Tag Archives: tvangsekteskap

Flere tvangsgiftes?

NTB i dag: Til tross for tiltak fra myndighetene er registrerte tilfeller av tvangsekteskap på vei opp her i landet. 79 mennesker ble giftet bort med tvang i fjor. Det er 17 flere enn i 2008, viser tall fra Røde Kors.

Jeg tenker vi gjør om denne setningen, slik:

På grunn av tiltak fra myndighetene er registrerte tilfeller av tvangsekteskap på vei opp her i landet. 79 mennesker ble giftet bort med tvang i fjor. Det er 17 flere enn i 2008, viser tall fra Røde Kors.

Dette er jo åpenbart. Flere tvangsekteskap oppdagaes og stoppes fordi det finnes hjelpetelefoner, støtteorganisasjoner, myndigheter som registrerer dette og en andregenerasjon som i økende grad sier nei til arrangerte ekteskap mot sin vilje.

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Annenhver jente tvangsgiftet som barn i India?

indiatvangsgiftet

Oppdatert:  Denne annonsen ble kåret til den beste annonsen i Aftenposten i september av avisas fagjury for evne til å engasjere, fordi den er «enkel sterk og tydelig.»

Og feilaktig. Dette skrev jeg om annonsen tidligere i høst:

Dette er annonsekampanjen Plan Norge Norge kjører for tiden.

Tvangsgiftes virkelig annenhver jente som barn i India? Dette syntes jeg hørtes mye ut. Kanskje har Plan falt i den kjente aktivistfella hvor de overdriver det de forsøker å bekjempe?

Plan oppgir ikke lett synlig kilde for tallet på nettsidene sine.  Jeg ga opp Plan og fant disse tallene fra UNFPA som er fra 2005, men ingenting tyder på at det er blitt verre i 2009:

In some countries, more than half of all girls under 18 are married. Specifically, the percentage of girls (aged 15 to 19) married by age 18 is:

  • 76 percent in Niger
  • 74 per cent in the Democratic Republic of Congo
  • 54 per cent in Afghanistan
  • 50 per cent in India
  • 51 per cent in Bangladesh

While age at marriage is generally increasing, it is not uncommon to find girls married before age 15.

  • In Ethiopia and some areas of West Africa, some girls get married as early as age 7.
  • In Bangladesh, 45 per cent of young women between 25 and 29 were married by age 15.
  • A 1998 survey in the Indian state of Madhya Pradesh found that nearly 14 per cent of girls were married between the ages of l0 and 14.
  • In Kebbi State of northern Nigeria, the average age of marriage for girls is just over 11 years, compared to a national average of 17.

UNICEFs tall for India er:

Child marriage ; 1998–2007*, total 47
Child marriage ; 1998–2007*, urban 29
Child marriage ; 1998–2007*, rural 56

UNICEF definerer «child marriage» som ekteskap der jenta er under 18. Det er sikkert herfra Plan har sine tall. Og dermed kan de med en viss FN-tyngde hevde å ha sitt på det tørre.

Men det er ingenting i disse tallene som tyder på at halvparten av alle jenter i India virkelig blir giftet bort som barn. Det mest dramatiske tallet er altså fra den indiske delstaten Madhya Pradesh hvor nesten 14 prosent av jentene ble gift mellom 10 og 14 år.

I en annen undersøkelse publisert i Lancet (som ikke ser ut til å være representativ for hele India) som Reuters refererte, er det de færreste som gifter seg som barn:

Researchers analyzed data from a national family health survey that was conducted from 2005 to 2006 in India. The survey involved 22,807 Indian women who were aged between 20 and 24 at the time of the survey.

Of these, 22.6 percent were married before they were 16, 44.5 percent were married when they were between 16 and 17, and 2.6 percent were married before they turned 13.

Tenåringsekteskap ser ut til å være det mest vanlige. Det er ille nok.

Tvinges alle? Forsvarere av arrangert ekteskap legger stadig vekt på at man må skille tydelig mellom arrangert ekteskap og tvangsekteskap. Men når jenta er under 18  virker det ikke fornuftig å snakke om det arrangerte ekteskapets fortrinn.

Tillegg: Etter enda litt mer googling fant jeg dette på Plans nettsider: «I India giftes nesten halvparten av alle jenter bort før de fyller 18, og en av fem før de er fylt 16.»

I kampanjen deres er det blitt til: «I India blir annenhver jente tvangsgiftet som barn.»

Ok. De har nok bare ansatt en journalist.

5 kommentarer

Filed under Uncategorized