Daily Archives: januar 9, 2009

«Leve» – eller kanskje bare dø?

Aftenposten lanserer nytt lørdagsbilag i morra. Allerede før vi har sett bladet har Meland-bloggen valgt å rydde plass i søppelbøtta.

1) Bilaget heter «Leve».

2) Det tar livet på alvor.

3) Det skal være inspirerende og berikende.

4) By på livserfaring.

5) Handle om folk som gjør noe for andre.

6) Handle om folk som forsøker å gjøre verden til et bedre sted.

I første nummer møter vi Marte Gerhardsen som jobber i Care, også handler det om å våge å forandre seg selv og livet sitt. Framover skal det handle om andre verdier enn de rent materielle.

Featureredaktør Kjersti Løken Stavrum er klar over at «kynikere kanskje vil kunne kritisere oss for å være politisk korrekt, i så fall synes jeg det er interessant.»

Ok. Godt noe blir interessant, da. Meland bloggen er bare glad for å kunne bidra.

4 kommentarer

Filed under Uncategorized

OMG! To palestinakritikere ute av skapet

Flinke Bjørn Gabrielsen i DN har i dag en kommentar om krigen på Gaza (ikke på nett) hvor han skriver at nordmenn får annen informasjon om Gaza enn mennesker andre steder i verden.

Gabrielsen har tidligere vist at han nok er mer palestinakritisk (går det an å si det?) enn den jevne, norske journalist. Jeg synes det er interessant med artikler som går i en litt annen retning enn det jeg oppfatter som den norske mainstreamen (Frp gjelds ikke), så jeg lager et lite referat.

I dag er Gabrielsens poeng blant annet:

Det mest alvorlige skillet mellom norsk og særlig engelskspråklig presse er i hvilken grad man velger å koble eller ikke koble Hamas til makthaverne i Iran. Det kan argumenteres for at uten å forstå frykten i Israel for at Hamas skal få tak i i langtrekkende og mer treffsikre raketter fra Iran, blir analysen ganske fattig.

Gabrielsen har gått gjennom papirutgavene til de store norske avisene, og har funnet ut at Iran + Gaza nevnes i hvert 16. tilfelle. I nettutgavene mener han det er enda mindre Iran, i Dagbladet.nos tilfelle har han funnet ut at landet bare nevnes i fem av over 500 oppføringer om Gaza.

Det er et interessant perspektiv,  fordi det er selvsagt ikke bare Hamas på Gazastripen Israel frykter.

Metoden er nok imidlertid for svak, og det er ikke Gabrielsens feil. Norske nettavisers søkemotorer er dessverre ikke til å stole på, noe han også problematiserer selv. Det samme gjelder nok de utenlandske. Han har brukt Google News, og funnet ut at hver sjuende artikkel om Gaza har en referanse til Iran. Hareetz og NY Times skriver om problemstillingen langt oftere, ser det ut til.

Uansett tall. Gabrielsen har merket seg det han mener er utslag av Iran-ignoransen:

Trond Andresen i KK forklarer det hele med at jødene er rasistiske (som nevnt på Meland-bloggen), Kåre Willoch mener Obama ikke får utrettet noe her fordi stabsjefen er jøde, Lars Bremnes lager en vise der han muligens antyder at jødene kanskje bare dreper sivile fordi de digger det, Inge Grødum tegner i Aftenposten en tegning som Gabrielsen har tolket som at Hamas driver med harmløs lekeslåssing.

Ved å ignorere maktspillet der flere enn Israel og Hamas er involvert, blir unngåelig jøder slemme og araberne redusert til brushoder som bare må få lov til å skyte litt fra seg.

Jeg synes bombingen på Gaza er trist. Jeg har likevel savnet bedre forklaringer på det som har skjedd enn at jødene er rasister/onde/psykopater.

Herman Willis er vel forresten den eneste norske israelvennen med vettet i behold som er ute av skapet for tida.  Det er lite fristende å kritisere Palestina akkurat nå.

Oppdatert: Jan-Erik Smilden drøfter Irans holdning i Dagbladet.no. Også interessant. Han oppfatter forsøket på å fortelle verden at Iran står bak Hamas som en del av Israels propagandaplan, men skriver at Iran ikke entydig støtter Hamas.

Oppdatert 2: DN har lagt ut saken!

13 kommentarer

Filed under Uncategorized