed under Uncategorized

Kjøpt og betalt av amerikanerne

I dag har det norske kampflyprosjektets leder, Pål Bjørseth, svart på spørsmål fra leserne hos Dagbladet.no. Ikke helt overraskende får han tyn for å være dårlig i matte, for å være kjøpt og betalt av amerikanerne og for å ha bestemt seg på forhånd.

En av leserne stiller følgende spørsmål:

Er det de som regnet på Tromsø OL
…som har sett på denne saken også?

Hehe.  Beste spørsmål og svar følger:

Why??why??

Jeg er (…) fasinert over hvor mange såkalte forsvarsanalytikere og -eksperter som nå dukker opp fra fjern og nær. Det er slik sett et tankekors at vi som presumptivt kan mest om kampfly alltid blir beskyldt for å være uvitende, forutinntatte, korrupte, idioter osv.

Iskaldt (på påstand om korrupsjon etc):

Jeg tar dine synspunkter til etterretning. Jeg er selvsagt ikke enig i noen av dine påstander.

På spørsmål om prisanslagene:

Jeg kan bare henvise til at våre vurderinger viser at JSF er billigere enn Gripen, både i anskaffelse og i et 30-års levetidsperspektiv. Det er forsåvidt riktig at JSF ikke er helt ferdig utviklet, men det må man vel i sannhetens navn klart kunne si at gjelder Gripen NG også…. Våre vurderinger er basert på de tilbudene vi mottok fra begge tilbyderne 28. april, og begge tilbyderne har selvsagt angitt beløp for vedlikeholdskostnader.

Om at JSF ikke blir produsert noen gang:

JSF er faktisk i produksjon, USA har allerede bestilt et lite antall. Ulike varianter av flyet er også produsert som testfly, og er nå oppe og flyr.

Sjokk og vantro:

Det bør ikke komme som en overraskelse at man står igjen med en vinner etter en konkurranse.
Det bør heller ikke være en overraskelse at man velger flyet som best tilfredsstiller Norges krav og som er billigst.

Meland-bloggen har lest mer om kampfly i dag og kan melde om at Klassekampen fortsatt er i harnisk etter flyvalget i forrige uke.

I dag skriver Anders Horn at valget har skapt grunnlag for riksrettssak mot Stoltenberg og Strøm-Erichsen. Årsak:»Regjeringen har stilt nasjonen i USAs knipetang.»

I tillegg til at regjeringen kanskje må gå, er det mer: «De har med vilje fremstilt Gripen som «søppel» (ja, det står i anførselstegn, jeg vet ikke hva det betyr.)

«Regjeringen gjør hva de kan for at Jas Gripen-prosjektet skal krasjlande fullstendig.»

Meland-bloggen har lite greie på kampfly. Men vi registrerer at Klassekampen stiller mikrofonstativet til disposisjon for svensk våpenindustri.

I dag sier svenskene at den norske prosjektgruppa har regnet fullstendig feil når de kom fra til pris på flyene.

Det kan hende det er noe i det.

Men siden KK konsekvent ser ut til å velge kilder som er enig med dem, blir jeg skeptisk.

I dag har de i tillegg sett bort fra tilsvarsretten. De som beskyldes for drøye regnefeil er ikke intervjuet. Det hadde vært interessant å se hva de hadde å si til sitt forsvar.

Fascinerende at venstresideavisa blir så varme om hjertet når de skriver om den svenske våpenindustrien.

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Oh, julaften!

julepynt-468b

Klassekampen er best på dekningen av uenigheten om jagerfly i dag. De har gode kilder på venstresida og forteller best om uenigheten i SV. I dag har de side 2, 5, 6, 7, 8 og 9 på saken.

Meland-bloggen elsker slike krangler. Vi må innrømme at vi har heiet på amerikanske fly mest på grunn av de morsomme reaksjonene vi visste ville komme på venstresida.

– I SV er det full forvirring om hva partiet skal gjøre, skriver avisa i saken «Buklanding.»

Stein Ørnhøi, som har dined and wined med svenskene, vil ikke snakke om det.

Rolf Reikvam, stortingsrepresentant for SV, vil at partiet skal trekke seg ut av regjering. Kampflysaken «ryster SV helt inn i grunnvollene».

Kjetil Bjørklund, landsstyremedlem i SV, er sur på Reikvams utblåsing.

Kirsti Saxi, sentralstyremedlem i SV, «føyser bort Reikvams krav.»

Bjørn Jacobsen, forsvarspolitisk talsmann, er skuffet, som alle andre, fordi de har latt seg styre av «våpengutta» og det militærindustrielle kompleks. Men ut av regjering vil han ikke, hør på argumentene:

– Går vi ut av regjeringen nå, kan vi ikke være med å påvirke hvor mange fly som skal kjøpes inn.

OG:

– Seieren i denne saken er at vi med sosialister i regjeringen har fått til en reell konkurranse og slik spart skattebetalerne for milliarder av kroner.

Den frie konkurransen har SV sikret «ved å åpne prosessen». Dumt for dem at deres alternativ ikke nådde opp i denne prosessen, men pinlig å krangle på.

Bjørgulv Braanen, redaktøren i KK, slår i sin rasende leder med tittelen «Null tillit» et slag for våpengutta/det militærindustrielle kompleks: – Et valg av Jas ville ha medført at hundrevis av norske bedrifter ville ha blitt med på et høyteknologisk eventyr.

Forsvarsindustrien er KK også bekymret for i saken «Usikkert for norsk industri med JFS» -Forsvarsindustrien var avventende i går. Ingen vet nå hva norsk industri vil kunne få ut av jagerflykjøpet, skriver avisa.

OMG! Hva med våpengutta og det militærindustrielle komplekes nå?

Stakkars Sverige, det er synd på dem også. Svensk industri er truet, og nå må svenskene satse på at fattige land, Romania og sånn, skal kjøpe flyet deres, skriver KK også.

John Berg og Jon Bingen, forsvarseksperter, forteller til KK at de er sterkt kritiske til kampfly-rapporten til regjeringen, til tross for at de ikke har lest den. Den er jo gradert.  De har noen interessante innvendinger til å kjøpe amerikansk. I tillegg sier Berg at det blir det mye støy ved jagerflybasen i Bodø med de amerikanske flyene, en barnehage må flyttes.

Opps, der røyk den ene milliarden.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Kaos i det norske demonstrasjonsmiljøet

I det norske demonstrasjonsmiljøet er det full forvirring etter at tjenestedirektivet ble vedtatt i Ap i forrige uke, og etter at regjeringen, helt uten forvarsel, sendte ut en pressemelding om at de velger amerikanske kampfly (JSF). Og det samme dag som Ungdomsalliansen mot tjenestedirektivet demonstrerte i åtte norske byer!

Hallgeir Langeland ble sist sett spinnende rundt seg selv i nærheten av Stortinget, mens Kirsti Bergstø jobber med hvordan man kan slå sammen nei-budskapene i retning «Nei til Joint Strike Tjenestedirektiv». Ingrid Fiskaa tror man kan få mye igjen for kjøre sakene Israel og JSF samtidig. Audun Lysbakken, som er god på budskap som ikke er juks og allerede motstander av så mye, funderer på å kutte ut fokuset på sak og bare gå for et generelt «NEI» på bannerne.

Nå rakk ikke SV å ta noe offisielt jagerfly-standpunkt før beskjeden kom om at regjeringen velger JSF. En undersøkelse utført av NRK i forrige uke viste lite overraskende at SV-medlemmer var mest imot amerikanske fly.

– Vi er utrolig imponert over hvor mange kampflyeksperter Norge har, sa statssekretær Espen Barth Eide . Det er sjelden sarkasmen bobler så herlig over i Dagsnytt 18.

– Sp har sluttet seg til kjøpet, mens SV trenger noe mer tid, ifølge Jens.

– Mange i SV er skuffet, sa Kristin Halvorsen.

No shit.

– Bornert, sa de antakelig samstemt i SV i kveld.

Blir det en ny dissens? Ja! Det er jo så morsomt?

Skuffende nok synes visst ekspertene at JSF er overlegent mye bedre enn JAS Gripen. Det betyr at det var enklere for SV å gå inn for amerikansk, enn om vurderingen av de to flytypene hadde vært likere.

PS: Det blir nok ingen julebonus på de ansatte i Burson-Marsteller i år. (ja, de jobbet for JAS Gripen)

Meland Media Lab Group AS har ikke peiling på kampfly, men føler seg likevel i slikt et godt humør:

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

Alarm! Politisk ukorrekt i Klassekampen

Vanligvis overlater jeg til andre å opprøres over mannsjåvinisme.  Men Klassekampen irriterer meg i dag.

Karita Bekkemellem støtter innkjøp av Joint Fight Striker-fly i VG-innlegg. Det synes Klassekampens Anders Horn er såpass tåpelig at han har brukt to ulike spalter på å gjøre narr av stortingsrepresentanten.

I «På teppet» skriver KK syrlig at Karita har landet på det standpunktet «etter en høyteknologisk aha-opplevelse hun fikk på Forsvarets høyskole i 1999».

Under overskriften «Kjøp rosa kampfly!» gjør Horn narr av henne fordi hun er med i TV Norges Studio 5, som har tatt for seg sko, moter, smykker, Great Garlic Girls og Syden. Så skriver han:

– Bekkemellom var nemlig elev på Forsvarets høyskole for ni år siden, og har lært seg ett og annet om de tekniske kravene som må stilles til nye norske fly.

Vel, om teknisk innsikt var et krav for å skrive om kampflysaken, diskvalifiseres vel automatisk nesten alle KKs egne artikler om temaet. De handler vanligvis ikke om tekonologisk overlegenhet, men gjenkjøpsavtaler, norske arbeidsplasser og nordisk samarbeid.

Videre skriver Horn:

– Når autoriteter snakker er det bare å lytte. Av Studio 5s PR-bilder kan vi tydelig se at det er Bekkemellem som har peling på det tekniske.

Hadde denne dissinga forekommet om Karita var en mann? Hadde Inga Marte Torkildsen fått samme medfart om hun hadde skrevet om temaet? Ikke om hun hadde gått inn for Klassekampens foretrukne svenske variant. Da er nok de fleste meningsberettiget, Karita også.

Her er Klassekampen ikke bare mannsjåvinistisk, de er gammelmoralister også. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig, både å ha det gøy, tulle OG være seriøs. I Studio 5 er Karita sammen med grepa damer som Martine Aurdal, Vampus og Kjersti Løken Stavrum. Er deres meninger også korrumpert av deltidsjobb i showbiz?

Nå skal det til Horns forsvar sies at han nederst legger til at det kan være mannsjåvinistisk det han har skrevet. Hvorfor skrev han det da?

6 kommentarer

Filed under Uncategorized