Tag Archives: kriminalisering av sexhandel

Retten til å gjøre feil ting med egen kropp

Nylig ble loven som kriminaliserer kjøp av sex vedtatt. Det strømmermed rapporter om at det vil ramme de svakeste.

Feministene har i alle år kjempet for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Den retten gjelder tilsynelatende bare når kvinnen gjør moralsk forsvarlige ting med kroppen sin.

De færreste blir kidnappet til trafficking.

Mange traffickingsaker starter tvert om som et samarbeid mellom offeret og den som frakter. Det viser data en analyse som UIO og Frischsenteret har gjort basert på data fra 5000 spørreskjema trafikkerte hadde fylt ut for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Hele 30 prosent ble rekruttert av venner, mens halvparten ble rekruttert av ukjente. Det var omtrent like mange menn som kvinner som rekrutterte.

Bare fem prosent oppgir at de ble kidnappet.

Mindre enn én prosent sier de ble solgt av familiemedlemmer, sju prosent kom inn i det etter å ha svart på en annonse.

Ni prosent av de som svarte oppga at de hadde blitt trafikkert mer enn en gang.

Bare ni prosent svarte at de fikk vite at jobben besto i prostitusjon. Det lave tallet kan komme av at dette er selvrapportering, og at dette er en ubehagelig innrømmelse. Et annet problem er at de kommer fra land der prostitusjon er forbudt. En innrømmelse kan føre til problemer i hjemlandet, noe FAFO-forsker Mai-Len Skibrei også har pekt på.

Over 80 prosent av de trafikkerte endte med å selge sex.

I utlandet fikk de fleste av dem jobb på nattklubber, mens 12 prosent arbeidet på gata. 11 prosent arbeidet i private leiligheter, resten holdt til i sauna eller ble ansatt som eskorte.

Analysen viste at det å arbeide som prostituert i leiligheter eller skjulte områder har negativ effekt på kvinnenes levekår i forhold til å jobbe på gata.

Dette resultatet er også funnet i flere tidligere forskningsprosjekter. Det er vist at sexarbeidere får det vanskeligere når sexkjøp kriminaliseres og de blir flyttet til mer skjulte steder. Dette igjen har konsekvenser for levekårene: De prostituerte blir mer utsatt for vold, kontroll, frihetsberøvelse og svindel.

Prostitusjon kommer av mangel på økonomiske alternativer for den som selger sex, og man kan spørre hva slags reelt valg kvinnene har. Men problemene i arbeidsmarkedet i hjemlandene deres bedres ikke av å forby sexkjøp i Norge.

Kriminalisering krise for de prostituerte

6 kommentarer

Filed under Uncategorized