Tag Archives: styremøte

En potent kurve

Protokoll fra styremøtet i Meland Gruppen 19.08.2009:

Sak 28/08: Med tydelige inntektstrømmer og profit kan vi ivareta mulighetsrommet.

Sak 29/08: På kostnadssiden er overhead den variabelen vi kan tune på.

Sak 30/08: Ref. det jeg sa.

Sak 31/08: Plansje ble lagt fram: Foreløpige identifiserte mulighetsrom 2010

Sak 32/08: Det er noen mulighetsrom her.

Sak 33/08: Én snakker om gangen, nu!

Sak 34/08: Det er viktig å bygge brands, man får mye gratis da selv om tjenesten ikke er like bra.

Sak 35/08: For å ta en parallell. Jifmoppen!

Sak 36/08: Når folk legger inn content på den måte…

Sak 37/08: La meg bare fortsette den lignelsen, det er jo helt klart at man ikke mister fokus på Omo og Zalo selv om man finner opp  Jifmoppen.

Sak 38/08: Med et markedet så volatilt som det er, er dette det vi kan kalle en potent kurve.

2 kommentarer

Filed under Uncategorized