Daily Archives: januar 22, 2009

I dette firmaet leser de faktisk gjennom alle tingene sine!

Econ Pöyry, konsulentselskapet med det vanskelige navnet, har fått mye kritikk i Klassekampen i det siste fordi de laget en svak rapport på oppdrag fra NHO. De har også deltatt som kvalitetssikrere i jagerflysaken.

I dag forsvarer de seg i et innlegg i Klassekampen. De forteller hvordan de jobber og sier at det aller meste de leverer fra seg er solid. Hør bare:

Vi har laget rutiner for å sikre kvaliteten. (1. Slå på PC. 2. Kjør virusprogram. 3. Kikk deg rundt før du ringer private telefoner)

Er prosjekt løses av en gruppe i fellesskap, fordi to eller tre gjerne tenker bedre enn ett. (Ja, vi var ganske fornøyd når vi kom opp med dette nye, gruppearbeid kalles det, eller team work, på amerikansk. Utrolig stimulerende.)

En i gruppa er kvalitetssikrer og skal være djevelens advokat i prosjektet. ( Og vi kaller ham Al Pacino, fniiiiis.)

Han har som oppgave å lese gjennom det ferdige produktet for å se om analysen holder. (Han leser dødsfort altså, veldig flink!)

Det blir ikke noe bedre når de innrømmer at det av og til skjer at ting ikke holder mål:

Noen ganger fører kvalitetssikrerens kommentarer til store revisjoner av de opprinnelige utkastene, enten fordi fremstillingen er svak, det er logiske brister i resonnementene, datagrunnlaget er dårlig utnyttet eller annet.

Om Econ Pöyry trenger å komme i litt bedre lys kan en sammenligning med Meland Konsernet være på sin plass. Meland Konsernet tar gjerne oppraget mot konsulenthonorar. Rapporten skal hete «Meland Konsernet: Der de ikke leser gjennom ting».

2 kommentarer

Filed under Uncategorized